Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Nawiguj w górę
Logowanie
 

 Informacje dziekanów

 

Informacja o trybie uznawania celów uczenia się (przepisywaniu uzyskanych wcześniej ocen) przez Dziekanat Studium Licencjackiego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie​ - wrzesień 2019 (Wniosek o przepisanie oceny - Formularz dotyczy ocen przepisywanych spoza SGH WORD, PDF​)

Instrukcja Dziekana w sprawie uznawania ocen z przedmiotów zrealizowanych na studiach licencjackich w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie ​- lipiec 2019

Informacja Dziekana Studium Licencjackiego - maj 2019

Instrukcja Dziekana Studium Licencjackiego w sprawie trybu kwalifikacji na dodatkowy kierunek studiów​ ​​- NOWE​ 29.04.2019

Instrukcja Dziekana Studium Licencjackiego w sprawie zmiany kierunku studiów​ - NOWE

Aneks do instrukcji Dziekana Studium Licencjackiego w sprawie zmian kierunku studiów - 18.01.2019

Instrukcja Dziekana Studium Licencjackiego SGH dotycząca podań, w których zawarta jest prośba o zwrot pieniędzy ma konto - NOWE

Instrukcja Dziekana Studium Licencjackiego w sprawie dodatkowych terminów egzaminów obowiązuje od września 2018 r. - NOWE

Informacja Dziekana Studium Licencjackiego - semestr zimowy 2018/2019

Informacja Dziekana Studium Licencjackiego​ - maj 2018

Informacja Dziekana Studium Licencjackiego​semestr letni 2017/2018 


Informacja Dziekana Studium Licencjackiego​ 
- semestr zimowy 2017/2018

 

Informacja Dziekana Studium Licencjackiego w sprawie formy płatności​ - dotyczy studentów studiujących na studiach stacjonarnych, którzy podpisali umowy z Uczelnią w semestrze letnim 2016/2017 lub wcześniej

Informacja Dziekana Studium Licencjackiego -

dot. 1) Sesji egzaminacyjnej,
       2) Deklaracji studenckiej na kolejny semestr,
       3) Wyboru kierunków studiów,
       4) Regulaminu studiów,
       5) Zapisów na seminarium licencjackie

Dopisywanie na przedmioty po zakończeniu III etapu deklaracji - semestr letni 2016/2017

 

Informacja Dziekana Studium Licencjackiego w sprawie II etapu deklaracji semestralnych na semestr letni 2016/2017 -   DODATKOWE INFORMACJE

Informacja Dziekana Studium Licencjackiego w sprawie deklaracji semestralnych na semestr letni 2016/2017

Informacja Dziekana Studium Licencjackiego w sprawie zajęć w semestrze letnim 2016/2017

Informacja Dziekana dotycząca dopisywania się do przedmiotów powtarzanych oraz wypisywania się z zajęć w przypadku kolizji z przedmiotami powtarzanymi - obowiązująca do dnia 31 października 2016 r.​

Instrukcja składania podań 


Informacja Dziekana Studium Licencjackiego w sprawie wypisywania się z przedmiotów