Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
 

 Komisja stypendialna

 
Komisja Stypendialna jest powoływana przez Rektora. Zgodnie z Regulaminem w skład Komisji mogą wchodzić pracownicy szkoły oraz studenci. Większą część miejsc powinni zajmować studenci. Przewodniczący Komisji też musi być studentem. Nadzór nad działalnością Komisji sprawuje Prorektor ds. dydaktyki i studentów.  

Odwołania od decyzji Komisji Stypendialnej należy składać do Odwoławczej Komisji Stypendialnej​
Skład Komisji:

Zgodnie z decyzją Rektora z dnia 13 stycznia 2016 r., zmieniającą decyzję Rektora nr 12 z dnia 14 kwietnia 2014r.  w sprawie powołania Komisji Stypendialnej ds. Studentów i Odwoławczej Komisji Stypendialnej ds. Studentów, w skład Komisji Stypendialnej wchodzą:

  1. Łukasz Grzeszczyk - przewodniczący
  2. mgr Tomasz Pszczoła - wiceprzewodniczący
  3. Tomasz Dziawgo
  4. Anna Flis
  5. Piotr Klakla
  6. Zuzanna Kowalik
  7. Paweł Nowak
  8. Monika Togonidze
  9. Paulina Wilbik
Raz do roku jest przeprowadzana rekrutacja do Komisji Stypendialnej. W rekrutacji może wziąć udział każdy student.​
Kontakt: email: stypendia@esgieha.pl