Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Nawiguj w górę
Logowanie
 

 Odwoławcza komisja stypendialna

 
Wnioski o ponowne rozpatrzenie sprawy należy składać do Odwoławczej Komisji Stypendialnej. 
 
Odwoławcza Komisja Stypendialna jest powoływana przez Rektora. W jej skład wchodzą studenci i pracownicy SGH. Nadzór nad działalnością Komisji sprawuje Prorektor ds. dydaktyki i studentów.  
 
Skład Komisji:

Zgodnie z Decyzją Rektora SGH z dnia 25 kwietnia 2018r., zmieniającą decyzję Rektora nr 12 z dnia 14 kwietnia 2014r. w sprawie powołania Komisji Stypendialnej ds. Studentów i Odwoławczej Komisji Stypendialnej ds. Studentów w skład Odwoławczek Komisji Stypendialnej wchodzą:

  1. Aleksandra Włodarczyk - przewodnicząca
  2. Kacper Jakubiec - wiceprzewodniczący
  3. mgr Katarzyna Eshun

Raz do roku jest przeprowadzana rekrutacja do Odwoławczej Komisji Stypendialnej. Udział w rekrutacji może wziąć każdy student.​

Kontakt: email: komisja-odwolawcza@sgh.waw.pl