Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
 

 Stypendia

 

SEKCJA STYPENDIALNA PRACUJE W GODZINACH:
poniedziałek/środa/piątek: 8:00-12:00
wtorek/czwartek: 12:15-15:30
TELEFONY SĄ ODBIERANE W W/W GODZINACH PRACY SEKCJI.

Wnioski o świadczenia pomocy materialnej mogą być generowane wyłącznie w systemie USOSweb.  

Aby złożyć wniosek o stypendium/zapomogę, należy zalogować się do centralnej wersji USOSweb przy pomocy loginu i hasła, otrzymanego z Działu Rekrutacji. Adres strony internetowej:

https://usosweb.sgh.waw.pl

Szczegółowe informacje umieszczone są w zakładkach, dotyczących poszczególnych rodzajów stypendiów.  

WAŻNE: OD ROKU AKADEMICKIEGO 2016/17 WNIOSKI O STYPENDIUM:

  • socjalne i specjalne dla osób niepełnosprawnych składa się na okres roku akademickiego
  • rektora składa się na okres semestru: należy złożyć wniosek zarówno na sem.  zimowy, jak i na sem. letni

Studenci SGH mogą ubiegać się o następujące świadczenia:

  • stypendium socjalne dla studentów, którzy znajdują się w ciężkiej sytuacji materialnej,
  • stypendium socjalne w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub obiekcie innym, niż dom studencki
  • stypendium socjalne w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania z niepracującym małżonkiem lub dzieckiem w domu studenckim lub obiekcie innym, niż dom studencki
  • stypendium rektora dla studentów, którzy uzyskali wysoką średnią, bądź mieli osiągnięcia sportowe, artystyczne lub publikacje naukowe,
  • stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych,
  • zapomoga d​la studentów, którzy z przyczyn losowych znaleźli się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej.


UWAGA: aby zacząć wypełniać w systemie USOSweb wniosek o stypendium / zapomogę, należy najpierw uzupełnić dane o rachunku bankowym!

Numer rachunku bankowego studenta należy wpisać w zakładce: 

Dla studentów -> stypendia -> konto bankowe studenta 

Dane osobowe studentów składających wnioski o świadczenia pomocy materialnej, o których mowa w art. 173 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, przetwarzane są przez Szkołę Główną Handlową w Warszawie z siedzibą przy al. Niepodległości 162, 02-554 Warszawa. 

 

Dane przetwarzane są wyłącznie w postępowaniu w sprawie przyznania świadczenia. Osoba, której dane są przetwarzane ma prawo do dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak zgody co ich udostępnienia może spowodować odmowę przyznania świadczenia.

 


OŚWIADCZENIE O DOCHODACH NA ROK AKADEMICKI 2016/17 (ZA 2015 ROK): 

1.     w danym roku akademickim wypełnia się tylko jedno oświadczenie o dochodach na potrzeby wszystkich typów pomocy materialnej  (tzn. jedno oświadczenie o dochodach do wszystkich wniosków o akademik, stypendium socjalne, socjalne w zwiększonej wysokości oraz zapomogę). 

2.      Oświadczenie o dochodach należy aktualizować w ciągu danego roku akademickiego jedynie w przypadku, gdy: 

- składamy wniosek o nowe świadczenie (jeżeli stan osobowy gosp. domowego i/lub źródła dochodów poszczególnych członków uległy zmianie), np. przyznano nam stypendium socjalne, a w chwili obecnej składamy wniosek o zapomogę. Jeżeli sytuacja nie uległa zmianie, podpinamy do wniosku o nowe świadczenie poprzednio wypełnione oświadczenie o dochodach.

- składamy wniosek o to samo świadczenie w przypadku, gdy do poprzednio złożonego wniosku o to świadczenie otrzymaliśmy decyzję negatywną, np. złożyliśmy wniosek o stypendium socjalne we wrześniu 2016r. i z powodu przekroczenia progu dochodu 900,00 zł na osobę nie przyznano nam tego stypendium. W listopadzie 2016r. któryś z członków gospodarstwa domowego utracił pracę i chcemy ponownie złożyć wniosek o stypendium socjalne, wówczas należy zaktualizować oświadczenie o dochodach za 2015r. 

- w pozostałych przypadkach nie należy aktualizować oświadczenia o dochodach, składanego na dany rok akademicki !!! (nawet jeśli w trakcie danego roku akademickiego członkowie naszego gospodarstwa domowego utracą lub uzyskają dochód!)

Poradnik wypełniania oświadczenia o dochodach (przykład wypełniania na podstawie roku 2014) znajduje się w sekcji DOKUMENTY (u góry strony, po prawej stronie).

 
​* * * * * 
 

Informacje o stypendiach dla osób, które rekrutowały się na studia na zasadach przewidzianych dla cudzoziemców można znaleźć na stronie Biura Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej.

 
 
 

 DOKUMENTY

 
 

 Masz pytanie?

 
 
Masz pytanie?
Telefon:
E-mail:
Imię i nazwisko:
Nazwa instytucji:
Wpisz kod z obrazka powyżej

Masz pytanie?

Wypełnij formularz dostępny on-line. Kliknij NAPISZ.