Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
ADMINISTRACJA SGH
Testy kompetencyjne : Testy kompetencyjne – Centrum Nauki Języków Obcych | Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Centrum Nauki Języków Obcych - Egzaminy, certyfikaty, zaświadczenia - Testy kompetencyjne
 

 testy kompetencyjne

 
Centrum Nauki Języków Obcych daje możliwość przystąpienia do testu kompetencyjnego z języka obcego studentom, którzy planują ubiegać się o udział w programach wymiany międzynarodowej oferowanych przez Centrum Programów Międzynarodowych SGH.

 

Test kompetencyjny w roku akademickim 2017/2018 odbędzie się 18 grudnia 2017 r. według niżej wymienionej zasady:

 

1.   Każdy student trzeciego semestru studiów licencjackich stacjonarnych i popołudniowych oraz każdy student pierwszego semestru studiów magisterskich stacjonarnych i popołudniowych przystępuje do drugiej pracy kontrolnej w semestrze traktowanej jako test kompetencyjny. Wyniki testu przekazane przez CNJO uwzględniane będą przez Centrum Programów Międzynarodowych w procesie kwalifikacji do programu ERASMUS +.

 

      Test odbędzie się w ramach godzin lektoratu z danego języka dnia 18.12.2017 r.

 

Studenci I semestru studiów licencjackich stacjonarnych i popołudniowych oraz studenci studiów licencjackichi magisterskich sobotnio-niedzielnych, którzy będą brali udział w kwalifikacji do programu ERASMUS+, mogą zapisać się na test kompetencyjny
(z jednego języka obcego w ramach oferty SGH) w nieprzekraczalnym terminie 6-20 listopada 2017 lub przedstawić Centrum Programów Międzynarodowych zgodnie z kryteriami kwalifikacji inny certyfikat/dokument potwierdzający odpowiednie kompetencje językowe.

Przy zapisie na test w Bibliotece CNJO G-205 od poniedziałku do piątku w godzinach pracy, studenci składają odpowiedni formularz zgłoszeniowy.

 

Test odbędzie się 18.12.2017 r. w wyznaczonych przez CNJO godzinach.

 

Test kompetencyjny przeprowadzany przez CNJO jest testem w formie pisemnej i składa się z następujących części:


  • rozumienie ze słuchu sprawdzane poprzez odpowiedzi na 3 pytania w języku obcym dotyczącym treści 2-3 wiadomości radiowych w języku obcym;
  • streszczenie tekstu polskiego w języku obcym (artykuł prasowy o objętości 500-600 słów).

 

Zawartość merytoryczna testów dotyczy bieżącej problematyki społeczno-ekonomicznej (język ogólny i ogólnoekonomiczny), obejmuje sprawdzenie poszczególnych sprawności językowych przydatnych lub niezbędnych w czasie studiowania za granicą).

 

 
 
 

 Masz Pytanie?

 
 
Masz pytanie?
Telefon:
E-mail:
Imię i nazwisko:
Nazwa instytucji:
Wpisz kod z obrazka powyżej

Masz pytanie?

Wypełnij formularz dostępny on-line. Kliknij NAPISZ.