Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
 

 Stypendium specjalne

 
Stypendium specjalne jest świadczeniem pomocy materialnej przeznaczonym dla osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności.

Wnioski o stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych na rok akademicki 2017/18 będą przyjmowane w terminie: 
  (termin będzie podany wkrótce)


Wnioski należy składać w godzinach pracy Sekcji Pomocy Materialnej:

poniedziałek/środa/piątek: 08:00-12:00
wtorek/czwartek: 12:15-15:30

lub wysłać pocztą.


Po złożeniu wniosku w formie papierowej należy regularnie śledzić jego stan w USOSweb.Aby złożyć wniosek o stypendium, należy zalogować się do centralnej wersji USOSweb przy pomocy loginu i hasła otrzymanego z Działu Rekrutacji. Adres strony internetowej:  
https://usosweb.sgh.waw.pl

W celu otrzymania stypendium specjalnego należy:

 

1. Zgłosić się do Działu Spraw Osób Niepełnosprawnych /Al. Niepodległości 162, budynek G, pokój 304/ celem dokonania rejestracji i przedłożenia tam oryginału orzeczenia  o niepełnosprawności.

Jeżeli oryginał orzeczenia o niepełnosprawności został złożony w Sekcji Pomocy Materialnej, należy go odebrać i dostarczyć do Działu Spraw Osób Niepełnosprawnych.

Bez dopełnienia tych formalności w Dziale Spraw Osób Niepełnosprawnych złożenie wniosku o stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych nie będzie możliwe.

2. Wygenerować z systemu USOSweb wniosek o stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych.        
USOSweb -> Dla wszystkich -> Wnioski - > Wniosek o stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych

3. Wydrukować wniosek o stypendium specjalne i podpisać!

UWAGA: wniosek należy wydrukować dopiero po kliknięciu przycisku "ZAREJESTRUJ". W przeciwnym wypadku na wniosku pojawi się znak wodny "NIEZATWIERDZONE". Wnioski z napisem "NIEZATWIERDZONE" nie będą przyjmowane oraz rozpatrywane!

4. Wydrukować i wypełnić oświadczenie o niepobieraniu stypendium na innym kierunku /do pobrania z USOSweb/

5. Wniosek oraz oświadczenie należy złożyć w Sekcji Pomocy Materialnej, Al. Niepodległości 147, pokój nr 5 lub wysłać pocztą. W przypadku listów wysyłanych za pośrednictwem Poczty Polskiej decyduje data stempla, w przypadku listów wysyłanych za pośrednictwem innych operatorów pocztowych – data faktycznego wpływu dokumentów.

UWAGA:
- Niezłożenie papierowej wersji wniosku jest równoznaczne z nieubieganiem się o stypendium!

WAŻNE:
* począwszy od roku akademickiego 2016/17 wnioski o stypendium specjalne składa się na okres roku akademickiego z zastrzeżeniem, iż w przypadku wygaśnięcia ważności orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, na podstawie którego studentowi zostało przyznane stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych, prawo do przyznanego świadczenia pomocy materialnej wygasa z ostatnim dniem miesiąca ważności orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

** po zarejestrowaniu nowego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (z ważnym terminem) w Dziale Spraw Osób Niepełnosprawnych, należy złożyć kolejny wniosek o przyznanie stypendium specjalnego w danym roku akademickim. Świadczenie to można uzyskać począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym został złożony kolejny wniosek bez prawa do wyrównania za miesiące poprzednie.

Co roku Komisja ustala odpowiednie stawki stypendium uzależnione od stopnia niepełnosprawności. W roku akademickim 2016/17 stawki te wynoszą odpowiednio:
  1. stopień lekki 400,00 zł
  2. stopień umiarkowany 650,00 zł
  3. stopień znaczny 1000,00 zł
 
 
 

 DOKUMENTY