Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
 

 Opis projektu

 
 

Projekt jest skierowany do 60 studentów/ek studiów licencjackich na kierunkach Ekonomia i Zarządzanie (dwie edycje po 30 osób). Ma on  na celu podniesienie kompetencji zawodowych, komunikacyjnych i interpersonalnych studentów w zakresie  prowadzenia dialogu społecznego w zakładach pracy.  

Projekt realizowany jest w partnerstwie ze Związkiem Pracodawców Warszawy i Mazowsza, który jest tzw. organizacją zinstytucjonalizowanego dialogu społecznego. Poprzez udział w warsztatach, zajęciach z pracodawcami oraz wizytach studyjnych, studenci zapoznają się z praktycznymi i aktualnymi uwarunkowaniami prowadzenia dialogu społecznego w przedsiębiorstwach. 

Projekt zapewni dostęp do wiedzy i nabycie umiejętności pozwalających zarówno na doskonalenie  kompetencji menadżerskich, wzmacniających pozycję absolwentów na rynku pracy ale również (jako wartość dodana) pozwoli im (jako potencjalnym przyszłym decydentom) zmieniać uwarunkowania prawne i organizacyjne sprzyjające prowadzeniu dialogu społecznego na poziomie zakładowym w Polsce.

Czas trwania projektu: 01 września 2017 – 30 września 2019.

Projekt finansowany jest ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.​