Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Nawiguj w górę
Logowanie
logo do druku
 
ADMINISTRACJA SGH
Informacje dla I semestru studiów magisterskich : Informacje dla I semestru studiów magisterskich – Centrum Nauki Języków Obcych | Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Informacje dla I semestru studiów magisterskich
 

 Informacje dla I semestru studiów magisterskich

 

STUDIA STACJONARNE I POPOŁUDNIOWE

W roku akademickim 2018/2019 studenci studiów magisterskich stacjonarnych , którzy w trakcie rekrutacji wybrali język angielski jako język lektoratu, będą mieli zajęcia w następującch godzinach (w poniedziałek i czwartek):

godz. 8.00-9.40 - studenci z numerem albumu kończącym się na 0, 1, 2, 3

godz. 15.20-17.00 - studenci z numerem albumu kończącym się na 4, 5, 6

godz. 17.10-18.50 - studenci z numerem albumu kończącym się na 7, 8, 9

Studenci studiów magisterskich niestacjonarnych popołudniowych, będą mieli zajęcia w poniedziałki i czwartki w godz. 15.20-17.00

 Przydział do grup lektoratu jest przydziałem ostatecznym i żadne zmiany nie będą dokonywane ani przed rozpczęciem zajęć, ani w trakcie roku akademickiego.


Zajęcia dla grupy języka polskiego będą odbywały się w poniedzialki i czwartki w godz. 15.20-17.00.

 

Ważne informacje:

  •  Studenci, którzy ukończyli studia licencjackie na innej uczelni mają możliwość odroczenia nauki języka obcego o rok. W tym celu należy wypełnić druk i dostarczyć go do sekretariatu CNJO w ciągu 14 dni od rozpoczęcia semestru
  • Studenci z odwołania proszeni są o kontakt z sekretariatem CNJO (potrzebna będzie kopia decyzji dotyczącej odwołania od decyzji komisji rekrutacyjnej).

 

 

 STUDIA SOBOTNIO-NIEDZIELNE

 Studenci studiów magisterskich niestacjonarnych sobotnio-niedzielnych będą mieli zajęcia w niedziele zjazdów w godz. 8.00-9.40.

 Istnieje możliwość zaliczenia części lub całości lektoratów na podstawie certyfikatów lub dyplomów - więcej informacji

Zgodnie z zapisem w Internetowym Systemie Rekrutacyjnym (ISR) dokonany wybór języka i poziomu lektoratu jest wyborem ostatecznym. Wszelkie zmiany w tym zakresie są niemożliwe.