Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Nawiguj w górę
Logowanie
logo do druku
 
ADMINISTRACJA SGH
Akademia Kreatywności i Innowacji SGH : Akademia Kreatywności i Innowacji SGH – Projekty POWER 2014-2020 | Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Akademia Kreatywności i Innowacji SGH
 

 Akademia Kreatywności i Innowacji SGH

 
 
Projekt "Akademia Kreatywności i Innowacji SGH" jest realizowany w okresie 01.04.2017 do 29.02.2020 w partnerstwie SGH i MDDP Sp. z o.o. Akademia Biznesu Sp. Komandytowa. 

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 3.1. Kompetencje w Szkolnictwie Wyższym, Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014 - 2020. Numer naboru: POWR.03.01.00-IP.08-00-PRK/16. 

Celem projektu jest podniesienie kompetencji 243 kobiet i 162 mężczyzn uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym, w obszarach: przedsiębiorczość, kompetencje komunikacyjne i umiejętności analityczne poprzez zrealizowane trzech programów szkoleniowych:
Działania projektu są skierowane do studentów i studentek SGH ze studiów II stopnia oraz 2 i 3 roku studiów I stopnia studiujących na kierunach: finanse i rachunkowość, zarządzanie oraz metody ilosciowe w ekonomii i systemy informacyjne. Uczestnictwo w projekcie jest bezpłatne

Wartość projektu: 735579,36 zł. 

Przyznana dotacja ze środków publicznych: 691795,86 zł.