Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Nawiguj w górę
Logowanie
logo do druku
 
ADMINISTRACJA SGH
Dziekanat Studium Licencjackiego : deklaracje_dla_wykladowcow
Dziekanat Studium Licencjackiego
 

 Harmonogram deklaracji studenckich

 


Harmonogram deklaracji studenckich na semestr letni roku akademickiego 2019/2020 w Studium Licencjackim – informacja dla wykładowców

 

 

 

Deklaracje studentów w Studium Licencjackim składają się z kilku etapów, począwszy od wyrażenia woli uczestnictwa w zajęciach po ostateczne zatwierdzenie zajęć w systemie Wirtualnego Dziekanatu. Kilkuetapowy proces z jednej strony ma za zadanie sprostać potrzebom edukacyjnym studentów, z drugiej zaś – stanowi wyraz bardzo bogatej oferty przedmiotów w SGH. Szczegółowy harmonogram przekazujemy poniżej. 

 

Termin

 

 

Etap

 

 

Do 03.11.2019 (niedziela)

Przesłanie mailem na adres kwojcic@sgh.waw.pl informacji o rezygnacji z prowadzenia zajęć zgłoszonych do informatora na dany rok akademicki lub o ograniczeniach dla wybranych trybów studiów

Pierwszy etap deklaracji

 

06.11.2019 (środa  godz. 10.00) – 12.11.2019 (wtorek godz. 10.00)

 

 

I etap – wybór wykładowców i przedmiotów

Do 13.11.2019 (środa)

Zgłaszanie gotowości prowadzenia lub rezygnacji z zajęć podlimitowych.  Informacje prosimy przesyłać na adres kwojcic@sgh.waw.pl podając tytuł, sygnaturę przedmiotu/ów oraz tryb studiów. Deklaracja prowadzenia zajęć podlimitowych zgłoszona na tym I etapie będzie wiążąca bez względu na liczbę studentów zapisanych na przedmiot po II etapie wyborów studenckich

 

 

19.11.2019 (wtorek) – 30.12.2019 (poniedziałek)

 

Układanie planu zajęć przez Dział Organizacji Dydaktyki

 

 

02.01.2020 (środa)

Przesłanie przez Dział Organizacji Dydaktyki indywidualnych planów zajęć do wykładowców
 

02.01.2020 (czwartek) – 07.01.2020 (wtorek)

 

 

Zgłaszanie przez wykładowców do DOD uwag do terminów zajęć

 

 

09.01.2020 (czwartek)

Opublikowanie wstępnego planu zajęć

 

Drugi etap deklaracji

 

17.01.2020 (piątek godz. 10.00) – 29.01.2020 (środa godz. 10.00)

II etap – usuwanie kolizji, wypisywanie się z przedmiotów kierunkowych i swobodnego wyboru

 

 

29.01.2020 (środa) – 02.02.2020 (niedziela)

Przesyłanie mailem na adres kwojcic@sgh.waw.pl informacji o gotowości prowadzenia lub rezygnacji z zajęć, w przypadku których liczba studentów zmniejszyła się poniżej 10 osób na II etapie wyborów (nie dotyczy przedmiotów, które po I etapie wyborów studenckich były podlimitowe i wyrazili Państwo zgodę na prowadzenie ich jako podlimitowych)

 

 

07.02.2020 (piątek)

Publikacja planu zajęć

 

 

Trzeci etap deklaracji

 

20.02.2020 (czwartek godz. 10.00) – 24.02.2020 (poniedziałek godz. 10.00)

III etap wyborów dla studentów (możliwość dopisania się do wszystkich przedmiotów, w miarę wolnych miejsc, brak możliwości wypisywania się z przedmiotów) oraz studentów toku "0" (możliwość dopisania i wypisania się ze wszystkich przedmiotów przez obcokrajowców, którzy przyjechali do SGH na wymianę zagraniczną)

24.02.2020 (poniedziałek godz. 14.00) – 02.03.2020 (poniedziałek godz. 10.00)


Dodatkowy etap dopisywania się studentów do zajęć "za zgodą wykładowców"

 

24.02.2020 (poniedziałek godz. 14.00) – 04.03.2020 (środa do końca dnia)

Akceptacja przez wykładowców zgłoszeń studentów w etapie „za zgodą wykład​owcy”

 

 


W przypadku pytań lub wątpliwości do Państwa dyspozycji pozostają:
Pani K. Wójcicka, z-ca kierownika DSL i Pani dr A. Pluta-Zaremba, prodziekan