Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Nawiguj w górę
Logowanie
 

 Informacje dla wykładowców Studium Licencjackiego SGH

 
                                                                                                                                                                                                                          14.05.2018
 
Szanowni Państwo,
 
W związku ze zbliżającym się końcem semestru pozwalam sobie przekazać Państwu garść informacji dotyczących procesu kształcenia na studiach licencjackich. Poniżej znajdą Państwo omówienie następujących kwestii:
 
1. Prace licencjackie – ważne terminy
2. Prace licencjackie – system APD i inne procedury
3. Recenzje prac licencjackich
4. Protokoły i zaliczenia
5. Sesja – problem pokrywających się egzaminów i poprawek na III roku
6. Seminaria licencjackie – rok akademicki 2018/2019
7. Deklaracje na semestr zimowy 2018/19
 
 
1. Prace licencjackie – ważne terminy
 
Jak co roku, obrony prac licencjackich zaplanowane są na lipiec – a ściślej, na okres 10-27.07.2018. Jeśli ktoś z Państwa tego jeszcze nie zrobił, prosimy o sprawdzenie wstępnego harmonogramu obron na stronie
http://administracja.sgh.waw.pl/pl/DSL/praca_licencjacka/harmonogram_obron/planowany_termin/Strony/default.aspx.Proszę pamiętać, że ma on charakter warunkowy – podejście do obrony jest możliwe tylko w przypadku uzyskania absolutorium oraz złożenia pracy przez Studenta do dnia 30.05.2018r. Ponieważ nie wiemy w tym momencie, czy wszyscy spełnią powyższe warunki, prosimy o sprawdzenie raz jeszcze harmonogramu na około tydzień przed obroną. Jednocześnie informuję, że obrony Studentów, którzy złożą prace w czerwcu zostaną zorganizowane we wrześniu, zaś tych, którzy złożą prace jeszcze później, lub uzyskają absolutorium w II terminie sesji – na początku przyszłego roku akademickiego. Proszę przy tym zwrócić uwagę, że jeszcze niedawno podawaliśmy do publicznej wiadomości informację, iż niezłożenie pracy do końca czerwca skutkować będzie skreśleniem z listy studentów, co stoi w sprzeczności z poprzednimi zdaniami tej wiadomości. Jest to związane z faktem, że na wniosek obu Dziekanatów, zmieniony został w tym zakresie Regulamin Studiów (Uchwała Senatu z kwietnia 2018), dzięki czemu Studenci mają możliwość złożenia prac licencjackich do końca II terminu sesji, co w tym roku przypada 25.09.2018r. Po przekroczeniu tego terminu faktycznie będziemy zmuszeni do skreślenia danego Studenta z listy.
 
2. Prace licencjackie – system APD i inne procedury
 
Od początku bieżącego roku akademickiego weryfikacja antyplagiatowa zostaje przeprowadzona z użyciem systemu APD. Jeśli nie mieli Państwo z nim dotąd do czynienia, zachęcam do zapoznania się z instrukcją
http://administracja.sgh.waw.pl/pl/CTI/dla_studentow/Strony/apd.aspx), a w razie wątpliwości pracownicy Dziekanatu odpowiedzą na Państwa pytania. Proszę przy tym zauważyć, że w systemie APD:
- zatwierdzają Państwo pracę po raz pierwszy wysyłając ją do sprawdzenia antyplagiatowego,
- zatwierdzają Państwo pracę po raz drugi wpisując do niej ocenę oraz wypełniając opinię Promotora (nieco niefortunnie określoną mianem „recenzji”).
Innymi słowy, do systemu Promotor musi wejść dwukrotnie, a dopiero później Student może wydrukować z systemu pracę, na której Państwo składają podpis z akceptacją pracy. Prosimy więc Państwa o współpracę z promowanymi Studentami w trudnym okresie pod koniec maja – jeśli nie wejdą Państwo do systemu APD i nie zatwierdzą niezbędnych pól, Studenci nie będą mogli dotrzymać wyznaczonych terminów.
Przypominam także o konieczności zaliczenia (w systemie Wirtualnego Dziekanatu) seminarium licencjackiego. Proszę zauważyć, że warunkiem zaliczenia seminarium jest złożenie kompletnej pracy, zaakceptowanej przez Promotora. Ponieważ wynika to wprost z Regulaminu Studiów, kolejny raz bardzo proszę o niezaliczanie seminariów Studentom, którzy nie złożą kompletnych prac, bowiem w takiej sytuacji konieczne jest anulowanie tak wpisanego zaliczenia przez dziekana.
 
3. Recenzje prac licencjackich
 
Także recenzje prac licencjackich należy wprowadzać do systemu APD. Proszę zauważyć, że po wpisaniu recenzji do systemu konieczne jest również jej wydrukowanie i dostarczenie do Dziekanatu w wyznaczonym terminie, tak by umożliwić Studentom obrony. Także i w tym przypadku zachęcam do zapoznania się z instrukcją obsługi systemu APD, a w przypadkach trudnych – służymy pomocą. Uwaga: w semestrze zimowym w gorącym okresie przedobronnym na studiach magisterskich pojawiły się dość liczne problemy z terminowością oddawania recenzji, w przeważającej części niezawinione przez Wykładowców i przez sam Dziekanat. Były one skutkiem faktu, iż obecnie prace do recenzji nie są przekazywane w formie papierowej, a przesyłane przez system elektroniczny, zaś o samym fakcie, iż dostali Państwo do zrecenzowania pracę, są Państwo informowani e-mailem na adres w domenie SGH. Niestety, nie wszyscy sprawdzają regularnie pocztę na uczelnianym serwerze, a ponadto w niektórych przypadkach maile te trafiały do spamu. Dlatego też uprzejmie Państwa proszę o regularne sprawdzanie skrzynek mailowych w domenie SGH w czerwcu, włącznie ze sprawdzeniem co kilka dni folderu „spam” – wprawdzie liczę, że powyższy problem został już usunięty, jednak na wszelki wypadek będziemy wdzięczni, jeśli raz na jakiś czas się Państwo upewnią czy informacja o oczekującej do recenzji pracy nie trafiła właśnie do spamu.

4. Protokoły i zaliczenia

Protokoły w sesji letniej w I terminie będą otwarte dla Wykładowców w dniach 5-26.06.2018, zaś w II terminie – w dniach 11-27.09.2018. Uprzejmie przypominam, że nie składamy już papierowych protokołów do Dziekanatu, jednak konieczne jest jego zamknięcie w systemie po wpisaniu kompletu ocen (przy odpowiednim przycisku pojawia się hasło „wysyłam do dziekanatu”). Dopiero po kliknięciu nań Studenci widzą daną ocenę, a Dziekanat może ją uznać za formalnie przez Państwa wystawioną. Uprzejmie proszę aby nie przekraczali Państwo wyznaczonych terminów. Proszę pamiętać, że czyniąc to uniemożliwiają Państwo Studentom III roku uzyskanie absolutorium i podejście do obrony w lipcu!

5. Sesja – problem pokrywających się egzaminów i poprawek na III roku

Dziekanat jak zawsze dokłada starań, by maksymalnie ograniczyć pokrywanie się terminów egzaminów w czasie sesji, zwłaszcza letniej, wiemy bowiem, że w szczególności dla Studentów ostatniego semestru jest to potencjalnie duży problem z obroną. Całkowite wyeliminowanie problemu przy takim systemie wyboru zajęć jaki funkcjonuje w naszej Uczelni jest jednak oczywiście niemożliwe. Dlatego proszę Państwa uprzejmie o przychylność w przypadku, gdy Studentowi, zwłaszcza ostatniego semestru, pokrywają się egzaminy w I terminie sesji. Być może możliwe jest nieznaczne przesunięcie terminu egzaminów z dwóch pokrywających się przedmiotów tak, by Student mógł podejść do obu z nich? Być może organizują Państwo dwie tury egzaminów albo egzamin na innym trybie studiów i możliwe jest, by Student, który miał pecha trafić na kolizję egzaminów w sesji, może podejść do egzaminu innego dnia lub o innej godzinie? Będziemy wdzięczni za Państwa przychylność, a jeśli uznają to Państwo za potrzebne, postaramy się pomóc w tego rodzaju sytuacjach.

Jednocześnie relatywnie często pojawia się problem II terminów egzaminów w przypadku Studentów ostatniego semestru, którzy chcieliby podejść do obrony w lipcu. Rzecz jasna, podejście do II terminu egzaminu we wrześniu uniemożliwia obrony w lipcu i de facto opóźnia ewentualne dalsze studia o rok. Jest to dość dokuczliwa z punktu widzenia Studentów okoliczność, dlatego wyczerpuje ona przesłanki artykułu 43 Regulaminu Studiów i daje podstawę, by w wyjątkowych i umotywowanych wypadkach wyrazić zgodę na II termin egzaminu poza sesją. W żadnym stopniu jednak nie mają Państwo obowiązku wyrażenia na to zgody, dlatego też w przypadku Studentów, którzy nie zdadzą w I terminie sesji, możliwe jest, by Student wystąpił do Dziekana z podaniem o zgodę na podejście do egzaminu w II terminie sesji jeszcze przed obroną – w czerwcu lub na początku lipca br., a warunkiem koniecznym ewentualnej zgody jest Państwa akceptacja wyrażona na Studenckim podaniu. Jeśli chcą Państwo taką akceptację wyrazić – proszę jedynie pamiętać, że (1) protokoły z II terminu sesji otwarte będą dopiero jesienią, dlatego konieczne będzie dostarczenie przez Państwa oceny na papierowym protokole bezpośrednio do Dziekanatu po przeprowadzeniu egzaminu, (2) taki egzamin to nie jest „dodatkowe podejście” a jedynie przesunięty na wcześniej II termin – jeśli Student w terminie wakacyjnym nie zda, ma to takie same konsekwencje jak uzyskanie oceny negatywnej podczas sesji wrześniowej.

6. Seminaria licencjackie – rok akademicki 2018/2019

Uprzejmie przypominam, że na seminaria licencjackie Studenci zapisują się poprzez system Wirtualnego Dziekanatu. System zapisów na semestr zimowy będzie dostępny dla Studentów w okresie 28.05.2018-08.10.2018. Prosimy o sprawdzanie wówczas co jakiś czas swoich kont w systemie Wirtualnego Dziekanatu. Natomiast w dniach 30.10.2018-25.02.2019 będzie można już wybierać Promotorów prac licencjackich na semestr letni. Jeśli będą Państwo mieli kontakt ze swoimi przyszłymi seminarzystami zanim zatwierdzą Państwo zgłoszenie złożone przed 08.10.2018r., sugerowałbym zweryfikować, czy Student na pewno chce pisać u Państwa pracę właśnie w semestrze zimowym. Często zdarza się bowiem, że Studenci mylnie zbyt wcześnie dokonują zapisu, choć tak naprawdę chcą pisać pracę w semestrze letnim. Seminarium zaś traktowane jest jak każdy inny przedmiot – późniejsze wypisanie się nie jest możliwe, a powtarzanie to niemały koszt…

Podobnie, na początku semestru zimowego 2018/19 (w dniach 1-8.10.2018 zgłoszenia studentów; w dniach 1-10.10.2018 akceptacja przez wykładowców zgłoszeń studenckich) dostępny będzie ostatni etap składania deklaracji na zajęcia, w ramach którego można dopisać się na zajęcia w miarę wolnych miejsc za zgodą Wykładowców. Uprzejmie proszę o sprawdzanie wówczas systemu i wyrażanie ewentualnych zgód w terminie – później system nie będzie już tego umożliwiał. Przypomnę, że system informuje Państwa tylko raz o fakcie, że ktoś na Państwa zajęcia chciałby się dopisać – dzieje się to po pojawieniu się w systemie pierwszego zapytania.

7. Deklaracje na semestr zimowy 2018/19

W Wirtualnym Dziekanacie oraz na stronie Dziekanatu Studium Licencjackiego dostępny jest harmonogram składania deklaracji na przyszły rok akademicki. Pierwszy etap już się zaczął – proszę Państwa o zapoznanie się z zawartymi tam informacjami. To szczególnie istotne, jeśli są Państwo zmuszeni ograniczać swoją ofertę lub wręcz przeciwnie, chcieliby Państwo uruchamiać zajęcia także podlimitowe. Proszę o zwrócenie uwagi, że w tym roku czasu jest szczególnie mało z uwagi na nieco opóźniony termin zakończenia prac nad ofertą dydaktyczną na przyszły rok akademicki. Dlatego też podwójnie ważne jest przestrzeganie przytoczonych na stronie terminów.

 

Jednocześnie życzę Państwu w imieniu całego zespołu DSL, aby ten okołosesyjny okres upłynął jak najszybciej i bez nadmiernych stresów, a Państwo mogli się udać na zasłużone wakacje!


Z poważaniem,
Dr hab. Bartosz Witkowski, prof. SGH
Dziekan Studium Licencjackiego

 
 
 

 ważne terminy i procedury

 
 

 harmonogramy zajęć