Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
ADMINISTRACJA SGH
Egzamin końcowy z języka obcego : Egzamin końcowy z języka obcego – Centrum Nauki Języków Obcych | Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 

 egzamin końcowy z języka obcego

 

 

                  ZASADY ZDAWANIA EGZAMINÓW KOŃCOWYCH Z JĘZYKÓW OBCYCH
W TRYBIE ZALEGŁYM I WCZEŚNIEJSZYM
 
 (z prognozowaną oceną min. 4.5 z zaliczonego semestru, po którym student planuje przystąpienie do egzaminu)

 

Żeby przystąpić do egzaminu końcowego należy:


1. złożyć w sekretariacie CNJO podanie w formie wypełnionego druku (formularza) w terminie:
• do 15 maja (egzamin w I terminie sesji letniej)
• do 30 czerwca (egzamin w II terminie sesji letniej)
• do 15 grudnia (egzamin w I terminie sesji zimowej)
• do 30 stycznia (egzamin w II terminie sesji zimowej)
Druk podania dostępny jest w sekretariacie i na stronie internetowej CNJO.

2. Nieobecność na egzaminie lub na jednej z jego części (nieusprawiedliwiona zwolnieniem lekarskim) skutkuje koniecznością ponownego przystąpienia do wszystkich części egzaminu i wymaga ponownego złożenia podania z dotrzymaniem powyższych terminów.

3. Egzamin pisemny odbywa się w terminach wyznaczonych harmonogramem sesji egzaminacyjnej.

4. O terminie egzaminu ustnego poinformuje egzaminator na części pisemnej.

5. Wszyscy studenci przystępujący do egzaminu są zobowiązani do przestrzegania wyznaczonych terminów

 

 

 
 
 

 Masz Pytanie?

 
 
Masz pytanie?
Telefon:
E-mail:
Imię i nazwisko:
Nazwa instytucji:
Wpisz kod z obrazka powyżej

Masz pytanie?

Wypełnij formularz dostępny on-line. Kliknij NAPISZ.