Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Nawiguj w górę
Logowanie
 

 Druki do pobrania

 

1. Wniosek o wpis warunkowy / Powtarzanie semestru NOWY DRUK​

2. Podanie o wpis warunkowy z powodu zbyt małej liczby punktow ECTS // Podanie o wpis warunkowy/Powtarzanie semestru oraz dopisanie do przedmiotów powtarzanych w przypadku zbyt małej liczby punków ECTS oraz niezaliczenia innych przedmiotów - PODANIE TYLKO DLA STUDENTÓW, KTÓRZY ZADEKLAROWALI ZBYT MAŁĄ LICZBĘ PUNKTÓW ECTSDRUK​

3. Podanie o przedłużenie sesji NOWY DRUK

4. Podanie o uznanie  zamienników za przedmioty niezaliczone na wymianie zagranicznej oraz dopisanie do przedmiotów będących zamiennikami - DRUK

5. Podanie o przepisanie oceny - WORD, PDF

6. Zgłoszenie na seminarium licencjackie w semestrze letnim 2016/2017 DRUK  (termin składania 31.10.2016)

7. Podanie dotyczące płatności w systemie ratalnym (studia sobotnio-niedzielne - III rok) - DRUK

8. Oświadczenie studentów obcokrajówców, stypendystów RP, którzy chcą otrzymywać stypendium na konto - DRUK

9. Kartę obiegową (załącznik nr 6 do zarządzenia Rektora nr 7 z dnia 30 stycznia 2013 r.​)Dokumenty składane przed obroną pracy licencjackiej w Dziekanacie (pok. 5) (wzory stanowią załączniki do decyzji Dziekana Studium Licencjackiego z dnia 09.03.2016 r.):

  1. Ankieta osobowa - załącznik nr 1 do decyzji Dziekana
  2. Wniosek o wydanie dyplomu w języku angielskim - załącznik nr 2 do decyzji Dziekana
  3. Oddelegowanie na uczelnię zagraniczną – załącznik nr 3 do decyzji Dziekana
  4. Oświadczenie o działalności w organizacjach studenckich – załącznik nr 4 do decyzji Dziekana
  • Dodatkowo w przypadku realizacji więcej niż jednej specjalnoci, nalezy złożyć oświadczenie o realizowaniu dwóch specjalności - DRUK

Wraz z w/w dokumentami należy złożyć zdjęcia do dyplomu ukończenia studiów (4 szt. lub 5 szt. w przypadku złożenia wniosku o wydanie odpisu w języku angielskim; format zdjęć: 3,5 X 4,5 cm; PODPISANE: imię, nazwisko, numer albumu oraz data miejsce urodzenia studenta, JEDNAKOWE). W przypadku chęci uzyskania drugiego odpisu w języku angielskim (dodatkowo płatnego) można złożyć 6 zdjęć i zadeklarować takie żądanie podczas składania ankiety.

Druki związane z praktyką zawodową znajdują się na stronie Działu Organizacji Dydaktyki

Studenci studiów licencjackich składają dokumenty związane z praktykami zawodowymi w pokoju nr 37 na parterze gmachu Głównego.

 
 
 

 Masz Pytanie?

 
 
Masz pytanie?
Telefon:
E-mail:
Imię i nazwisko:
Nazwa instytucji:
Wpisz kod z obrazka powyżej

Masz pytanie?

Wypełnij formularz dostępny on-line. Kliknij NAPISZ.