Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Nawiguj w górę
Logowanie
logo do druku
 
ADMINISTRACJA SGH
Odbiór dyplomów licencjackich : Zasady składania prac licencjackich – Dziekanat Studium Licencjackiego | Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Odbiór dyplomów licencjackich
 

 Odbiór dyplomu licencjata

 

Absolwent otrzymuje dyplom ukończenia studiów licencjackich w terminie 30 dni od złożenia egzaminu dyplomowego. 
 

Zapraszamy po odbiór dyplomów studentów Studium Licencjackiego, którzy obronili pracę licencjacką  do

   12 kwietnia 2017 r. włącznie.​

 

 
DYPLOMY MOŻNA ODBIERAĆ W NASTĘPUJĄCYCH GODZINACH DYŻURU:
 
                                                                                          poniedziałek:   15:00-18:00
                                                                                                    wtorek:   09:00-10:00
                                                                                                      środa:  13:00-15:00
                                                                                                 czwartek:  13:00-15:00
                                                                                                      piątek:  09.00-11:00  
 

 

PRZY ODBIORZE DYPLOMU NALEŻY ZŁOŻYĆ W DZIEKANACIE (POK 5 A):

  1. Potwierdzenie opłaty 60 zł za dyplom plus 40 zł za każdy odpis w języku obcym wniesionej na indywidualne konto studenta Dziekanatu Studium Licencjackiego; w tytule wpłaty należy wpisać: opłata za dyplom, imię, nazwisko oraz numer album,
  2. Legitymację studencką - do wglądu

UWAGA, z opłaty za dyplom zwolnieni są studenci przyjęci na płatne studia stacjonarne na zasadach innych niż obowiązujące obywateli polskich (Art. 43 ust. 3 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym). Z opłaty za odpis(y) dyplomu w jęz. angielskim zwolnieni są ponadto wszyscy studenci studiów anglojęzycznych (Zarządzenie Rektora nr 15 z 25.04.2014).


Dyplom odbiera osobiście absolwent lub osoba przez niego upoważniona notarialnie.

 

 

 
 
 

 Masz Pytanie?

 
 
Masz pytanie?
Telefon:
E-mail:
Imię i nazwisko:
Nazwa instytucji:
Wpisz kod z obrazka powyżej

Masz pytanie?

Wypełnij formularz dostępny on-line. Kliknij NAPISZ.