Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Przeskocz do głównego menu
Sign In
 

 Nabór wniosków

 
Aktualnie otwarte konkursy


Wnioski za pośrednictwem Działu Obsługi Projektów będą przyjmowane przez ADOP nie później niż na 2 tygodnie przed planowaną datą zamknięcia konkursu przez NCN (pok. 10 bud. G). Osoby zainteresowane aplikowaniem zachęcamy do kontaktu możliwie jak najwcześniej.

Wnioski wysyłane są do NCN za pośrednictwem systemu OSF przy wsparciu Działu Obsługi Projektów.
Instrukcje zakładania konta w systemie OSF i przygotowywania wniosków można znaleźć w zakładce
Przydatne informacje.

SONATINA 4

Termin naboru do 16.03.2020 r. W SGH nabór trwa do 2 marca.Konkurs skierowany do osób, które uzyskały stopień naukowy doktora w okresie do 3 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem lub którym stopień naukowy doktora zostanie nadany do 30 czerwca 2020. Stopień nie może być nadany w jednostce, w której będzie realizowany projekt. Projekt musi obejmować badania naukowe (podstawowe lub aplikacyjne), zatrudnienie kierownika projektu w pełnym wymiarze czasu pracy na stanowisku dedykowanym do realizacji zadań w projekcie oraz staż w zagranicznym ośrodku naukowym trwający od 3 do 6 miesięcy.
ETIUDA 8
Termin naboru do 16.03.2020 r. W SGH nabór trwa do 2 marca.
Konkurs na stypendia doktorskie skierowany do uczestników studiów doktoranckich lub osób mających otwarty przewód doktorski w polskim podmiocie uprawnionym do nadawania stopnia naukowego doktora. W ramach konkursu przyznawane są środki na stypendium naukowe (od 6 do 12 miesięcy) oraz obowiązkowy staż w zagranicznym ośrodku naukowym trwający od 3 do 6 miesięcy.


CHIST-ERA 2019

Termin naboru wniosków wspólnych skróconych: do 14.02.2020 r.

W SGH nabór trwa do 31 stycznia.Konkurs na międzynarodowe projekty badawcze z następujących obszarów tematycznych: (1) Explainable Machine Learning-based Artificial Intelligence, (2) Novel Computational Approaches for Environmental Sustainability. O finansowanie mogą się starać konsorcja międzynarodowe złożone z co najmniej 3 zespołów badawczych pochodzących z co najmniej 3 krajów biorących udział w konkursie. Kierownik polskiego zespołu musi posiadać co najmniej stopień naukowy doktora.
JPI UE Urban Accessibility and Connectivity Termin naboru wniosków wspólnych skróconych: do 17.03. 2020 r.
W SGH nabór trwa do 3 marca.

Konkurs na międzynarodowe projekty badawcze dotyczące obszarów tematycznych związanych z rozwojem współczesnych miast i obszarów zurbanizowanych. O finansowanie mogą się starać konsorcja międzynarodowe złożone z co najmniej 3 zespołów badawczych pochodzących z co najmniej 3 krajów biorących udział w konkursie. Kierownik polskiego zespołu musi posiadać co najmniej stopień naukowy doktora.
DIOSCURI
Termin naboru do 23.03.2020 r. W SGH nabór trwa do 9 marca.
Konkurs na utworzenie Centrum Doskonałości Naukowej, w ramach którego, przy wsparciu niemieckiego partnera będą prowadzone najwyższej jakości badania naukowe. Konkurs skierowany do wybitnych naukowców posiadających stopień naukowy doktora (nie dłużej niż 15 lat), którzy w czasie ostatnich dwóch lat nie byli pracownikami jednostki, w ramach której Centrum ma zostać utworzone. W konkursie wymagane jest wniesienie przez jednostkę wkładu własnego w wysokości co najmniej 25 tys. euro rocznie. Poziom dofinansowania wynosi max. 300 tys. euro rocznie (na 5 lat z możliwością przedłużenia).
MOZART Termin naboru do 21.02.2020 r.,
W SGH nabór trwa do 7 lutego.
Konkurs na polsko-austriackie projekty badawcze. Konkurs MOZART jest przeprowadzany przez Narodowe Centrum Nauki wspólnie z agencją Austrian Science Fund (Fonds zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung), zgodnie z procedurą agencji wiodącej (Lead Agency Procedure). Konkurs jest skierowany do polskich zespołów badawczych, które wspólnie z partnerskim zespołem austriackim wystąpią z wnioskiem o sfinansowanie projektu. Kierownik polskiego zespołu badawczego musi posiadać co najmniej stopień naukowy doktora.
   
 
 
 
 
 
 
 
 

 Kontakt

 
​Wszystkich zainteresowanych aplikowaniem do konkursów NCN zapraszamy do kontaktu:

mgr Anna Jędrzejczyk
tel. 22 564 98 59;

mgr Emilia Chmielewska
tel. 22 564 77 89;

pokój nr 10, budynek G.