Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
 

 Komisja stypendialna

 
Komisja Stypendialna jest powoływana przez Rektora. Zgodnie z Regulaminem w skład Komisji mogą wchodzić pracownicy szkoły oraz studenci. Większą część miejsc powinni zajmować studenci. Nadzór nad działalnością Komisji sprawuje Prorektor ds. dydaktyki i studentów.  

 Wnioski o ponowne rozpatrzenie sprawy należy składać do Odwoławczej Komisji Stypendialnej​
Skład Komisji:

Zgodnie z decyzją Rektora z dnia 5 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji Stypendialnej ds. Studentów i Odwoławczej Komisji Stypendialnej ds. Studentów, w skład Komisji Stypendialnej wchodzą:

  1. Janusz Pięta - przewodniczący
  2. mgr Tomasz Pszczoła - wiceprzewodniczący
  3. Wojciech Borzęcki
  4. Paulina Młynek
  5. mgr Michał Podobas
  6. Łukasz Żółcik
Raz do roku jest przeprowadzana rekrutacja do Komisji Stypendialnej. W rekrutacji może wziąć udział każdy student.​