Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
ADMINISTRACJA SGH
Testy kompetencyjne : Testy kompetencyjne – Centrum Nauki Języków Obcych | Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Centrum Nauki Języków Obcych - Egzaminy, certyfikaty, zaświadczenia - Testy kompetencyjne
 

 testy kompetencyjne

 
 
HARMONOGRAM TESTÓW KOMPETENCYJNYCH - EDYCJA LETNIA 2016/2017
 
Centrum Nauki Języków Obcych organizuje każdego roku w dwóch edycjach, jesiennej i wiosennej, testy kompetencyjne z języków obcych dla studentów, którzy planują ubiegać się o udział w programach wymiany międzynarodowej oferowanych przez Centrum Programów Międzynarodowych SGH.
 
Studenci planujący udział w kwalifikacji do programu ERASMUS+  mają prawo do BEZPŁATNEGO przystąpienia do testu kompetencyjnego z języka obcego jeden raz w ciągu dwóch lat (tj. jeden raz na cztery edycje testu).
 
Wynik z testu jest uwzględniany przez DPM w procesie kwalifikacji. Przy zapisie na test studenci składają odpowiedni formularz zgłoszeniowy. Osoby, które chciałyby poprawić swój wynik, mogą przystąpić ponownie do testu, ale nie są już zwolnione z opłaty za egzamin.
 
Pozostali studenci mogą skorzystać z oferty testu kompetencyjnego po uiszczeniu opłaty. Opłata za test z jednego języka, dla studentów, którzy nie przystępują do kwalifikacji do programu Erasmus+ (lub skorzystali z bezpłatnego testu przed upływem dwóch lat), wynosi 65 zł.
 

Opłatę należy uiścić na konto:

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. VIII O/Warszawa ul. Wołoska 18

91 1240 1112 1111 0000 0165 0961

z dopiskiem „test kompetencyjny z języka …, nazwisko i imię".

 

Osoba przystępująca do testów z kilku języków może dokonać wpłaty na jednym blankiecie.

Wpłaty dokonane po terminie nie podlegają zwrotowi.


 HARMONOGRAM TESTÓW KOMPETENCYJNYCH W EDYCJI WIOSENNEJ 2016/2017:

  • zapisy na testy w dniach 14-28 lutego 2017
  • opublikowanie harmonogramu testów 7 marca 2017
  • termin testów 14-15 marca 2017


Informacja z listami studentów wywieszona będzie na tablicy ogłoszeniowej CNJO.

 
Zapisy zainteresowanych osób prowadzi Biblioteka CNJO (G-205) od poniedziałku do piątku w godzinach pracy.

Warunkiem dokonania zapisu na test kwalifikacyjny dla wszystkich studentów, którzy nie deklarują udziału w kwalifikacji do programu ERASMUS+ jest przedstawienie dowodu wpłaty.


Wynik testu kompetencyjnego jest ważny przez okres dwóch lat.  Oznacza to, że osoba, która podeszła do testu np. w 2014 r. może posługiwać się jego wynikiem w postępowaniach kwalifikacyjnych na stypendia zagraniczne w latach akademickich od 2014/2015 do 2016/2017. W związku z tym studenci, którzy zdali test w ubiegłym roku, nie muszą podchodzić do niego ponownie, chyba że chcą poprawić wynik.


Zawartość merytoryczna testów dotyczy bieżącej problematyki społeczno-ekonomicznej (język ogólny i ogólnoekonomiczny), obejmuje sprawdzenie poszczególnych sprawności językowych przydatnych względnie niezbędnych w czasie studiowania za granicą.
 Test kompetencyjny przeprowadzany przez CNJO jest od edycji jesiennej 2014/2015 testem w formie pisemnej i składa się z następujących części:

 

  • rozumienie ze słuchu sprawdzane poprzez odpowiedzi na pięć pytań zadanych na podstawie 3-4 wiadomości telewizyjnych;
  • streszczenie tekstu polskiego w języku obcym.


 

​wynik testu
​ocena w skali ESOP
​60-69 ​B1
​70-75 B1+
​76-82 ​B2
​83-87 B2+
​88-92 C1
​93-97 C1+
​98-100 C2
 

 

 
 
 

 Masz Pytanie?

 
 
Masz pytanie?
Telefon:
E-mail:
Imię i nazwisko:
Nazwa instytucji:
Wpisz kod z obrazka powyżej

Masz pytanie?

Wypełnij formularz dostępny on-line. Kliknij NAPISZ.