Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Nawiguj w górę
Logowanie
logo do druku
 
ADMINISTRACJA SGH
Dokumenty do pobrania : Dokumenty - Dział Obsługi Projektów | Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Biuro ds. Funduszy Europejskich - Lista spraw i wniosków
 

 dokumenty do pobrania

 
 

 Wzory umów

 
Zarządzenie nr 6 z dnia 18 stycznia 2018 r.  w sprawie zasad sporządzania i zawierania umów cywilnoprawnych oraz określenia wzorów niektórych umów

Załącznik nr 1 Umowa zlecenia
Plik edytowalny Plik do druku

Załącznik nr 2 Umowa o dzieło
Plik edytowalny Plik do druku

Załącznik - specyfika wykonania dzieła
Plik edytowalny Plik do druku

Załącznik nr 3 Umowa o dzieło z przeniesieniem autorskich praw majątkowych
Plik edytowalny Plik do druku

Załącznik - Specyfika wykonania dzieła z przeniesieniem autorskich praw majątkowych
Plik edytowalny Plik do druku

Załącznik nr 4 Umowa o przeniesienie autorskich praw majątkowych
Plik edytowalny Plik do druku

Załącznik nr 5 Umowa zlecenia na przeprowadzenie zajęć dydaktycznych z rozporządzeniem autorskimi prawami majątkowymi
Plik edytowalny Plik do druku

Załącznik do umowy zlecenia na przeprowadzenie zajęć dydaktycznych z rozporządzeniem autorskimi prawami majątkowymi
Plik edytowalny Plik do druku

Załącznik nr 6 Wniosek o powierzenie prowadzenia zajęć dydaktycznych w drodze umowy cywilnoprawnej
Plik edytowalny Plik do druku

Załącznik nr 7a Rachunek do umowy zlecenia i dzieło
Plik edytowalny Plik do druku
 
Załącznik nr 7b Rachunek do umowy o dzieło z przeniesienim autorskich praw majątkowych i umowy o przeniesienie autorskich praw majątkowych
Plik edytowalny Plik do druku

Załącznik nr 7c Rachunek do umowy  zlecenia na przeprowadzenie zajęć dydaktycznych z rozporządzeniem autorskimi prawami majątkowymi
Plik edytowalny Plik do druku

Załącznik nr 8a Protokół zdawczo-odbiorczy dzieła/utworu
Plik edytowalny Plik do druku

Załącznik nr 8b Protokół zdawczo-odbiorczy naukowej pracy badawczej
Plik edytowalny Plik do druku

Załącznik nr 9 Oświadczenie zleceniobiorcy do celów ubezpieczeniowych
Plik edytowalny Plik do druku

Pismo okólne nr 2 z dnia 18 stycznia 2018 r. w sprawie określenia wytycznych do zawierania umów cywilnoprawnych

Załącznik do pisma okólnego nr 2 z dnia 18 stycznia 2018 r. - Wytyczne do zawierania umów cywilnoprawnych

 

 Projekty dofinansowane w ramach funduszy strukturalnych

 
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój

Dokumenty dostępne na stronie Programu POWER


Program Operacyjny Inteligenty Rozwój

Dokumenty dostępne na na stronie Programu IR

 

 Wydatkowanie środków

 
Tekst ujednolicony opracowany na podstawie zarządzenia nr 32 z 8 lipca 2014 r. i zarządzenia nr 54 z 12 grudnia 2014 r.

Więcej informacji dot. zamówień publicznych znajduje się na stronie Działu Zakupów

Instrukcja do Workflow

Wniosek o wszczęcie postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego - Ważna informacja: Wzór ten obowiązuje tylko w przypadku postępowań realizowanych w walutach innych niż złotówki
Plik edytowalny Plik do druku

Zasady dotyczące prowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego finansowanych ze środków EFS
 

 Zamykanie projektów

 
 
 
 

 Masz Pytanie?

 
 
Masz pytanie?
Telefon:
E-mail:
Imię i nazwisko:
Nazwa instytucji:
Wpisz kod z obrazka powyżej

Masz pytanie?

Wypełnij formularz dostępny on-line. Kliknij NAPISZ.