Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
 

 Stypendium specjalne

 
Stypendium specjalne jest świadczeniem pomocy materialnej przeznaczonym dla osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności.

Wnioski o stypendium specjalne na rok akademicki 2018/19 były przyjmowane
do dn. 28.09.2018.

Obecnie można składać już tylko wnioski po terminie stosownie do
§ 15 ust. 3 Regulaminu.


Wnioski należy składać w godzinach pracy Sekcji Pomocy Materialnej:

poniedziałek/środa/piątek: 08:00-12:00
wtorek/czwartek: 12:15-15:30

lub wysłać Pocztą Polską. Nie ma możliwości wysłania wniosku pocztą elektroniczną (mailową) !


Po złożeniu wniosku w formie papierowej należy regularnie śledzić jego stan w USOSweb.


Aby złożyć wniosek o stypendium, należy zalogować się do centralnej wersji USOSweb przy pomocy loginu i hasła do sieci SGH (studenci I semestru otrzymują login i hasło do sieci SGH na adres mailowy podany w systemie rekrutacyjnym).
Adres strony internetowej:  
https://usosweb.sgh.waw.pl

W celu otrzymania stypendium specjalnego należy:

 

1. Zgłosić się do Działu Spraw Osób Niepełnosprawnych /Al. Niepodległości 162, budynek G, pokój 304/ celem dokonania rejestracji i przedłożenia tam oryginału orzeczenia  o niepełnosprawności.

Jeżeli oryginał orzeczenia o niepełnosprawności został złożony w Sekcji Pomocy Materialnej, należy go odebrać i dostarczyć do Działu Spraw Osób Niepełnosprawnych.

Bez dopełnienia tych formalności w Dziale Spraw Osób Niepełnosprawnych złożenie wniosku o stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych nie będzie możliwe.

2. Wygenerować z systemu USOSweb wniosek o stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych.        
USOSweb -> Dla wszystkich -> Wnioski - > Wniosek o stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych

3. Wydrukować wniosek o stypendium specjalne i podpisać!

UWAGA: wniosek należy wydrukować dopiero po kliknięciu przycisku "ZAREJESTRUJ". W przeciwnym wypadku na wniosku pojawi się znak wodny "NIEZATWIERDZONE". Wnioski z napisem "NIEZATWIERDZONE" nie będą przyjmowane oraz rozpatrywane!

4. Wniosek należy złożyć w Sekcji Pomocy Materialnej, Al. Niepodległości 147, pokój nr 4 lub wysłać Pocztą Polską. W przypadku listów wysyłanych za pośrednictwem Poczty Polskiej decyduje data stempla, w przypadku listów wysyłanych za pośrednictwem innych operatorów pocztowych – data faktycznego wpływu dokumentów.

UWAGA:

- Niezłożenie papierowej wersji wniosku jest równoznaczne z nieubieganiem się o stypendium!

WAŻNE:
* wnioski o stypendium specjalne składa się na okres roku akademickiego z zastrzeżeniem, iż w przypadku wygaśnięcia ważności orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, na podstawie którego studentowi zostało przyznane stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych, prawo do przyznanego świadczenia pomocy materialnej wygasa z ostatnim dniem miesiąca ważności orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

** po zarejestrowaniu nowego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (z ważnym terminem) w Dziale Spraw Osób Niepełnosprawnych, należy złożyć kolejny wniosek o przyznanie stypendium specjalnego w danym roku akademickim.

Co roku Komisja ustala odpowiednie stawki stypendium uzależnione od stopnia niepełnosprawności. W roku akademickim 2018/19 stawki te wynoszą odpowiednio: (stawki będą podane wkrótce)
  1. stopień lekki 250 zł
  2. stopień umiarkowany 450 zł
  3. stopień znaczny 700 zł