Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
 

 REKRUTACJA

 
Wnioski o akademik na rok akademicki 2017/18 - DLA STUDENTÓW I roku studiów licencjackich (z rekrutacji 2017/18) będą przyjmowane W TERMINIE 1-16 SIERPIEŃ 2017r.

Studenci I roku studiów magisterskich NIE po SGH (z rekrutacji 2017/18) nie będą składać wniosków o akademik na rok 2017/18 - będą oni rekrutować się wyłącznie na podstawie listy rezerwowej, dostępnej od około 15.09.2017.
Więcej informacji tutaj.

********************************************************************************************************************************************
Wnioski należy składać w Sekcji Pomocy Materialnej (DS "Sabinki" pokój nr 5) w godzinach pracy Sekcji:
 • poniedziałek/środa/piątek: 08:00-12:00
 • wtorek/czwartek: 12:15-15:30

lub wysłać pocztą na adres:

Sekcja Pomocy Materialnej
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

DS Nr 1 "Sabinki"
al. Niepodległości 147 pokój nr 5
02-555 Warszawa

 
Liczy się data stempla pocztowego (w przypadku wysyłki listu Pocztą Polską). W przypadku wysyłki za pomocą innych operatorów pocztowych (w tym zagranicznych) - liczy się data faktycznego wpływu wniosku do Sekcji.

Aby złożyć wniosek o akademik, należy zalogować się do centralnej wersji USOSweb https://usosweb.sgh.waw.pl

 1. Cudzoziemcy, studiujący na zasadach nieobowiązujących obywateli polskich (m.in. stypendyści strony polskiej, stypendyści Rządu RP, stypendyści strony wysyłającej, bez ponoszenia opłat za naukę, cudzoziemcy bez odpłatności
  i świadczeń stypendialnych oraz cudzoziemcy na zasadzie odpłatności) składają jedynie wygenerowany z USOSweb wniosek o akademik oraz w przypadku studentów niepełnoletnich - zgodę opiekuna prawnego na ubieganie się o miejsce w akademiku oraz zamieszkanie w DS przez osobę niepełnoletnią: ZGODA OPIEKUNA PRAWNEGO
  WNIOSEK: USOSweb → Dla wszystkich → Wnioski ->  Wniosek o akademik.

  Wniosek o akademik należy zatwierdzić, a następnie wydrukować, podpisać i dostarczyć w podanym wyżej terminie do Sekcji Pomocy Materialnej lub wysłać pocztą.

  UWAGA: wniosek o akademik musi być wydrukowany już po kliknięciu przycisku "ZAREJESTRUJ". W przeciwnym wypadku na dokumencie będzie widniał znak wodny "NIEZATWIERDZONE". Wnioski z napisem "NIEZATWIERDZONE" nie będą przyjmowane oraz rozpatrywane!

  * Niezłożenie papierowej wersji wniosku jest równoznaczne z nieubieganiem się o akademik!  

 2. Pozostałe osoby, tj. obywatele polscy i cudzoziemcy studiujący na zasadach obowiązujących obywateli polskich (m.in. Karta Polaka, Karta Stałego Pobytu) muszą najpierw wypełnić w USOSweb oświadczenie o dochodach, następnie wygenerować wniosek o akademik oraz dostarczyć je w podanym powyżej terminie do Sekcji Pomocy Materialnej wraz ze wszystkimi wymaganymi dokumentami, wymienionymi w sekcji DOKUMENTY (w prawym górnym rogu strony).
  W przypadku studentów niepełnoletnich - należy złożyć zgodę opiekuna prawnego na ubieganie się o miejsce w akademiku oraz zamieszkanie w DS przez osobę niepełnoletnią: ZGODA OPIEKUNA PRAWNEGO                                           W celu złożenia wniosku o akademik należy:

  • Wypełnić w systemie USOSweb oświadczenie o dochodach za rok 2016:
   USOSweb → Dla wszystkich → Wnioski ->  Oświadczenie o dochodach na rok akademicki 2017/18 (dochody za rok 2016). 
   WYJAŚNIENIE DOTYCZĄCE DOCHODÓW RODZICÓW STUDENTA 

  • Wygenerować z systemu USOSweb wniosek o akademik:
   USOSweb → Dla wszystkich → Wnioski ->  Wniosek o akademik

  • Wydrukować wypełnione oświadczenie o dochodach na rok akademicki 2017/18 i wniosek o akademik oraz podpisać oba dokumenty.

   UWAGA: oświadczenie o dochodach oraz wniosek o akademik muszą być wydrukowany już po kliknięciu przycisku "ZAREJESTRUJ". W przeciwnym wypadku na dokumentach będzie widniał znak wodny "NIEZATWIERDZONE". Dokumenty z napisem "NIEZATWIERDZONE" nie będą przyjmowane oraz rozpatrywane!

  • W/w dokumenty (wniosek i oświadczenie o dochodach) wraz ze wszystkimi załącznikami, wymienionymi w sekcji DOKUMENTY (w prawym górnym rogu strony), należy złożyć w podanym powyżej terminie w Sekcji Pomocy Materialnej lub wysłać pocztą.

   UWAGA: Dokumenty dołączane do wniosku powinny być w oryginale lub też poświadczone za zgodność z oryginałem! Nie przyjmujemy kserokopii lub skanów!

   * Niezłożenie papierowej wersji wniosku jest równoznaczne z nieubieganiem się o akademik! 

    Po złożeniu wniosku w formie papierowej należy regularnie śledzić jego stan w USOSweb.

********************************************************************************************************************************************

KWATEROWANIE NA ROK AKADEMICKI 2016/17:

 1. Kwaterowanie do akademików SGH na semestr letni rozpoczyna się13 lutego i trwa do 26 lutego. W tym czasie należy się zakwaterować i podpisać umowę, żeby nie stracić przydzielonego miejsca.
  Administracja w trakcie kwaterowania pracuje w godzinach: poniedziałek - piątek 8:00 - 15:00.
 2. W celu zakwaterowania do akademika należy przedłożyć:
  • dokument tożsamości np. dowód osobisty, paszport,
  • legitymację studencką lub doktorancką,
  • aktualne zdjęcie w formacie legitymacyjnym. 

Uwaga: Zmieniają się zasady wpłaty kaucji. Od momentu podpisania umowy mieszkaniec ma 7 dni na wpłatę kaucji na konto indywidualne, otrzymane podczas zakwaterowania w administracji.


Każdy student kwaterujący się do akademika ma obowiązek zapoznać się z następującymi dokumentami:
 
 
 

 DOKUMENTY

 
 

 Kontakt

 
W przypadku pytań dotyczących kwaterowania prosimy o kontakt pod nr 22 564 66 30 lub na adres: spm@sgh.waw.pl

W przypadku pytań dotyczących wniosków o miejsce w Domu Studenta  prosimy o kontakt pod nr 22 564 66 17 lub na adres: spm@sgh.waw.pl​