Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
 

 egzamin końcowy z języka obcego

 

 

                  ZASADY ZDAWANIA EGZAMINÓW KOŃCOWYCH Z JĘZYKÓW OBCYCH
W TRYBIE ZALEGŁYM I WCZEŚNIEJSZYM
 
 (z prognozowaną oceną min. 4.0 z zaliczonego semestru, po którym student planuje przystąpienie do egzaminu)

 

Żeby przystąpić do egzaminu końcowego należy:


1. złożyć w sekretariacie CNJO podanie w formie wypełnionego druku (formularza) w terminie:
• do 15 maja (egzamin w I terminie sesji letniej)
• do 30 czerwca (egzamin w II terminie sesji letniej)
• do 15 grudnia (egzamin w I terminie sesji zimowej)
• do 30 stycznia (egzamin w II terminie sesji zimowej)
Druk podania dostępny jest w sekretariacie i na stronie internetowej CNJO.

2. Nieobecność na egzaminie lub na jednej z jego części (nieusprawiedliwiona zwolnieniem lekarskim) skutkuje koniecznością ponownego przystąpienia do wszystkich części egzaminu i wymaga ponownego złożenia podania z dotrzymaniem powyższych terminów.

3. Egzamin pisemny odbywa się w terminach wyznaczonych harmonogramem sesji egzaminacyjnej.

4. Termin egzaminu ustnego jest wyznaczony przez egzaminatora.

5. Wszyscy studenci przystępujący do egzaminu są zobowiązani do przestrzegania wyznaczonych terminów

 


 EGZAMINY KOŃCOWE Z JĘZYKÓW OBCYCH W TERMINIE I – CZERWIEC 2017

12.06.2017 (PONIEDZIAŁEK)
• 8.00-9.30 (część pisemna)
- język I angielski studia licencjackie stacjonarne i popołudniowe


• 10.00-11.30 (część pisemna)
- język I inne języki studia licencjackie stacjonarne i popołudniowe

13.06.2017 (WTOREK)
• 8.00-9.30 (część pisemna)
- studia magisterskie stacjonarne i popołudniowe - język angielski


• 10.00-11.30 (część pisemna)
- studia magisterskie stacjonarne i popołudniowe – inne języki
- język II angielski studia licencjackie stacjonarne

14.06.2017 (ŚRODA)
• 8.00-9.30 (część pisemna)
- język II inne języki studia licencjackie stacjonarne

17.06.2017 (SOBOTA)
• 8.00-9.00 (część pisemna)
- studia licencjackie sobotnio-niedzielne


• 8.00-9.30 (część pisemna)
- studia magisterskie sobotnio-niedzielne - język angielski poziom B1
- studia magisterskie sobotnio-niedzielne – inne języki


• 10.00-11.30 (część pisemna)
- studia magisterskie sobotnio-niedzielne - język angielski poziom B2


 
 
 

 Masz Pytanie?

 
 
Masz pytanie?
Telefon:
E-mail:
Imię i nazwisko:
Nazwa instytucji:
Wpisz kod z obrazka powyżej

Masz pytanie?

Wypełnij formularz dostępny on-line. Kliknij NAPISZ.