Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Nawiguj w górę
Logowanie
logo do druku
 
ADMINISTRACJA SGH
Dziekanat Studium Licencjackiego : Dla dydaktyków
Dziekanat Studium Licencjackiego
 

 Informacje dla wykładowców Studium Licencjackiego SGH

 
          20.01.2020    
 
Szanowni Państwo,
 
Jak co jakiś czas, chciałbym przekazać Państwu garść informacji dotyczących bieżącego funkcjonowania studiów licencjackich. Jak zwykle, wiadomości podzielone są tematycznie. A zatem…
 
(1) Sesja zimowa
 
Sesja w bieżącym semestrze trwa od 27 stycznia do 21 lutego. Bardzo proszę Państwa o zwrócenie uwagi na bardzo ważne terminy, jakimi są terminy wypełnienia (a ściślej: zamknięcia, o czym nie można zapomnieć) protokołów w Wirtualnym Dziekanacie. W I terminie sesji protokół należy wypełnić i zamknąć do dnia 12 lutego zaś w drugim terminie sesji – wypełnić i zamknąć do dnia 25 lutego. Szanowni Państwo, terminy te są niezwykle ważne – proszę pamiętać, że brak zamkniętego protokołu w terminie to brak możliwości rozliczenia studentów. Bardzo proszę o tym pamiętać.
 
(2) Deklaracje na semestr letni
 
Wciąż trwa proces składania deklaracji na semestr letni – z Państwa perspektywy istotne są jeszcze dwa terminy:
 
- od 29 stycznia do 2 lutego 2020 r. – przesyłanie mailem na adres katarzyna.wojcicka@sgh.waw.pl informacji o gotowości prowadzenia lub rezygnacji z zajęć, w przypadku których liczba studentów zmniejszyła się poniżej 10 osób w II etapie wyborów (nie dotyczy to przedmiotów, które po I etapie wyborów studenckich były podlimitowe i wyrazili Państwo zgodę na prowadzenie ich jako podlimitowych).
- od 24 lutego  do 2 marca – „dodatkowy” etap składania deklaracji za zgodą wykładowców. W jego ramach mogą Państwo wyrazić zgodę na dopisanie do Państwa zajęć tych osób, które poproszą o to Państwa za pośrednictwem systemu Wirtualnego Dziekanatu. W tym miejscu przypomnę, że (a) czas na zaakceptowanie zgłoszeń studenckich mają Państwo do 4 marca Następnie wszystkie zgłoszenia złożone w okresie dodatkowym, które nie zostaną przez Państwa zatwierdzone, zostaną anulowane, (b) bardzo proszę o niepodpisywanie żadnych podań o dopisanie lub wypisanie z zajęć, ani o wyrażanie zgód mailowo poza sytuacją, w której na podaniu studenta pojawi się adnotacja kogoś z dziekanów z prośbą o Państwa opinię bądź zgodę. Wyjątkiem są studenci z wymiany, którzy mogą się zgłaszać ze specjalnym drukiem podania z prośbą o wypisanie lub dopisanie do zajęć w ciągu pierwszych dwóch tygodni zajęć dydaktycznych.
 
(3) Seminaria licencjackie
 
W tym semestrze niewielu studentów realizowało seminarium, jednak w kolejnym semestrze będzie ich znacząco więcej. Już teraz chciałbym poinformować, że obrony w sesji letniej planowane są na okres od 9 do 24 lipca. Jak zwykle zapewne w marcu poinformujemy Państwa o planowanym harmonogramie obron (również jak co roku – mailowo), przy czym – jak zawsze – harmonogram ma charakter warunkowy i uzależniony od złożenia pracy w terminie i uzyskania absolutorium w czerwcu. „W terminie” oznacza z reguły „do końca maja”, jednak ponieważ w tym roku 31.05 wypada w niedzielę, ostatnim dniem w którym będzie można złożyć pracę licencjacką i bronić się w lipcu będzie Dzień Dziecka, czyli 01.06.
 
Bardzo proszę Państwa o zwrócenie uwagi na cele uczenia się dla poszczególnych kierunków – przygotowywane pod Państwa kierunkiem prace powinny je uwzględniać. To istotne przede wszystkim w kontekście akredytacji o jakie (z sukcesami!) zabiega uczelnia, a także wizytacji, jakie miewamy. Z ich perspektywy nawet najlepsza praca napisana przez studenta jednego kierunku (nazwijmy go X), która jednak skupia się na celach uczenia się dla innego kierunku (nazwijmy go Y) nie będzie oceniona pozytywnie. Dotyczy to także pytania z zakresu kierunku zadawanego na obronie przez promotora.
 
Jednocześnie pozwolę sobie przypomnieć, że zgodnie z regulaminem warunkiem koniecznym zaliczenia seminarium licencjackiego jest złożenie pracy. Bardzo proszę o zaliczenie seminarium swoim dyplomantom dopiero po tym jak przyjmą Państwo w systemie APD ich pracę. Jestem niestety zmuszony anulować wszystkie zaliczenia seminariów, które zostaną wystawione bez spełnienia tego warunku. Proszę mi wierzyć, że nie jest to przyjemny obowiązek.
 
(4) Sesja
 
Bardzo uprzejmie Państwa proszę o sprawdzenie terminów Państwa egzaminów w sesji. Gdyby w ostatniej chwili zdarzyła się okoliczność uniemożliwiająca Państwu przybycie na egzamin, jak nagła choroba czy stłuczka na mieście – prosimy o telefon. Niemal zawsze w ciągu tygodnia (już od 7.00 rano), a nierzadko także w weekendy ktoś z nas odbierze telefon pod numerem: 22 564 98 55  Jeśli nie udałoby się Państwu dodzwonić – prosimy o poinformowanie studentów o odwołanym egzaminie i proponowanym sposobie dalszego postępowania za pośrednictwem systemu Wirtualnego Dziekanatu: naprawdę to docenią!
 
A skoro mowa o sesji: wraz panią dziekan SM Dorotą Niedziółką projektujemy rozwiązanie, które umożliwi (a przynajmniej taką mamy nadzieję) planowanie egzaminów w sesji w sposób, który pozwoli na uniknięcie lub przynajmniej minimalizację liczby kolizji oraz pozwoli na określenie terminów egzaminów już na początku semestru. Skorzystają na tym studenci (co oczywiste), ale skorzystają i Państwo, bo mniej kolizji oznacza mniej egzaminów w przedłużonej sesji, a wcześniejsza znajomość planu sesji daje lepszą możliwość zaplanowania swoich aktywności w tym okresie. W najbliższych dniach lub tygodniach otrzymają Państwo mail z prośbą o wypełnienie informacji o ewentualnych nietypowych charakterystykach prowadzonych przez Państwa egzaminów, takich jak ich bardzo długi czas trwania albo szczególne wymogi dotyczące wyposażenia sali. Już teraz bardzo proszę o zwrócenie na niego uwagi i terminowe odpowiedzi, bo od tego będzie w dużej mierze zależał sukces całego rozwiązania.
 
 
Śniegu w Warszawie w tym roku delikatnie mówiąc niewiele, życzę więc Państwu, aby przynajmniej w czasie nadchodzących ferii znaleźli Państwo chwilę by udać się gdzieś, gdzie jest go więcej i można odpocząć na nartach (bądź - dla preferujących inny rodzaj atrakcji - na kuligu), tak byśmy ze zdwojoną energią mogli przystąpić do rozpoczynającego się już wkrótce semestru letniego.
 
Z poważaniem,
 
Bartosz Witkowski
Dziekan Studium Licencjackiego
 
 
 
 
 
 
 

 ważne terminy i procedury

 
 

 harmonogramy

 
 

 INNE