Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Nawiguj w górę
Logowanie
logo do druku
 
ADMINISTRACJA SGH
Organizacje i projekty studenckie : Organizacje i projekty studenckie – Dział Obsługi Studentów | Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Biuro Samorządu Studentów i Doktorantów - Organizacje i projekty studenckie
 

 ORGANIZACJE I PROJEKTY STUDENCKIE

 

Studenci SGH zrzeszają się w organizacjach studenckich. Co roku organizują setki wydarzeń i projektów naukowych oraz pozanaukowych. Organizacje studenckie uczą działania w grupie a także realizacji praktycznych projektów. Pozwalają zdobyć doświadczenie oraz nawiązać kontakt z firmami i instytucjami.

Poznaj organizacje studenckie działające w SGH

Partnerów biznesowych zainteresowanych wsparciem organizacji studenckich zachęcamy do zapoznania się z zakresem działalności poszczególnych Uczelnianych Organizacji Studenckich. Zasady współpracy studentów SGH z Centrum Relacji Zewnętrznych i Transferu Technologii, w ramach projektów realizowanych z firmami lub podmiotami zewnętrznymi reguluje załącznik nr 5 do Zarządzenia Rektora nr 29 z dnia 31 maja 2016 r.

 

 Informator o działalności organizacji studenckich

 
 

 zasady funkcjonowania i finansowania uczelnianych organizacji studenckich

 
Szczegółowe zasady funkcjonowania i finansowania uczelnianych organizacji studenckich w SGH określa Zarządzenie Rektora nr 29 z dnia 31.05.2016 r.

Załączniki do zarządzenia:
 • Załącznik nr 1a – zawiera wniosek o wpis do Rejestru UOS
 • Załącznik nr 1b – zawiera wniosek o zmianę Opiekuna UOS
 • Załącznik nr 1c – zawiera wniosek o zmianę nazwy UOS 
 • Załącznik nr 2 – zawiera regulamin studenckiego koła naukowego
 • Załącznik nr 3 – zawiera regulamin klubu / zespołu artystycznego / organizacji akademickiej
 • Załącznik nr 4 – zawiera sprawozdanie z działalności
 • Załącznik nr 5 – zawiera zasady współpracy studentów SGH z Centrum Relacji Zewnętrznych i Transferu Technologii, w ramach projektów realizowanych z firmami lub podmiotami zewnętrznymi
 • Załącznik nr 6 – zawiera regulamin użytkowania pomieszczeń i innych powierzchni w SGH
 • Załącznik nr 7 – zawiera wniosek do Kwestury o umożliwienie wykorzystania w kolejnym roku kalendarzowym środków, które UOS pozyskała ze źródeł zewnętrznych i nie wykorzystała w roku bieżącym
 • Załącznik nr 8 – zawiera wzór umowy ramowej oraz
 • Załącznik do umowy ramowej – zawierającej wniosek o powołanie Opiekuna Stowarzyszenia
 

 PODSTAWOWE WYPOSAŻENIE SAL I AULI:

 
 
 
 

 Masz Pytanie?

 
 
Masz pytanie?
Telefon:
E-mail:
Imię i nazwisko:
Nazwa instytucji:
Wpisz kod z obrazka powyżej

Masz pytanie?

Wypełnij formularz dostępny on-line. Kliknij NAPISZ.
poznaj-organizacje-studenckie.png