Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
 

 Komisja stypendialna

 
Komisja Stypendialna jest powoływana przez Rektora. Zgodnie z Regulaminem w skład Komisji mogą wchodzić pracownicy szkoły oraz studenci. Większą część miejsc powinni zajmować studenci. Nadzór nad działalnością Komisji sprawuje Prorektor ds. dydaktyki i studentów.  

 Wnioski o ponowne rozpatrzenie sprawy należy składać do Odwoławczej Komisji Stypendialnej​
Skład Komisji:

Zgodnie z decyzją Rektora z dnia 8 marca 2017 r., zmieniającą decyzję Rektora nr 12 z dnia 14 kwietnia 2014r.  w sprawie powołania Komisji Stypendialnej ds. Studentów i Odwoławczej Komisji Stypendialnej ds. Studentów, w skład Komisji Stypendialnej wchodzą:

 1. Wojciech Skierski - przewodniczący
 2. mgr Tomasz Pszczoła - wiceprzewodniczący
 3. Tomasz Bogdan
 4. Tomasz Dziawgo
 5. Łukasz Grzeszczyk
 6. Katarzyna Michalak
 7. Rafał Nowicki
 8. Paulina Piesio
 9. Martyna Pływacz
 10. mgr Michał Podobas
 11. Diana Rawińska
 12. Julia Ross
 13. Jakub Tokarz
Raz do roku jest przeprowadzana rekrutacja do Komisji Stypendialnej. W rekrutacji może wziąć udział każdy student.​