Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
 

 OŚWIADCZENIE O DOCHODACH

 


W danym roku akademickim wypełnia się tylko jedno oświadczenie o dochodach na potrzeby wszystkich typów pomocy materialnej (tzn. jedno oświadczenie o dochodach do wszystkich wniosków o akademik, stypendium socjalne, socjalne w zwiększonej wysokości oraz zapomogę). 

UWAGA:

Oświadczenie o dochodach należy wydrukować dopiero po kliknięciu przycisku "ZAREJESTRUJ". W przeciwnym wypadku na oświadczeniu pojawi się znak wodny "NIEZATWIERDZONE". Oświadczenia z napisem "NIEZATWIERDZONE" nie będą przyjmowane!

Student otrzymujący świadczenie pomocy materialnej jest obowiązany niezwłocznie powiadomić Uczelnię o wystąpieniu każdej okoliczności, mającej wpływ na prawo studenta do otrzymania świadczenia oraz na wysokość otrzymywanego świadczenia.

 
 
 

 DOKUMENTY