Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Nawiguj w górę
Logowanie
 

 Odwoławcza komisja stypendialna

 
​Odwołania od decyzji Komisji ds. Akademików należy składać do Odwoławczej Komisji Stypendialnej. 
 
 
Odwoławcza Komisja Stypendialna jest powoływana przez Rektora. Zgodnie z Regulaminem w skład Komisji mogą wchodzić pracownicy szkoły oraz studenci. Większą cześć miejsc powinni zajmować studenci. Przewodniczący Komisji też musi być studentem. Nadzór nad działalnością Komisji sprawuje Prorektor ds. dydaktyki i studentów.  
 
 
Skład 
 
Zgodnie z Decyzją Rektora z dnia 8 marca 2017, zmieniającą decyzję Rektora nr 12 z dn. 14 kwietnia 2014r. w sprawie powołania Komisji Stypendialnej ds. Studentów i Odwoławczej Komisji Stypendialnej ds. Studentów w skład Komisji wchodzą:

1. Emilian  Łyga - przewodniczący
2. Adrianna Bardowska​ - wiceprzewodnicząca
3. Jakub Tokarski - wiceprzewodniczący
4. mgr Katarzyna Eshun
5. Magdalena Główka
6. Karolina Kłosowska

Raz do roku jest przeprowadzana rekrutacja do Odwoławczej Komisji Stypendialnej. Udział w rekrutacji może wziąć każdy student.
 
Kontakt: email:  komisja-odwolawcza@sgh.waw.pl