Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
 

 Zapomoga

 
Zapomoga jest formą doraźnej, bezzwrotnej pomocy, przyznawanej na wniosek studenta, który z przyczyn losowych, przejściowo znalazł się w trudnej sytuacji materialnej.

O zapomogę można ubiegać się, gdy:
- student z przyczyn losowych znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej
- od daty wystąpienia okoliczności, stanowiącej podstawę żądania zapomogi, nie upłynęło więcej niż 6 miesięcy 

Zapomoga może być przyznana nie częściej, niż dwa razy w roku akademickim.
Z tytułu jednego, tego samego zdarzenia, student może otrzymać tylko jedną zapomogę.W celu otrzymania zapomogi należy:  

1.      Wypełnić w systemie USOSweb oświadczenie o dochodach na rok 2018/19:  

USOSweb → Dla wszystkich → Wnioski ->  Oświadczenie o dochodach na rok akademicki 2018/19
  
2.      Wygenerować z systemu USOSweb wniosek o zapomogę: USOSweb → Dla wszystkich → Wnioski ->  Wniosek o zapomogę 

3.      Wydrukować wypełnione Oświadczenie o dochodach ORAZ  Wniosek o zapomogę i podpisać!!!
 
UWAGA: wniosek oraz oświadczenie o dochodach należy wydrukować dopiero po kliknięciu przycisku "ZAREJESTRUJ". W przeciwnym wypadku na dokumentach pojawi się znak wodny "NIEZATWIERDZONE". Wnioski i oświadczenia z napisem "NIEZATWIERDZONE" nie będą przyjmowane!

4.      Dołączyć dokumenty, potwierdzające zaistnienie zdarzenia losowego.

5.      W/w dokumenty wraz ze wszystkimi załącznikami, potwierdzającymi dochody osiągnięte w 2017r. aż do chwili złożenia wniosku należy złożyć w Sekcji Pomocy Materialnej, Al. Niepodległości 147, pokój nr 4 lub wysłać Pocztą Polską. W przypadku listów wysyłanych za pośrednictwem Poczty Polskiej decyduje data stempla, w przypadku listów wysyłanych za pośrednictwem innych operatorów pocztowych – data faktycznego wpływu dokumentów.

*** UWAGA:
jeżeli student składał wcześniej w danym roku akademickim wniosek o stypendium socjalne, powinien zaktualizować jedynie, a nie wypełniać od nowa Oświadczenie o dochodach oraz dołączyć jedynie te załączniki, które dokumentują wyłącznie zmiany w dochodach i składzie gospodarstwa domowego, zaistniałe od czasu składania wniosku o stypendium socjalne.  

Uwaga!         
* Dokumenty dołączane do wniosku powinny być w oryginale lub poświadczone za zgodność z oryginałem!
* Niezłożenie papierowej wersji wniosku jest równoznacznie z nieubieganiem się o stypendium!  

DOKUMENTY WYMAGANE DO WNIOSKU O ZAPOMOGĘ:

1. oświadczenie o dochodach /wydrukowane z USOSweb/

2. wszystkie dokumenty dochodowe wymagane do wniosku o stypendium socjalne

3. dokumenty potwierdzające zaistnienie zdarzenia losowego oraz wpływ zdarzenia losowego na przejściowe pogorszenie się sytuacji materialnej studenta/rodziny studenta.