Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie

Szkolenie dotyczące konkursu Twinning (Horyzont 2020)

2019-05-21 kategoria: informacja 

​Zapraszamy do udziału w szkoleniu wspierającym przygotowanie wniosków w konkursie Twinning Strategia rozwoju doskonałości naukowej w wybranej dziedzinie badań w ramach programu Horyzont 2020. Szkolenie odbędzie się 19 czerwca 2019 r. w Warszawie. Zapisy na szkolenie odbywają się przez stronę www KPK.


Celem konkursu Twinning jest budowanie sieci współpracy między ośrodkiem mniej zaawansowanym w konkretnej dziedzinie, a ośrodkami bardziej zaawansowanymi. Punktem wyjścia do konkursu jest fakt, iż instytucje zaawansowane tworzą często zamknięte grupy współpracujące tylko we własnym gronie i nie włączają nowych instytucji w swoje sieci. Konkurs Twinning ma dać impuls do zmiany tej sytuacji oraz ma służyć wzmocnieniu potencjału naukowo-technologicznego instytucji oraz podwyższeniu profilu badawczego personelu. Wnioski konkursowe muszą być składane przez co najmniej trzech uczestników:

  • organizację, która jest koordynatorem wniosku i ma siedzibę w jednym z 15 krajów, w których tzw. Indeks Zbiorczy Doskonałości Badawczej wynosi poniżej 70% średniej europejskiej; jednym z krajów tej grupy jest Polska.
  • co najmniej dwie wiodące w danej dziedzinie organizacje badawcze o międzynarodowej reputacji, mające siedziby w dwóch różnych państwach członkowskich innych niż koordynator.

Koordynator, tworząc projekt powinien bazować na strategii rozwoju swojej instytucji i, na jej podstawie, powinien stworzyć strategię rozwoju określonej dziedziny. W projekcie należy zaproponować kompleksowy zestaw działań służących wdrożeniu zaproponowanej strategii. Mogą to być: krótkoterminowe wymiany pracowników, wizyty eksperckie i krótkoterminowe szkolenia na miejscu pracy lub wirtualne, warsztaty, uczestnictwo w konferencjach, organizacja wspólnych szkół letnich, upowszechnianie. W ramach konkursu Twinning nie można finansować działalności badawczej. Uczestnikami projektu mogą być pracownicy instytucji zatrudnieni na różnych stanowiskach: naukowych, administracyjnych, technicznych.

Termin zamknięcia konkursu przewidywany jest na połowę listopada 2019 r.


Na stronie www KPK znajdą Państwo m.in. dokumenty szkoleniowe. 


Archiwum