Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Nawiguj w górę
Logowanie
 

 Informacje dla wykładowców Studium Licencjackiego SGH

 
                                                                                                                                                                                                                          17.01.2018
 
Szanowni Państwo,
 
w związku ze zbliżającą się sesją, końcem semestru zimowego, a jednocześnie początkiem semestru letniego, chciałbym Państwu przekazać garść informacji organizacyjnych.
 
1) Prace licencjackie, zaliczenie seminarium

W ostatnim czasie w SGH miało miejsce kilka zmian dotyczących seminariów licencjackich oraz samego procesu składania prac dyplomowych. Jest to efekt wprowadzenia odpowiedniego modułu w systemie Wirtualnego Dziekanatu (WD), udostępnienia nowego oprogramowania antyplagiatowego oraz zmiany Regulaminu Studiów. Warto pamiętać, iż:
  • zgodnie z nowym Regulaminem Studiów, warunkiem koniecznym zaliczenia seminarium licencjackiego jest złożenie przez studenta pracy licencjackiej (dotychczas nie było to zapisane w Regulaminie wprost). Uprzejmie proszę, aby nie zaliczali Państwo seminarium studentom, którzy nie wgrali gotowej pracy do systemu. W przeciwnym razie, aby pozostać w zgodzie z Regulaminem Studiów, będziemy zmuszeni anulować takie zaliczenia;
  • od bieżącego semestru studenci zapisują się na seminaria przy użyciu systemu WD. Do końca semestru zimowego (tj. do 23.02.2018) trwają zapisy na seminaria na semestr letni. Uprzejmie Państwa proszę o sprawdzanie od czasu do czasu stanu swojego konta w systemie WD pod kątem akceptacji ewentualnych zgłoszeń studentów na prowadzone przez Państwa seminarium;
  • uprzejmie przypominam, że już od kilku miesięcy SGH korzysta z antyplagiatowego systemu APD i to właśnie do niego studenci powinni wgrać pracę licencjacką.
2) Protokoły
 
Sesja za pasem. Jak zawsze bardzo proszę Państwa o terminowość w wypełnianiu i zamykaniu protokołów egzaminacyjnych. Przypomnę, że nie składamy już protokołów papierowych*, jednak dopóki nie zamkną Państwo protokołu elektronicznego w systemie, nie będzie on dostępny dziekanatowi ani studentom. W bieżącym semestrze terminy otwarcia systemu protokołów to: I termin 23.01.2018–13.02.2018; II termin 15.02.2018–27.02.2018
 
 *wyjątek stanowi sytuacja, w której zapisanemu na Państwa zajęcia studentowi bardzo zależy na wcześniejszej ocenie i niezbędne jest, aby ocena pojawiła się wcześniej w systemie na koncie studenta. Na papierowym protokole powinni Państwo także uzupełnić oceny z przedłużonej sesji.
 
3) Harmonogram deklaracji
 
Tak, jak w poprzednim semestrze, po zakończeniu III etapu składania deklaracji, studentom w WD udostępniamy możliwość dopisania się na zajęcia za zgodą wykładowców. W najbliższym semestrze studenci będą mogli poprosić odopisanie do zajęć w dniach 22.02–02.03.2018. Państwo natomiast będą mieli czas na ewentualną akceptację wniosków studenckich do 5.03.2018 włącznie (do końca dnia).
Przypomnę, że system informuje Państwa tylko raz o fakcie, że ktoś na Państwa zajęcia chciałby się dopisać – dzieje się to po pojawieniu się w systemie pierwszego zapytania. W związku z pojawiającymi się zgłoszeniami ze strony wykładowców, CTI zadeklarowało, iż po zamknięciu systemu dla studentów, ci z Państwa, na których zajęcia chciałby się ktoś dopisać, otrzymają (wysyłany automatycznie) mail, z prośbą o ewentualną akceptację oczekujących zgłoszeń do 5.03.2018.

4) Zmiany deklaracji przez podania

Dziekanat umożliwia dopisywanie się do zajęć poza systemem WD jedynie w uzasadnionych, nietypowych przypadkach (błąd systemu, poważna choroba uniemożliwiająca udział w wyborach przedmiotów w WD). Uprzejmie przypominam, iż tak jak dotąd prosimy, aby ewentualne zgody podpisywali Państwo wyłącznie na podaniach opatrzonych adnotacją Dziekanatu wyrażającą prośbę o Państwa zgodę na dopisanie do zajęć. Jednocześnie uprzejmie Państwa proszę o – w miarę możliwości – wyrażanie zgody na dopisanie do zajęć w systemie WD, przy czym w szczególności proszę o dopisywanie tych studentów, którzy zajęcia powtarzają lub są na końcowym etapie studiów.

Wyjątek stanowią tu studenci przyjeżdżający do SGH na wymianę. W oparciu o przekonanie, że studenci przyjeżdżający mogą mieć trudności z zaznajomieniem się z naszymi procedurami, Dziekanat Studium Licencjackiego wprowadza w semestrze letnim 2017/18 pilotażowo dla ww. studentów możliwość zarówno dopisywania, jak i wypisywania się z zajęć na specjalnie na tę okazję przygotowanych papierowych drukach. W tym jednym przypadku proszę o wyrażenie ewentualnych zgód. Podpisując zgodę na rezygnację z zajęć proszę jedynie pamiętać, że jeśli wskutek Państwa zgody liczebność grupy spadnie poniżej 10 osób, wówczas za przeprowadzenie zajęć nie otrzymają Państwo pełnej liczby godzin do pensum, warto więc o tym pamiętać.

5) Sesja

Przede wszystkim zachęcam tych z Państwa, którzy jeszcze tego nie zrobili, do zapoznania się z wprowadzonymi przez obecny Regulamin pewnymi zmianami dotyczącymi egzaminów i zaliczeń.

Poproszę Państwa również o przychylność w przypadku, gdy egzaminy z różnych przedmiotów pokrywają się terminami. Wprawdzie fakt pokrywania się dwóch egzaminów nie odbiera studentowi możliwości dwukrotnego podejścia do egzaminu (o ile tylko student dokona zgłoszenia tego faktu przed sesją do DSL). Jednakże nie jest to ścieżka bezproblemowa – także dla Państwa. Dlatego też zachęcam, aby w przypadku, gdy jest to możliwe, ewentualnie umożliwiali Państwo zdawanie egzaminu studentom mającym kolizje w pierwszym terminie sesji np. godzinę przed pozostałymi studentami. Jeśli dwaj wykładowcy kolidujących egzaminów zgodzą się na przesunięcie – jeden o pół godziny wcześniej, drugi zaś później – kolidujących przedmiotów, wówczas sprawa się rozwiąże niejako sama.
 
Wreszcie, przypominam Państwu o polityce nietolerowania zachowań nieetycznych. Proszę więc między innymi o zgłaszanie prób podkładania cudzych prac jako własnych, podobnie jak nieuczciwości podczas egzaminów. W skali uczelni przypadki takie są rzadkie, a wierzę, że wspólnie doprowadzimy do ich całkowitego wyeliminowania reagując w zdecydowany sposób tam, gdzie mają one miejsce.

Życzę Państwu miłego końca semestru i udanych ferii z pogodą adekwatną do zaplanowanego sposobu ich spędzenia (cooznacza, że pozostającym w Warszawie mimo wszystko życzę, aby było odrobinę cieplej).

Z poważaniem
Bartosz Witkowski
dziekan SL

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 ważne terminy i procedury

 
 

 harmonogramy zajęć