Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
ADMINISTRACJA SGH
Egzamin końcowy z języka obcego : Egzamin końcowy z języka obcego – Centrum Nauki Języków Obcych | Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 

 egzamin końcowy z języka obcego

 

 

                  ZASADY ZDAWANIA EGZAMINÓW KOŃCOWYCH Z JĘZYKÓW OBCYCH
W TRYBIE ZALEGŁYM I WCZEŚNIEJSZYM
 
 (z prognozowaną oceną min. 4.0 z zaliczonego semestru, po którym student planuje przystąpienie do egzaminu)

 

Żeby przystąpić do egzaminu końcowego należy:


1. złożyć w sekretariacie CNJO podanie w formie wypełnionego druku (formularza) w terminie:
• do 15 maja (egzamin w I terminie sesji letniej)
• do 30 czerwca (egzamin w II terminie sesji letniej)
• do 15 grudnia (egzamin w I terminie sesji zimowej)
• do 30 stycznia (egzamin w II terminie sesji zimowej)
Druk podania dostępny jest w sekretariacie i na stronie internetowej CNJO.

2. Nieobecność na egzaminie lub na jednej z jego części (nieusprawiedliwiona zwolnieniem lekarskim) skutkuje koniecznością ponownego przystąpienia do wszystkich części egzaminu i wymaga ponownego złożenia podania z dotrzymaniem powyższych terminów.

3. Egzamin pisemny odbywa się w terminach wyznaczonych harmonogramem sesji egzaminacyjnej.

4. Termin egzaminu ustnego jest wyznaczony przez egzaminatora.

5. Wszyscy studenci przystępujący do egzaminu są zobowiązani do przestrzegania wyznaczonych terminów

 

Terminy egzaminów końcowych z języków obcych w sesji letniej, temin II:

20.09.2018 (CZWARTEK)
• 9.30-11.00 (część pisemna)
- język I studia licencjackie stacjonarne i popołudniowe
- studia magisterskie stacjonarne i popołudniowe


II część egzaminu (słuchanka) odbędzie się po części pisemnej  i będzie trwała 30 minut.

21.09.2018 (PIĄTEK)
• 9.30-11.00 (część pisemna)
-  język II studia licencjackie stacjonarne


II część egzaminu (słuchanka) odbędzie się po części pisemnej  i będzie trwała 30 minut.

22.09.2018 (SOBOTA)
• 9.30-10.30 (część pisemna)
- studia licencjackie sobotnio-niedzielne
• 9.30-11.00 (część pisemna)
- studia magisterskie sobotnio-niedzielne


II część egzaminu (słuchanka) odbędzie się po części pisemnej  i będzie trwała 30 minut. 

 

 
 
 

 Masz Pytanie?

 
 
Masz pytanie?
Telefon:
E-mail:
Imię i nazwisko:
Nazwa instytucji:
Wpisz kod z obrazka powyżej

Masz pytanie?

Wypełnij formularz dostępny on-line. Kliknij NAPISZ.