Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
 

 Zasady uczestnictwa

 

Rekrutacja do projektu jest otwarta dla studentów studiujących na czwartym, piątym i szóstym semestrze studiów stacjonarnych I stopnia na kierunkach ekonomia i zarządzanie. Konieczne jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego. Kandydaci są oceniani na podstawie następujących kryteriów:​

  1. uzasadnienie motywacji do udziału w projekcie oceniane (0-5 pkt.)
  2. plany zawodowe kandydatów/ek do projektu w kontekście przydatności zajęć przewidzianych w projekcie do preferowanych przez kandydatów/ki do projektu stanowisk pracy (0-5)
  3. W przypadku, gdy na liście rankingowej znajdzie się powyżej 30 os. w danej edycji, decydujące będzie kryterium średniej ocen z poprzedniego semestru (0-5 pkt.) oraz kryterium płci (kobiety +5 pkt.)
Do uczestnictwa w kursie zostaną zakwalifikowane osoby, które zdobyły największą liczbę punktów; pozostałe osoby zostaną wprowadzone na listy rezerwowe według kolejności odzwierciedlającej ich pozycję w rankingu punktowym. ​