Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Nawiguj w górę
Logowanie
logo do druku
 
ADMINISTRACJA SGH
Dziekanat Studium Licencjackiego : Dla dydaktyków
Dziekanat Studium Licencjackiego
 

 Informacje dla wykładowców Studium Licencjackiego SGH

 
          23.10.2019    
 
Szanowni Państwo,
 
Tradycyjnie, jak co semestr, pozwalam sobie przekazać Państwu informacje dotyczące organizacji studiów licencjackich w bieżącym semestrze.

1. Organizacja procesu deklaracji na semestr letni

Przed rozpoczęciem deklaracji studenckich zachęcam do sprawdzenia w Wirtualnym Dziekanacie dostępności Państwa przedmiotów w deklaracjach na najbliższy semestr. Możliwość ta w momencie, kiedy czytają Państwo te słowa, jest już udostępniona lub też zostanie udostępniona dosłownie za 1–2 dni. Warto sprawdzić, czy Państwa zajęcia mogą zostać wybrane przez studentów – w przypadku braku dostępności lub jakichkolwiek wątpliwości, prosimy o pilny kontakt z ORSE.
Jednocześnie chciałbym przybliżyć daty, które są najbardziej istotne dla Państwa w procesie uruchamiania przedmiotów w semestrze letnim 2019/2020:
  • do 3 listopada 2019 r. – przesłanie mailem do p. Katarzyny Wójcickiej (katarzyna.wojcicka@sgh.waw.pl), pełniącej w DSL obowiązki zastępcy kierownika dziekanatu, informacji o rezygnacji z prowadzenia zajęć zgłoszonych do informatora na dany rok akademicki lub o ograniczeniach dla wybranych trybów studiów – proszę przy tym zwrócić uwagę na fakt, że Państwa prośby będziemy mogli spełnić w miarę możliwości,
  • do 13 listopada 2019 r. – zgłaszanie gotowości prowadzenia lub rezygnacji z zajęć podlimitowych (w przesyłanych zgłoszeniach prosimy o zawarcie deklaracji prowadzenia zajęć podlimitowych). Informacje prosimy przesyłać na adres katarzyna.wojcicka@sgh.waw.pl podając tytuł, sygnaturę przedmiotu/ów oraz tryb studiów. Bardzo proszę o zwrócenie uwagi, że deklaracja chęci prowadzenia zajęć podlimitowych zgłoszona na I etapie będzie wiążąca bez względu na liczbę studentów zapisanych na przedmiot po II etapie wyborów studenckich,
  • do 7 stycznia 2020 r. – zgłaszanie do Działu Organizacji Dydaktyki uwag odnośnie do terminów zajęć,
  • od 29 stycznia do 2 lutego 2020 r. – przesyłanie mailem na adres katarzyna.wojcicka@sgh.waw.pl informacji o gotowości prowadzenia lub rezygnacji z zajęć, w przypadku których liczba studentów zmniejszyła się poniżej 10 osób w II etapie wyborów (nie dotyczy to przedmiotów, które po I etapie wyborów studenckich były podlimitowe i wyrazili Państwo zgodę na prowadzenie ich jako podlimitowych).
Proces deklaracji obejmuje zajęcia zgłoszone do Informatora dla studentów studiów pierwszego stopnia i przebiega w takiej samej sekwencji jak w ostatnich semestrach. Szczegółowy kalendarz wyborów zajęć przez studentów znajduje się na stronie internetowej DSL (www.sgh.waw.pl/dsl/deklaracje).
 
Uprzejmie proszę o przekazywanie informacji dotyczących powyższych kwestii do Dziekanatu Studium Licencjackiego do pani Katarzyny Wójcickiej na adres katarzyna.wojcicka@sgh.waw.pl, koniecznie nie przekraczając podanych powyżej terminów – jest to niezbędne, abyśmy byli w stanie Państwu pomóc w realizacji próśb.
 
W przypadku pytań lub wątpliwości, w zespole dziekańskim DSL kwestiami uruchomień zajęć zajmuje się pani dziekan Aneta Pluta-Zaremba, do której prosimy kierować ewentualne wątpliwości.
 
2. Seminaria licencjackie
 
W dniach 30.10.2019 – 24.02.2020 studenci mogą zapisywać się na seminaria licencjackie na semestr letni 2019/20 za pośrednictwem Wirtualnego Dziekanatu. Bardzo proszę o sprawdzanie od czasu do czasu, czy na Państwa koncie nie pojawił się wniosek o zapisanie na seminarium w kolejnym semestrze.
 
Jednocześnie przy tej okazji pozwolę sobie przypomnieć, że zgodnie z Regulaminem Studiów warunkiem koniecznym zaliczenia seminarium jest złożenie pracy. Bardzo proszę o niezaliczanie (w żadnej sytuacji) seminarium dopóki wgrana do systemu najpóźniej w ostatnim dniu semestru praca licencjacka nie zostanie przez Państwa zaakceptowana w systemie antyplagiatowym.
 
3. Wizytacja PKA
 
W dniach 29–30.10.2019 w uczelni odbędzie się wizytacja kierunku MSG przez Polską Komisję Akredytacyjną. Dla Państwa komfortu uprzejmie proszę o – w miarę możliwości – załatwianie spraw w DSL poza tymi datami.
 
4. Podania studenckie
 
Tak jak dotąd, uprzejmie proszę, aby ewentualne zgody, jakie wyrażają Państwo na podaniach studenckich, były wyrażane jedynie wówczas, gdy podanie zawiera prośbę ze strony dziekanatu o Państwa opinię. Jednocześnie zapewniam, że tak jak dotąd, nigdy nie podejmujemy decyzji o dopisaniu, czy też wypisaniu studentów z zajęć bez poproszenia Państwa o opinię, chyba że musimy to zrobić zgodnie z Regulaminem Studiów (na przykład w sytuacji, gdy musimy umożliwić studentowi powtarzanie przedmiotu) – w przypadku wątpliwości zawsze kierujemy do Państwa prośbę o wyrażenie opinii.
 
Życzę Państwu równie wspaniałego semestru, jak towarzysząca nam tej jesieni pogoda.
 
Z poważaniem
Bartosz Witkowski
dziekan SL
 
 
 
 

 ważne terminy i procedury

 
 

 harmonogramy

 
 

 INNE