Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
ADMINISTRACJA SGH
Stypendia : Stypendia – Sekcja Pomocy Materialnej | Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Stypendia
 

 Stypendia

 

SEKCJA STYPENDIALNA PRACUJE W GODZINACH:
poniedziałek/środa/piątek: 8:00-12:00
wtorek/czwartek: 12:15-15:30
TELEFONY SĄ ODBIERANE W W/W GODZINACH PRACY SEKCJI.
 
Wnioski o świadczenia pomocy materialnej mogą być generowane wyłącznie w systemie USOSweb.  
 
Aby złożyć wniosek o stypendium/zapomogę, należy zalogować się do centralnej wersji USOSweb przy pomocy loginu i hasła do sieci SGH (studenci I semestru otrzymują login i hasło do sieci SGH na adres mailowy podany w systemie rekrutacyjnym).
Adres strony internetowej:
 
 
Szczegółowe informacje umieszczone są w zakładkach, dotyczących poszczególnych rodzajów stypendiów.  

Odbiór decyzji stypendialnych, wezwań i zawiadomień następuje drogą elektroniczną.
Więcej informacji tutaj.

Instrukcja odbioru pism drogą elektroniczną 
 
WAŻNE: WNIOSKI O STYPENDIUM:

  • socjalne i specjalne dla osób niepełnosprawnych składa się na okres roku akademickiego
  • rektora składa się na okres semestru: należy złożyć wniosek zarówno na sem.  zimowy, jak i na sem. letni

Studenci SGH mogą ubiegać się o następujące świadczenia:

  • stypendium socjalne dla studentów, którzy znajdują się w ciężkiej sytuacji materialnej
  • stypendium socjalne w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub obiekcie innym, niż dom studencki
  • stypendium socjalne w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania z niepracującym małżonkiem lub dzieckiem w domu studenckim lub obiekcie innym, niż dom studencki
  • stypendium rektora dla studentów, którzy uzyskali wysoką średnią, bądź mieli osiągnięcia sportowe, artystyczne lub publikacje naukowe
  • stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych
  • zapomoga d​la studentów, którzy z przyczyn losowych znaleźli się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej.


UWAGA: aby zacząć wypełniać w systemie USOSweb wniosek o stypendium / zapomogę, należy najpierw uzupełnić dane o rachunku bankowym!

Numer rachunku bankowego studenta należy wpisać w zakładce: 

Dla studentów -> stypendia -> konto bankowe studenta 

Dane osobowe studentów składających wnioski o świadczenia pomocy materialnej, o których mowa w art. 173 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, przetwarzane są przez Szkołę Główną Handlową w Warszawie z siedzibą przy al. Niepodległości 162, 02-554 Warszawa. 

 

Dane przetwarzane są wyłącznie w postępowaniu w sprawie przyznania świadczenia. Osoba, której dane są przetwarzane ma prawo do dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak zgody co do ich udostępnienia może spowodować odmowę przyznania świadczenia.


​* * * * * 
 

Informacje o stypendiach dla osób, które rekrutowały się na studia na zasadach przewidzianych dla cudzoziemców można znaleźć na stronie Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej.

 
 
 

 Masz pytanie?

 
 
Masz pytanie?
Telefon:
E-mail:
Imię i nazwisko:
Nazwa instytucji:
Wpisz kod z obrazka powyżej

Masz pytanie?

Wypełnij formularz dostępny on-line. Kliknij NAPISZ.