Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Nawiguj w górę
Logowanie
 

 Odwoławcza komisja stypendialna

 
​Odwołania od decyzji Komisji ds. Akademików należy składać do Odwoławczej Komisji Stypendialnej. 
 
 
Odwoławcza Komisja Stypendialna jest powoływana przez Rektora. Zgodnie z Regulaminem w skład Komisji mogą wchodzić pracownicy szkoły oraz studenci. Większą cześć miejsc powinni zajmować studenci. Przewodniczący Komisji też musi być studentem. Nadzór nad działalnością Komisji sprawuje Prorektor ds. dydaktyki i studentów.  
 
 
Skład 
 
Zgodnie z Decyzją Rektora z dnia 9 kwietnia 2015 r. w sprawie powołania Komisji Stypendialnej ds. Studentów i Odwoławczej Komisji Stypendialnej ds. Studentów w skład Komisji wchodzą:
  1. Rafał Chrostowski - przewodniczący
  2. Martyna Karbowska​ - wiceprzewodnicząca
  3. Agnieszka Krzemińska - wiceprzewodnicząca
  4. mgr Katarzyna Eshun
Raz do roku jest przeprowadzana rekrutacja do Odwoławczej Komisji Stypendialnej. Udział w rekrutacji może wziąć każdy student.
 
Kontakt: email: odwolania@esgieha.pl​