Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Nawiguj w górę
Logowanie
 

 Informacje dla wykładowców Studium Licencjackiego SGH

 
          29.05.2019          
 Szanowni Państwo,

 

W związku ze zbliżającym się końcem semestru pozwalam sobie przekazać (a w niektórych przypadkach – przypomnieć) Państwu garść informacji dotyczących procesu kształcenia na studiach licencjackich. Poniżej znajdą Państwo omówienie następujących kwestii:

 

  1. Prace licencjackie
  2. Protokoły i zaliczenia
  3. Sesja – problem pokrywających się egzaminów i poprawek na III roku
  4. Seminaria licencjackie – rok akademicki 2019/2020
  5. Deklaracje na semestr zimowy 2019/2020

 

 

1. Prace licencjackie

W tym roku obrony prac licencjackich zaplanowane są na okres 10-26.07.2019. Jeśli ktoś z Państwa tego jeszcze nie zrobił, prosimy o sprawdzenie wstępnego harmonogramu obron na stronie

http://administracja.sgh.waw.pl/pl/DSL/praca_licencjacka/harmonogram_obron/planowany_termin/Strony/default.aspx. Przy czym podejście do obrony jest, jak zawsze, możliwe tylko w przypadku uzyskania absolutorium oraz złożenia pracy przez Studenta do dnia 31.05.2019r. Jednocześnie informuję, że obrony osób, które nie złożą pracy w powyższym terminie lub nie uzyskają absolutorium w czerwcu, odbędą się we wrześniu lub w październiku.

 

Uprzejmie Państwu przypomnę, że aby złożenie pracy było możliwe, konieczne jest wejście przez Państwa do systemu APD i ocena pracy. W przypadku wątpliwości, zapraszamy do kontaktu.

 

Jednocześnie proszę zwrócić uwagę na fakt, że zgodnie z wymogami weryfikacja pod kątem plagiatu przeprowadzona jest z wykorzystaniem modułu JSA. Z Państwa perspektywy główna – niemalże jedyna – różnica polega na tym, że program dostarcza inaczej wyznaczane wskaźniki procentowe podobieństwa, i to aż cztery. W najbliższych dniach  pojawi się nowe Zarządzenie Rektora, w którym wskazane zostaną jakie ich wartości należy traktować jako „bezpieczne”, a jakie sugerują konieczność nieco bliższego przyjrzenia się pracy.

 

Przypominam także o konieczności zaliczenia (w systemie Wirtualnego Dziekanatu) seminarium licencjackiego. Proszę przy tym zauważyć, że warunkiem koniecznym zaliczenia seminarium jest złożenie kompletnej pracy, zaliczonej przez Promotora. Ponieważ wynika to wprost z Regulaminu Studiów, kolejny raz bardzo proszę o niezaliczanie seminariów Studentom, którzy nie złożą kompletnych prac, bowiem w takiej sytuacji konieczne jest anulowanie tak wpisanego zaliczenia przez dziekana. W kolejnych semestrach jestem zmuszony anulować nawet po kilkadziesiąt wystawionych zaliczeń – uprzejmie Państwa proszę o zwrócenie na to uwagi.

Także recenzje prac licencjackich należy wprowadzać do systemu APD. Proszę zauważyć, że po wpisaniu recenzji do systemu konieczne jest również jej wydrukowanie i dostarczenie do Dziekanatu w wyznaczonym terminie, tak by umożliwić Studentom obrony. Informację o zaproszeniu do recenzji otrzymają Państwo mailem na adres w domenie SGH – na wszelki wypadek uprzejmie Państwa proszę o regularne sprawdzanie skrzynek mailowych w domenie SGH w czerwcu, włącznie ze sprawdzeniem (na wszelki wypadek…) co kilka dni folderu „spam”.

 

2. Protokoły i zaliczenia

Protokoły w sesji letniej będą otwarte dla Wykładowców w dniach:

I termin sesji: 30.05-25.06.2019 (czwartek-wtorek)

II termin sesji: 18.09-30.09.2019 (środa-poniedziałek)

i są takie same dla obu poziomów studiów (licencjackich i magisterskich). Uprzejmie przypominam, że konieczne jest zamknięcie protokołu w systemie po wpisaniu kompletu ocen (przy odpowiednim przycisku pojawia się hasło „wysyłam do dziekanatu”). Dopiero po kliknięciu nań Studenci widzą daną ocenę. Uprzejmie proszę aby nie przekraczali Państwo wyznaczonych terminów. Proszę pamiętać, że czyniąc to uniemożliwiają Państwo Studentom III roku uzyskanie absolutorium i podejście do obrony w lipcu.

Ważna uwaga: bardzo proszę aby pamiętali Państwo, że do egzaminu/zaliczenia mogą podchodzić jedynie zapisane na Państwa zajęcia osoby mające status studenta. W przypadku gdy student twierdzi, że ma prawo podejść do egzaminu, a nie ma go na protokole, bardzo proszę o natychmiastowe zweryfikowanie sprawy z dziekanatem. Gdyby zaś nie było takiej możliwości (egzaminy późnym wieczorem albo w niedzielę), bardzo proszę o niesprawdzanie pracy i nieujawnianie studentowi oceny do momentu zweryfikowania statusu studenta w DSL.

 

3. Sesja – problem pokrywających się egzaminów i poprawek na III roku

Dokładamy starań by ograniczyć pokrywanie się terminów egzaminów w czasie sesji, zwłaszcza letniej, wiemy bowiem, że w szczególności dla Studentów ostatniego semestru jest to potencjalnie duży problem z obroną. Całkowite wyeliminowanie problemu przy takim systemie wyboru zajęć jaki funkcjonuje w naszej Uczelni jest jednak oczywiście niemożliwe. Dlatego proszę Państwa uprzejmie o przychylność w przypadku, gdy Studentowi, zwłaszcza ostatniego semestru, pokrywają się egzaminy w I terminie sesji. Jeśli jest to możliwe, bardzo proszę o umożliwienie podejścia w innym terminie, lekkiego przesunięcia egzaminu dla pojedynczych osób, etc.

Analogicznie pozwolę sobie przypomnieć, że studenci ostatniego semestru, którzy nie zdali któregoś z egzaminów w I terminie sesji nie będą mogli zostać studentami studiów magisterskich jeśli zdadzą go dopiero w sesji wrześniowej. Część z nich zgłasza się do dziekanatu z prośbą o wyznaczenie dodatkowego terminu egzaminu jeszcze przed obroną w lipcu. Postępowanie w tym przypadku jest każdorazowo takie samo: wyrażamy na to zgodę pod warunkiem Państwa zgody na podaniu. Jeśli więc zgłosi się do Państwa student, który jest w takiej właśnie sytuacji, proszę o rozważenie umożliwienia mu takiej możliwości – w szczególności dotyczy to sytuacji, w której naprawdę nie mógł on podejść do egzaminu np. z powodu choroby. Jednocześnie pragnę podkreślić, że udostępnienie takiej możliwości leży wyłącznie w Państwa gestii i nie jest to w żadnym stopniu jakikolwiek wymóg wynikający z regulaminu. Proszę jedynie pamiętać, że jeśli zdecydują się Państwo na taki gest to nie będzie to dodatkowy termin egzaminu, tylko II termin przesunięty z września na dalszą część czerwca lub lipca (stosownie do ustaleń między Państwem czy studentem), zaś Państwa w takiej sytuacji poprosimy o dostarczenie oceny z przeprowadzonego w ten sposób egzaminu na ręcznie wypełnionym protokole (dostępny bezpośrednio w dziekanacie) w możliwie szybkim terminie, tak by student mógł podejść do obrony w lipcu (bo taki jest główny cel niniejszej prośby).

 

4. Seminaria licencjackie – rok akademicki 2019/2020

Uprzejmie przypominam, że na seminaria licencjackie Studenci zapisują się poprzez system Wirtualnego Dziekanatu. System zapisów na semestr zimowy będzie dostępny dla Studentów w okresie 28.05.2019-08.10.2019. Prosimy o sprawdzanie wówczas co jakiś czas swoich kont w systemie Wirtualnego Dziekanatu. Natomiast w dniach 30.10.2019-24.02.2020 będzie można już wybierać Promotorów prac licencjackich na semestr letni. Bardzo ważne: studenci nie zawsze dobrze to rozumieją i część z nich może zgłosić się do Państwa już teraz, chcąc się zapisać na seminarium na semestr letni przyszłego roku. Będę wdzięczny jeśli przed zatwierdzenie zapisu na seminarium na semestr zimowy upewnią się Państwo, że taka właśnie była intencja studenta – tzn. naprawdę chodzi o realizację seminarium w najbliższym semestrze, a nie o „zarezerwowanie sobie u Państwa miejsca” na seminarium w semestrze letnim. W późniejszym terminie bowiem nie będziemy mogli dokonać zmiany w tym zakresie, a taka pomyłka dla studentów jest dość kosztowna.

Jednocześnie bardzo proszę o zwrócenie uwagi na fakt, że maksymalna liczba godzin za prowadzone prace dyplomowe oraz recenzje za jakie mogą Państwo otrzymać wynagrodzenie wynosi 200. Proszę aby wzięli to Państwo pod uwagę planując obciążenia promotorskie.

 

5. Deklaracje na semestr zimowy 2019/2020

W Wirtualnym Dziekanacie oraz na stronie Dziekanatu Studium Licencjackiego
(http://administracja.sgh.waw.pl/pl/DSL/Strony/deklaracje_dla_wykladowcow.aspx) dostępny jest harmonogram składania deklaracji na przyszły rok akademicki. Kolejny, II etap deklaracji zaplanowany jest w dniach 21.06.2019-01.07.2019 - tych z Państwa, których liczebności wykładów spełniały minimalne wymagania, a po jego zakończeniu spadną poniżej minimalnej wymaganej liczebności do zaliczenia pełnego pensum uprzejmie proszę o szybki kontakt z dziekanatem w dniach 01.07-03.07 (mailowo na adres arek@sgh.waw.pl) w celu ustalenia czy są Państwo zainteresowani prowadzenie danej grupy jeśli pozostanie ona podlimitowa. Wreszcie, we wrześniu odbędzie się trzeci etap deklaracji, zaś na początku semestru – w dniach 30.09.2019 (godz. 14.00) – 07.10.2019 – znany już Państwu etap dopisywania do zajęć za zgodą wykładowców. Proszę Państwa uprzejmie o pamiętanie, że dziekanat nie dopisuje do zajęć na podstawie zgód wyrażonych przez Państwa na papierowych podaniach studenckich, dlatego bardzo prosimy Państwa o wyrażanie swoich zgód właśnie za pośrednictwem Wirtualnego Dziekanatu wyłącznie podczas trwania etapu dopisywania za zgodą wykładowców. W bardzo rzadkich przypadkach, kiedy dopisanie poza systemem wydaje się zasadne (np. z powodu usterki na koncie danego studenta), ale uwarunkowane Państwa zgodą – na podaniu pojawi się zawsze adnotacja jednego z dziekanów z prośbą o Państwa opinię.

 

Z poważaniem,

Dr hab. Bartosz Witkowski, prof. SGH

Dziekan Studium Licencjackiego

 

 
 
 

 ważne terminy i procedury

 
 

 harmonogramy

 
 

 INNE