Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Nawiguj w górę
Logowanie
logo do druku
 
ADMINISTRACJA SGH
Dziekanat Studium Licencjackiego : terminy_protokolow_DSL
Dziekanat Studium Licencjackiego
 

 Terminy otwarcia protokołów egzaminacyjnych

 
Szanowni Państwo,


W sesji zimowej 2019/2020 Internetowy System Protokołów Egzaminacyjnych w Dziekanacie Studium Licencjackiego SGH będzie otwarty w następujących terminach:

- I termin sesji: 23.01-12.02.2020 (czwartek – środa)

- II termin sesji: 14.02-25.02.2020 (piątek-wtorek)

 

System protokołów egzaminacyjnych – informacje:

1.    Wykładowcy nie muszą już drukować ani podpisywać protokołów egzaminacyjnych. W formularzu protokołu usunięta została kolumna „Podpis wykładowcy”. Pozostałe kolumny oraz sposób ich wypełniania pozostają bez zmian.

Oceny – tak jak do tej pory – można wpisywać do protokołu partiami, każdorazowo zatwierdzając wprowadzone zmiany. Po wpisaniu wszystkich ocen należy protokół zamknąć, wybierając pole „Zamykam protokół i wysyłam do dziekanatu”. Pojawi się wówczas komunikat: „Po zamknięciu protokołu i wysłaniu go do dziekanatu nie będzie możliwe wprowadzenie zmian w protokole. Czy chcesz zamknąć protokół i wysłać go do dziekanatu?” Wybór opcji NIE będzie skutkował zapisaniem obecnej wersji protokołu bez jego zamknięcia ani wysłania do dziekanatu, co oznacza możliwość wprowadzania dalszych korekt. Wybranie opcji TAK oznacza zamknięcie protokołu i wysłanie go do dziekanatu. Na tym obowiązki wykładowcy się kończą. Wydrukiem protokołów do celów dokumentacji przebiegu studiów zajmą się pracownicy dziekanatów.  

 

 2.     Oceny zawarte w protokole zostaną automatycznie zapisane na kontach studentów i będą dla nich widoczne po przesłaniu przez system danego protokołu do dziekanatu.

 3.     Konieczne jest zamknięcie protokołów w terminie ich dostępności w systemie, gdyż tylko wtedy dziekanat może dokonać zaliczenia semestru studentom oraz rozliczyć ich do obrony. 

W odniesieniu do protokołów na II termin sesji – zamknięcie protokołu w I terminie sesji jest niezbędne do wygenerowania i dostępności dla wykładowcy protokołu na II termin.

4.      Jeżeli zaistnieje konieczność korekty oceny po zatwierdzeniu zamknięcia i wysłania elektronicznego protokołu, wykładowca będzie musiał osobiście zgłosić się do dziekanatu i tam dokonać stosownych poprawek na wydruku protokołu.

 

5.      Mimo że wykładowcy nie będą musieli drukować zamkniętych protokołów, zachowają możliwość drukowania na własny użytek ich ​wersji roboczych w postaci listy ocen.

 


Pozdrawiamy,

Zespół DSL​