Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie

SLLD - studia stacjonarne w języku polskim 

SLLA - studia stacjnarne w języku angielskim

NLLP - studia niestacjonarne w trybie popołudniowym 

NLLS - studia niestacjonarne w trybie sobotnio-niedzielnym 


1.       Usunięcie przedmiotu/grupy ćwiczeniowej:

 • Makroekonomia I (110460-0522) – dr hab. Prof. SGH Roman Sobiecki – likwidacja grupy ćwiczeniowej nr 143 (SLLD) 
 • Matematyka (110490-0996) – dr inż. Piotr Lipiński – likwidacja grup ćwiczeniowych nr 102, 103 i 104 (SLLD + NLLP) 
 • Mikroekonomia I (110500-0583) – dr Marta Kightley – likwidacja grup ćwiczeniowych nr 102 i 103 (SLLD + NLLP) 
 • Filozofia (110620-0512) – dr hab., prof. SGH Janusz Sidorek – likwidacja grupy ćwiczeniowej nr 100 (NLLS)
 • Wstęp do informatyki gospodarczej ​(110530-0568) - dr hab, prof. SGH Ryszard Szupiluk - likwidacja grupy ćwiczeniowej nr 101 (SLLD + NLLP)
 • Makroekonomia I (110460-1285) – dr Michał Gradzewicz – likwidacja grup ćwiczeniowych nr 151 i 152 (SLLD) 
 • Internationale Finanzen (FORUM) (120184-0973) – dr hab. Andreas Bielig (SLLD + NLLP) 
 • Finanzwirtschaft der Unternehmung (120204-0016) – dr Henryk Bąk (SLLD + NLLP) 
 • Matematyka finansowa i ubezpieczeniowa (120270-1506) – dr Marietta Janowicz-Lomott (SLLD + NLLP) 
 • Organizacje międzynarodowe (120370-0389) – prof. dr hab. Jerzy Menkes (SLLD + NLLP)
 • Rachunkowość finansowa (120560-0211) – dr Edyta Łazarowicz – usunięcie grupy ćwiczeniowej nr 112 (SLLD + NLLP) 
 • Ubezpieczenia (121260-0567) – prof. dr hab. Tadeusz Szumlicz – usunięcie grupy ćwiczeniowej nr 141 (SLLD + NLLP) 
 • Prawo międzynarodowe publiczne (121550-0389) – prof. dr hab. Jerzy Menkes (SLLD + NLLP) 
 • Service Quality Management (131161-1503) – dr Wojciech Trzebiński (SLLD + NLLP) 
 • Audyt i controlling w korporacjach międzynarodowych (132740-0632) – dr hab. Witold Wiliński (SLLD + NLLP)
 • Wprowadzenie do ubezpieczeń komunikacyjnych (136430-0610) – dr Marcin Topolewski (SLLD + NLLP) 
 • Industrieokonomik (136604-0973) – dr hab. Andreas Bielig (SLLD + NLLP)
 • Deutschland als Wirtschaftsstandort (136644-1010) – dr hab, prof SGH Józef Olszyński (SLLD + NLLP) 
 • Retoryka użytkowa – warsztaty komunikowania (137240-0198) – dr Lidia Jabłonowska (SLLD NLLP) 
 • Auf dem Laufenden sein. Wirtschaftliche, soziale und politische Themen in den deutschsprachigen Medien (137584-0832) – mgr Ewa Michalik (SLLD+ NLLP) 
 • Polityka mieszkaniowa (137770-0066) - dr hab., prof SGH Maciej Cesarski (SLLD + NLLP) 
 • English for Human Resources (137331-0959) – dr Agata Głogowska-Mikołajewska (SLLD + NLLP) 
 • Społeczna gospodarka rynkowa (137820-0566) – dr Grzegorz Szulczewski (SLLD + NLLP) 
 • Samozatrudnienie w gospodarce globalnej (137990-1517) – dr Małgorzata Skrzek-Lubasińska (SLLD+ NLLP) 
 • Podstawy rachunków kosztów (132360-0705) – dr Małgorzata Krysik (SLLD + NLLP) – usunięcie grup ćwiczeniowych nr 101 i 102 
 • Decision Analytics with MS Excel (138051-0610) – dr Marcin Topolewski (SLLD)
 • Wyzwania rozwojowe państw Bliskiego Wschodu i Północnej Afryki (138090-0184) – dr hab. Katarzyna Górak-Sosnowska (SLLD + NLLP) 
 • A Review of Classic American Movies (136081-0683) – mgr Aneta Piwko (SLLD)
 • Business on the Big Screen. A Review (137371-0683) – mgr Aneta Piwko (SLLD) 
 • Standardized Testing Methodology ant Its Practical Applications For GMAT (137621-0683) – mgr Aneta Piwko (SLLD + SLLA)
 • Filme und Reportagen als Sprechanlass (136714-0977) – dr Sylwia Bochenek-Roik (SLLD) 
 • Businessetikette international (137394-0977) – dr Sylwia Bochenek-Roik (SLLD) 
 • Organizacje międzynarodowe (120370-0309) – prof. dr hab. Ewa Latoszek (NLLS) 
 • Prawo podatkowe (130660-1494) – dr hab. Dominik Gajewski (NLLS) 
 • Zarządzanie ryzykiem w zintegrowanych systemach zarządzania (131210-0370) – dr hab. Piotr Miller (NLLS) 
 • Bankowość inwestycyjna (132030-0399) – dr hab., prof. SGH Paweł Niedziółka (NLLS) 
 • Krajowe standardy sprawozdawczości (132220-0235) – dr Urszula Kierczyńska (NLLS)    
2.        Zmiany w harmonogramie: 
 • Rynki finansowe (121290-0991) – połączenie grup ćwiczeniowych nr 140 i 141 – terminy i godziny, jak dla grupy 140 (SLLD + NLLP)   
3. Zmiana prowadzącego:
 • Multinational Firms in the World Economy (121491-1349) - zamiast dr Agnieszki Mccaleb poprowadzi dr Andżelika Kuźnar (SLLD + SLLA)
 • Makroekonomia I (110460-0397) – zamiast dr Kazimiery Niedokos poprowadzi dr hab, prof SGH Jerzy W. Pietrewicz (SLLD) 
 • Podstawy prawa (110540-0695) – zamiast dr hab., prof. SGH Anastazji Gajdy poprowadzi dr hab., prof. SGH Krzysztof Miszczak (SLLD + NLLP) 
 • Zarządzanie (w) (110590-0527) – zamiast dr hab., prof. SGH Agnieszki Sopińskiej poprowadzi dr hab., prof. SGH Zbigniew Dworzecki (SLLD + NLLP) 
 • Zarządzanie (k) (110600-0527) – zamiast dr hab., prof. SGH Agnieszki Sopińskiej poprowadzi dr hab., prof. SGH Zbigniew Dworzecki (SLLD + NLLP) 
 • Integracja europejska (110450-0280) – zamiast dr hab., prof. SGH Urszuli Kurczewskiej poprowadzi dr hab., prof. SGH Andrzej Zybała (NLLS) 
 • Microeconomics II (110511-0164) – zamiast dr hab. Marka Gruchelskiego poprowadzi dr Bartosz Sternal (SLLD + SLLA) 
 • Nauka o państwie (110520-0665) – zamiast dr hab., prof. SGH Izabeli Zawiślińskiej poprowadzi dr hab., prof. SGH Joachim Osiński (NLLP) 
 • Nauka o państwie (110520-0665) – zamiast dr hab., prof. SGH Izabeli Zawiślińskiej poprowadzi dr hab., prof. SGH Joachim Osiński (NLLS) 
 • Programowanie komputerów (130710-0506) – zamiast dr Pawła Rubacha poprowadzi mgr Dariusz Nojszewski (SLLD + NLLP) 
 • Biznes elektroniczny, handel elektroniczny (137040-1092) – zamiast dr inż. Rafała Raczko poprowadzi mgr Dariusz Nojszewski (SLLD + NLLP) 
 • Tworzenie serwisów internetowych (137160-1092) – zamiast dr inż. Rafała Raczko poprowadzi mgr Dariusz Nojszewski (SLLD + NLLP)
 • Mathematics (110491-0122) – zamiast dr Marii Ekes poprowadzi dr Dorota Kowalska (SLLD + SLLA)
 • Projektowanie systemów informatycznych II (121420-0243) – zamiast dr hab., prof. SGH Andrzeja Kobylińskiego poprowadzi mgr Andrzej Żurawski (SLLD + NLLP) 
 • Analysis and Design of Information Systems II (121421-0243) – zamiast dr hab., prof. SGH Andrzeja Kobylińskiego poprowadzi mgr Andrzej Żurawski (SLLD + NLLP + SLLA) 
 • Systemy baz danych I (130990-0639) – zamiast dr Danuty Wódz poprowadzi dr Piotr Ogonowski (SLLD + NLLP) 
 • IT in Business Strategy (132211-0152) – zamiast dr hab., prof. SGH Michała Golińskiego poprowadzi mgr Andrzej Żurawski (SLLD + SLLA) 
 • Przetwarzanie danych SAS (136020-0997) – zamiast dr Wioletty Grzendy poprowadzi dr Renata Małkowska (SLLD + NLLP) 
 • Arkusz kalkulacyjny Excel w finansach i zarządzaniu (136120-0626) – grupy 102, 103 i 104 zamiast dr Jędrzeja Wieczorkowskiego poprowadzi dr Danuta Polak (SLLD + NLLP) 
 • International Business Transactions and Logistics Operations (132751-0633) – zamiast dr hab., prof SGH Marzanny Witek-Hajduk poprowadzi dr Lidia Danik I dr Małgorzata Lewnadowska (SLLD + SLLA)

Archiwum