Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie

NCN - Naukowcy SGH laureatami kolejnych konkursów

2019-05-20 kategoria: informacja 

W zakońcoznej w grudniu 2018 r. kolejnej edycji konkursów OPUS, PRELUDIUM i SONATA, o dofinansowanie wnioskowało 23 naukowców, z czego 8 otrzymało finansowanie na swoje badania. Oznacza to, że SGH ze wskaźnikiem sukcesu 35% przewyższa wskaźnik ogólny sukcesu NCN o 14,5 pkt. procentowych, który wynosił 20,5%. Laureatom serdecznie gratulujemy!

W najbliższym czasie wyznaczeni opiekunowie w Dziale Obsługi Projektów skontaktują się ze wszystkimi laureatami w kwestii formalnosci związanych ze startem projektów.

Oto lista laureatów:

Kolegium Ekonomiczno-Społeczne:

1. dr Jerzy Łazor, projekt: Ekonomia polityczna francuskiego kapitału w międzywojennej Polsce, kwota dofinansowania 255 930 zł.
2. dr hab. Dominik Jan Gajewski, projekt: Luka VAT w Polsce: wyzwanie i reakcja polityki publicznej, kwota dofinansowania 398 300 zł.

Kolegium Gospodarki Światowej:

3. dr Adam Michał Karbowski, projekt: Dyskontowanie strat w czasie oraz społeczne dyskontowanie strat, kwota dofinansowania 219 800 zł.
4. dr hab. Mariusz Próchniak, projekt: Przejrzystość i komunikacja banków centralnych po kryzysie. Pomiar i makroekonomiczne efekty dla europejskich banków centralnych działających w strategii bezpośredniego celu inflacyjnego, kwota dofinansowania 445 140 zł.

Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie:

5. mgr Alena Ivanova, projekt: Wpływ pozytywnych zachowań pracowników w organizacji na ich skłonność do rozwoju zawodowego, kwota dofinansowania 139 090 zł.

Kolegium Analiz Ekonomicznych:

6. dr inż. Krzysztof Ryszard Kontek, projekt: Specyficzne gusta czy kliki jurorów? Zaprojektowanie systemów ocen i głosowań odpornych na manipulację, kwota dofinansowania 599 310 zł.
7. dr hab. Łukasz Michał Delong, projekt: Modelowanie ryzyka składki i ryzyka rezerw w systemie Wypłacalność II, kwota dofinansowania 123 200 zł.
8. dr Andrzej Marcin Torój, projekt: Wykorzystanie danych geolokalizacyjnych w konstruowaniu międzyregionalnych tablic input-output za pomocą metod ekonometrii przestrzennej, kwota dofinansowania 182 920 zł.


Wszystkich naukowców zachęcamy do aplikowania w aktualnie otwartym naborze do konkursów OPUS i PRELUDIUM, o których więcej można dowiedzieć się na stronie DOP, lub poprzez kontakt z pracownikami wspierającymi:


Emilia Chmielewska

enabia@sgh.waw.pl, tel. 22 564 7789.

Anna Jędrzejczyk

ajedrze@sgh.waw.pl, tel. 22 564 9859.


~Dział Obsługi Projektów


Narodowe Centrum Nauki jest agencją wykonawczą powołaną do wspierania działalności naukowej w zakresie badań podstawowych, czyli prac empirycznych lub teoretycznych mających przede wszystkim na celu zdobywanie nowej wiedzy o podstawach zjawisk i obserwowalnych faktów bez nastawienia na bezpośrednie zastosowanie komercyjne.


Archiwum