Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Nawiguj w górę
Logowanie
logo do druku
 
ADMINISTRACJA SGH
Praktyki studenckie : Praktyki studenckie – Dział Organizacji Dydaktyki | Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Praktyki studenckie
 

 Praktyki Zawodowe

 

​Aktualne oferty praktyk, staży i pracy znajdują się w serwisie Kariera (www.kariera.sgh.waw.pl) prowadzonym przez Centrum Kariery i Relacji z Absolwentami http://sgh.waw.pl/ckirza/

Studenci studiów licencjackich składają dokumenty związane z praktykami zawodowymi w pokoju nr 37 na parterze gmachu Głównego.

Aktualne wzory dokumentów obowiązujące od 1 października 2016r.

Sylabusy - kierunki licencjackie

Sylabusy - kierunki magisterskie

UBEZPIECZENIE NNW

W ramach umowy o studencką praktykę zawodową (załącznik nr 3) uczelnia zgłasza praktykanta do ubezpieczenia NNW na czas trwania praktyki. Przed podpisaniem umowy należy zapoznać się z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia i podpisać oświadczenie w Dziale Organizacji Dydaktyki. Umowa jest sporządzana w  trzech egzemplarzach.

OWU praktyk


Zaliczenie praktyki zawodowej na kierunku MIESI w roku ak. 2018/2019  

STUDIA LICENCJAKIE 

W celu uzyskania podpisu Opiekuna Kierunku MIESI na wniosku o zaliczenie praktyki należy złożyć w Dziale Organizacji Dydaktyki (p. 37 G) następujące dokumenty: 

1. Wniosek o zaliczenie praktyki na podstawie pracy zawodowej. Przy wypełnianiu tabeli efektów kształcenia należy korzystać z sylabusa praktyki.

2. Kopię umowy o studencką praktykę zawodową.

3. Opisowe sprawozdanie z praktyki (1-2 stronice). Wnioski podpisane przez Opiekuna Kierunku zostaną przekazane do Dziekanatu SL. 

STUDIA MAGISTERSKIE 

Z dokumentami wymienionymi wyżej w p. 1-3 należy zgłosić się na dyżur Opiekuna Kierunku MIESI (wtorek, godz. 14-15, p. 211M).   

UWAGA   

Formularz „Wniosku o zaliczenie praktyki” oraz sylabusy praktyk dla studentów SL i SM można pobrać z Niezbędnika: https://www.e-sgh.pl/podgorska/praktyki


Zaliczenie praktyki zawodowej na kierunku Globalny biznes/Global Business w roku ak. 2018/2019

Studia Licencjackie i magisterskie

W celu uzyskania podpisu Opiekuna Kierunku na wniosku o zaliczenie praktyki (załącznik nr 2) należy udać się na konsultacje do Pani prof. dr hab. Ewy Baranowskiej-Prokop, które odbywają się w środy w godz. 10-11 w pokoju nr 12 w bud. M (ul. Madalińskiego 6/8). UWAGA Wniosek powinien być uzupełniony na komputerze a do wydruku należy dołączyć kopię umowy. Formularz wniosku należy spiąć wraz załącznikami w całość.