Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie

NBP dofinansuje kolejne projekty SGH

2019-03-25 kategoria: informacja 

​W tym roku SGH ponownie może pochwalić się otrzymanym dofinasnowaniem projektów składanych w zakresie edukacji ekonomicznej. 

Projektami, które wesprze Narodowy Bank Polski są:

"Edward Altman Lecture Series and Warsaw Conference in Finance 2019", koordynator projektu prof. dr hab. Małgorzata Iwanicz-Drozdowska — Kierownik w Katedrze Systemu Finansowego,  Kolegium Zarządzania i Finansów.

Międzynarodowa konferencja World Economy 2019  "Learning from the Past and Designing the Future", koordynator projektu dr Katarzyna Sum — Adiunkt w Katedrze Finansów Międzynarodowych, Kolegium Gospodarki Światowej.


Serdecznie gratulujemy!


"NBP wspiera projekty edukacyjne, które wpisują się w obszary działalności edukacyjnej banku centralnego.
W szczególności celami działalności edukacyjnej są:

  • upowszechnienie wiedzy o zasadach funkcjonowania rynku finansowego, kształtowanie postaw sprzyjających jego stabilności i rozwojowi systemu finansowego,
  • zwiększenie znajomości zagadnień ekonomicznych w społeczeństwie, w tym na temat roli i misji NBP, polityki pieniężnej, instytucji finansowych oraz Unii Gospodarczej i Walutowej (m.in. Europejskiego Banku Centralnego, Europejskiego Systemu Banków Centralnych),
  • kształtowanie postaw sprzyjających przedsiębiorczości,
  • upowszechnienie obrotu bezgotówkowego,
  • przeciwdziałanie wykluczeniu finansowemu i kształtowanie odpowiedzialności przy podejmowaniu decyzji finansowych, w tym zarządzaniu budżetem domowym i korzystaniu z usług finansowych,
  • popularyzowanie wiedzy na temat dziedzictwa ekonomicznego i historii pieniądza,
  • promowanie nowoczesnych postaw wpływających na kształtowanie kapitału społecznego związanego z rozwojem gospodarczym."

Źródło: https://www.nbportal.pl/edukacja-w-nbp/dofinansowanie-nbp


~Dział Obsługi Projektów

Archiwum