Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
 

 Program Startup Business Development

 
Program Startup Business Development jest intensywnym programem szkoleniowym, który pozwoli Tobie przekuć pomysł na konkretne rozwiązania biznesowe, a następnie zweryfikować ich poprawność, tak aby tuż po zakończeniu programu być gotowym na podjęcie rozmów z inwestorami nad finansowaniem nowego start-upu. ​

Dlaczego warto? 

Ponieważ nauczysz się identyfikować nisze rynkowe, w których możesz stworzyć nowy biznes. 

Ponieważ nauczysz się praktycznych umiejętności związanych z planowaniem biznesu. 

Ponieważ nauczysz się jak efektywnie zaprezentować swój pomysł inwestorowi. 

Ponieważ przekonasz się, że planowanie biznesowe nie jest skomplikowane. 

Czego się nauczysz? 

Jak analizować możliwości rynkowe. 

Jak przygotować się do prezentacji dla inwestora. 

Jak obronić swój pomysł na biznes. 

Jak będzie wyglądał program kursu? 

Harmonogram pracy w edycji kursu. 

Etap 1. Rekrutacja 

Na podstawie kryteriów przedstawionych w regulaminie rekrutacji wybierzemy 15 najlepszych osób. 

Etap 2. Kwestie formalne 

Ponieważ jest to projekt finansowany ze środków UE musimy ogarnąć kilka kwestii formalnych związanych z zebraniem Twoich danych osobowych (zakres danych osobowych objętych przetwarzaniem jest opisany w regulaminie projektu i załącznikach) oraz zrobić bilans Twoich kompetencji. 

Etap 3. Intensywne szkolenie 

Program szkoleniowy, termin i miejsce szkolenia będzie podane w zakładce Aktualne Nabory i Dokumenty.

Szkolenia będą prowadzone w formie warsztatowej i będą obejmowały: 

Wprowadzenie do planowania biznesowego (32h) - podczas tego warsztatu nauczysz się identyfikować możliwości rynkowe i optymalnie zaplanować swój biznes. 

Gra symulacyjna (32h) - podczas trzech sesji gry i sesji podsumowującej będziesz weryfikować efektywność swoich decyzji biznesowych. 

Przygotowanie do prezentacji inwestorskich (32h) - podczas tego warsztatu nauczysz się technik efektywnej prezentacji i obrony swoich pomysłów biznesowych. 

Wizyta studyjna - podczas wizyty studyjnej obejrzymy jak wyglądają instytucje wspierające rozwój przedsiębiorczości i będziesz miał możliwość porozmawiania z przedsiębiorcami korzystającymi z tego wsparcia, tak aby poznać jego specyfikę. 

Weryfikacja pomysłów biznesowych (32h) - podczas tych warsztatów będziesz miał(a) możliwość zoptymalizowania swoich pomysłów tak aby były one skalowalne, efektywne i zgodne z metodyką lean startup. 

Etap 4. Przedstawienie wyników pracy przed komisją 

Końcowy materiał zostanie przedstawiony komisji, która wspólnie z Tobą dokona jego oceny pod kątem adekwatności i realności zamierzeń. 

Etap 5. Zakończenie kursu 

Jeszcze kilka drobnych formalności na koniec. Po zaliczeniu otrzymasz zaświadczenie o ukończeniu kursu "Startup Business Development". 

Dodatkowe informacje 

W trakcie projektu planujemy zorganizować 15 edycji kursu. Zajęcia odbywają się w języku polskim. Terminy naborów do każdej z nich oraz szczegółowy harmonogram zajęć (udzielanego wsparcia) będzie umieszczony w zakładce Aktualne Nabory i Dokumenty

Jeżeli masz pytania, skontaktuj się z nami​.

Program został powołany Zarządzeniem Rektora SGH nr 1z dnia 29 marca 2017.