Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
 

 Plan i harmonogram zajęć

 


Nazwa przedmiotu

Opis

Wymiar

Dialog społeczny

Uczestnicy zostaną zapoznani ze  źródłami prawa regulującego zasady prowadzenia dialogu społecznego. Zaprezentowane zostaną różne rozwiązania w zakresie prowadzenia dialogu społecznego w róznych krajach i branżach. 

20 godzin (wykłady)

Komunikacja społeczna - poza konfliktem (warsztat)

Poprzez kontakt z pracodawcami w trakcie warsztatów uczestnicy nabędą umiejętności praktycznych w zakresie skutecznej komunikacji, niezbędnych do prowadzenia dialogu społecznego na poziomie zakładowym.

30 godzin (warsztaty)

Dialog społeczny w firmie - klucz do konkurencyjności i innowacji (warsztat)

Zaprezentowane zostaną najlepsze praktyki zarządzania potencjałem pracowniczym na rzecz podnoszenia konkurencyjności firm w warunkach gospodarki opartej na wiedzy. Uczestnicy poznają związki pomiędzy zaangażowaniem i uprawomocnieniem pracowników a wzrostem innowacyjności organizacji.  Uczestnicy dowiedzą się jak wykorzystać dialog społeczny w skutecznym zarządzaniu kapitałem ludzkim

30 godzin (wykłady, warsztaty)

Negocjacje, mediacje w praktyce  (warsztaty)

Poprzez udział w zajęciach, prowadzonych przez strony dialogu społecznego (menadżerowie, przedstawiciele związków zawodowych), uczestnicy warsztatów poznają specyfikę negocjacji warunków pracy i płacy oraz uwarunkowań mediacji w sytuacji sporów pracowniczych. 

30  godzin (warsztaty)

Narzędzia i strategie prowadzenia DS (wizyty studyjne)

Wizyty studyjne, w trakcie których uczestnicy projektu zapoznają się z praktycznymi rozwiązaniami stosowanymi w przedsiębiorstwach działających na terenie Polski jak i za granicą.

Wizyty pozwolą zweryfikować nabytą w ramach projektu wiedzę, zadać pytania uczestnikom procesów, porównać metody i standardy prowadzenia dialogu społecznego w Polsce i za granicą oraz pomiędzy poszczególnymi firmami. Podczas wizyt uczestnicy zapoznają się z specyfiką prowadzenia dialogu społecznego w środowisku międzykulturowym.

10 godz. wykładu, 15 godzin wizyt w firmach na terenie kraju i 15 godzin w firmie zagranicą.