Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Nawiguj w górę
Logowanie
 

 Informacje dziekanów

 

Instrukcja Dziekana Studium Licencjackiego w sprawie zmiany kierunku studiów​ - NOWE

Instrukcja Dziekana Studium Licencjackiego SGH dotycząca podań, w których zawarta jest prośba o zwrot pieniędzy ma konto - NOWE

Instrukcja Dziekana Studium Licencjackiego w sprawie dodatkowych terminów egzaminów obowiązuje od września 2018 r. - NOWE

Informacja Dziekana Studium Licencjackiego​ - maj 2018

Informacja Dziekana Studium Licencjackiego​semestr letni 2017/2018 

Instrukcja Dziekana Studium Licencjackiego w sprawie trybu kwalifikacji na dodatkowy kierunek studiów​ ​- NOWE

Informacja Dziekana Studium Licencjackiego​ - semestr zimowy 2017/2018
 
 

 

Informacja Dziekana Studium Licencjackiego - semestr zimowy 2018/2019 

Informacja Dziekana Studium Licencjackiego w sprawie formy płatności​ - dotyczy studentów studiujących na studiach stacjonarnych, którzy podpisali umowy z Uczelnią w semestrze letnim 2016/2017 lub wcześniej

Informacja Dziekana Studium Licencjackiego -

dot. 1) Sesji egzaminacyjnej,
       2) Deklaracji studenckiej na kolejny semestr,
       3) Wyboru kierunków studiów,
       4) Regulaminu studiów,
       5) Zapisów na seminarium licencjackie

Dopisywanie na przedmioty po zakończeniu III etapu deklaracji - semestr letni 2016/2017

 

Informacja Dziekana Studium Licencjackiego w sprawie II etapu deklaracji semestralnych na semestr letni 2016/2017 -   DODATKOWE INFORMACJE

Informacja Dziekana Studium Licencjackiego w sprawie deklaracji semestralnych na semestr letni 2016/2017

Informacja Dziekana Studium Licencjackiego w sprawie zajęć w semestrze letnim 2016/2017

Informacja Dziekana dotycząca dopisywania się do przedmiotów powtarzanych oraz wypisywania się z zajęć w przypadku kolizji z przedmiotami powtarzanymi - obowiązująca do dnia 31 października 2016 r.​

Ważny komunikat Centrum Wychowania Fizycznego i Sportu 

Instrukcja składania podań 


Informacja Dziekana Studium Licencjackiego w sprawie wypisywania się z przedmiotów