Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Nawiguj w górę
Logowanie
 

 Informacje dziekanów

 

Instrukcja Dziekan Studium Licencjackiego w sprawie trybu kwalifikacji na dodatkowy kierunek studiów​ 


Informacja Dziekana Studium Licencjackiego​ - semestr zimowy 2017/2018


Informacja Dziekana Studium Licencjackiego w sprawie formy płatności​ - dotyczy studentów studiujących na studiach stacjonarnych, którzy podpisali umowy z Uczelnią w semestrze letnim 2016/2017 lub wcześniej


Informacja Dziekana Studium Licencjakciego 


Dopisywanie na przedmioty po zakończeniu III etapu deklaracji - semestr letni 2016/2017


Instrukcja Dziekana Studium Licencjackiego w sprawie dodatkowych terminów egzaminów obowiązuje od sesji w semestrze zimowym 2016/17​

 

Informacja Dziekana Studium Licencjackeigo w sprawie II etapu deklaracji semestralnych na semestr letni 2016/2017

 

Informacja Dziekana Studium Licencjaciego w sprawie II etapu deklaracji semestralnych na semestr letni 2016/2017 -   DODATKOWE INFORMACJE


Informacja Dziekana Studium Licencjackeigo w sprawie deklaracji semestralnych na semestr letni 2016/2017



Informacja Dziekana Studium Licencjackiego w sprawie zajęć w semestrze letnim 2016/2017



Informacja Dziekana dotycząca dopisywania się do przedmiotów powtarzanych oraz wypisywania się z zajęć w przypadku kolizji z przedmiotami powtarzanymi - obowiązująca do dnia 31 października 2016 r.​


Ważny komunikat Centrum Wychowania Fizycznego i Sportu 



Instrukcja składania podań 



Informacja Dziekana Studium Licencjackiego w sprawie wypisywania sie z przedmiotów