Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Nawiguj w górę
Logowanie
logo do druku
 
ADMINISTRACJA SGH
Harmonogramy deklaracji semestralnych : Harmonogramy deklaracji semestralnych – Dziekanat Studium Licencjackiego | Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 

 Harmonogramy składania deklaracji semestralnych

 

Deklaracje studenckie dokonywane są za pośrednictwem Wirtualnego Dziekanatu
Harmonogram deklaracji studenckich na semestr letni roku akademickiego 2019/2020 (wybory na semestr II, IV i VI)

 

Termin
Etap
​30 października (wtorek) godz. 10.00 2019 - 24 lutego (poniedziałek) godz. 10.00 2020 ​Zapisy na seminarium licencjackie na semestr letni 2019/2020 ​
6 listopada (środa) godz. 10.00 – 12 listopada (wtorek) godz. 10.00 2019 r.
I etap – wybór wykładowców i przedmiotów.​
9 stycznia 2020 r. (czwartek)
Opublikowanie wstępnego planu zajęć
14 stycznia (wtorek) godz. 10.00 – 16 stycznia (czwartek) godz. 10.00 2020 r.
17 stycznia (piątek) godz. 10.00 – 20 stycznia (poniedziałek) godz. 10.00 2020 r.
II etap wyborów studenckich dla studentów składających deklarację na II, IV i VI semestr oraz studentów toku "0", którzy uczestniczyli w I etapie wyborów  (usuwanie kolizji) 
21 stycznia 2020 r. (wtorek)
przerwa techniczna – automatyczne usunięcie wszystkich kolidujących przedmiotów
22 stycznia (środa) godz. 10.00 – 29 stycznia (środa) godz. 10.00 2020 r.
II etap wyborów studenckich dla studentów składających deklarację na VI semestr, którzy uczestniczyli w I etapie wyborów, studentów toku "0" (możliwość dopisywania się do uruchomionych przedmiotów, w miarę wolnych miejsc, możliwość wypisywania się z przedmiotów kierunkowych i swobodnego wyboru)
24 stycznia (piątek) godz. 10.00 – 29 stycznia (środa) godz. 10.00 2020 r.
II etap wyborów studenckich dla studentów składających deklarację na IV semestr, którzy uczestniczyli w I etapie wyborów (możliwość dopisywania się do wszystkich uruchomionych przedmiotów, w miarę wolnych miejsc, możliwość wypisywania się z przedmiotów kierunkowych i swobodnego wyboru)
27 stycznia (poniedziałek) godz. 10.00 – 29 stycznia (środa) godz. 10.00 2020 r.
II etap wyborów studenckich dla studentów składających deklarację na II semestr, którzy uczestniczyli w I etapie wyborów (możliwość dopisywania się do wszystkich uruchomionych przedmiotów, w miarę wolnych miejsc, możliwość wypisywania się z przedmiotów kierunkowych i swobodnego wyboru)
28 stycznia (wtorek) godz. 10.00 – 29 stycznia (środa) godz. 10.00 2020 r.
II etap wyborów studenckich dla studentów składających deklarację na II, IV i VI semestr, którzy nie uczestniczyli w I etapie wyborów (możliwość dopisywania się do uruchomionych przedmiotów, w miarę wolnych miejsc, możliwość wypisywania się z przedmiotów kierunkowych i swobodnego wyboru)
7 lutego 2020 r. (piątek)
Publikacja planu zajęć
20 lutego (czwartek) godz. 10.00 – 24 lutego (poniedziałek) godz. 10.00 2020 r.
Dodatkowy etap wyborów studenckich dla wszystkich studentów deklarujących przedmioty na II, IV i VI semestr (możliwość dopisania się do wszystkich przedmiotów w miarę wolnych miejsc) oraz studentów toku "0" (możliwość dopisania i wypisania się ze wszystkich przedmiotów przez obcokrajowców, którzy przyjechali do SGH na wymianę zagraniczną)
24 lutego (poniedziałek) godz. 14.00 – 2 marca (poniedziałek) godz. 10.00 2020 r.
Dodatkowy etap dopisywania się studentów do zajęć "za zgodą wykładowców" dla wszystkich studentów - akceptacja przez wykładowców do 04.03.2020
6 marca (piątek) godz. 10.00 – 23 marca (poniedziałek) godz. 10.00 2020 r.
Jednorazowe wypisywanie się z zajęć na podstawie §23 pkt 11 Regulaminu studiów – termin weryfikacji decyzji przez dziekanat – 27 marzec 2020 r.

 

Uwaga: w I etapie deklaracji mogą Państwo zadeklarować przedmioty za maksymalnie 45 pkt ECTS, natomiast w kolejnych etapach próg ten został ustalony na 70 pkt ECTS. Prosimy o racjonalne i rozważne dokonywanie wyborów, gdyż wypisanie z przedmiotów będzie możliwe jedynie w II etapie deklaracji. Przypomnamy, że do zaliczenia semestru studiów wymagane jest 30 pkt ECTS. ​Harmonogram deklaracji studenckich na semestr zimowy roku akademickiego 2019/2020
(wybory na semestr I, III i V)

 

 

DEKLARACJE STUDENTÓW NA III I V SEMESTR STUDIÓW

Termin

Etap

24 kwietnia (środa) godz. 10.00 – 29 kwietnia (poniedziałek) godz. 10.00 2019 r.

I etap wyborów studenckich dla studentów składających deklarację na III semestr, w tym deklaracja kierunku i na V semestr, jak również studentów toku "0"

5 czerwca 2019 r. (środa)

Publikacja wstępnego planu zajęć dla studentów III-go i V-go semestru

11 czerwca (wtorek) godz. 10.00- 14 czerwca (piątek) godz. 10.00 2019 r.

Giełda przedmiotów

17 czerwca (poniedziałek) godz. 10.00 – 18 czerwca (wtorek) godz. 10.00 2019 r.

 

II etap wyborów studenckich dla studentów składających deklarację na III i V semestr studiów oraz studentów toku „0”, którzy uczestniczyli w I etapie wyborów (usuwanie kolizji)

19 czerwca 2019 r. (środa)

 

Przerwa techniczna – automatyczne usunięcie wszystkich kolidujących przedmiotów

21 czerwca (piątek) godz. 10.00 – 01 lipca (poniedziałek) godz. 10.00 2019 r.  

 

 

II etap wyborów studenckich dla studentów składających deklarację na V semestr, którzy uczestniczyli w I etapie deklaracji, studenci toku „0” (możliwość dopisywania się do uruchomionych przedmiotów, w miarę wolnych miejsc, możliwość wypisywania się z przedmiotów kierunkowych i swobodnego wyboru)

24 czerwca (poniedziałek) godz. 10.00 – 01 lipca (poniedziałek) godz. 10.00 2019 r.

 

II etap wyborów studenckich dla studentów składających deklarację na III semestr, którzy uczestniczyli w I etapie deklaracji (możliwość dopisywania się do uruchomionych przedmiotów, w miarę wolnych miejsc, możliwość wypisywania się z przedmiotów kierunkowych i swobodnego wyboru)

26 czerwca (środa) godz. 10.00 – 01 lipca (poniedziałek) godz. 10.00 2019 r.

 

 

II etap wyborów studenckich dla studentów składających deklarację na III i V semestr, którzy nie uczestniczyli w I etapie deklaracji, studenci toku „0” (możliwość dopisywania się do uruchomionych przedmiotów, w miarę wolnych miejsc, możliwość wypisywania się z przedmiotów kierunkowych i swobodnego wyboru)

8 lipca 2019 r. (poniedziałek)

Publikacja planu zajęć dla studentów III-go i V-go semestru

DEKLARACJE STUDENTÓW NA I SEMESTR STUDIÓW ​​

02 września (poniedziałek) godz. 10.00 – 04 września (środa) godz. 10.00 2019 r.

 

I etap wyborów studenckich dla studentów rozpoczynających studia w SGH, zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym (deklaracje na I semestr studiów) ZAKŁADKA PREFERENCJE

16 września 2019 r. (poniedziałek)

Publikacja wstępnego planu zajęć dla studentów I-go semestru

17 września (wtorek) godz. 10.00 – 18 września (środa) godz. 10.00 2019 r.

 

II etap wyborów studenckich dla studentów rozpoczynających studia w SGH, którzy brali udział w I etapie deklaracji – usuwanie kolizji (studenci mają możliwość usunięcia kolidujących ze sobą przedmiotów zadeklarowanych w I etapie deklaracji)

​17 września (wtorek) godz. 10.00 - 23 września (poniedziałek) godz. 10.00 2019 r. Rejestracja na zajęcia WF dla studentów I semestru (studia stacjonarne)​

19 września 2019 r. (czwartek)

 

Przerwa techniczna – automatyczne usunięcie wszystkich kolidujących przedmiotów

20 września (piątek) godz. 10.00 – 23 września (poniedziałek) godz. 10.00 2019 r.

 

II etap wyborów studenckich dla studentów rozpoczynających studia w SGH, zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym deklaracje na I semestr studiów) – dopisywanie się do uruchomionych przedmiotów w miarę wolnych miejsc

25 wrześnie 2019 r. (środa)

Publikacja planu zajęć dla studentów I-go semestru

DODATKOWE DEKLARACJE STUDENTÓW NA I, III I V SEMESTR STUDIÓW ​​​

26 września (czwartek) godz. 10.00 – 30 września (poniedziałek) godz. 10.00 2019 r.

 

Dodatkowy etap wyborów studenckich dla wszystkich studentów deklarujących przedmioty na I, III i V semestr (możliwość dopisania się do wszystkich przedmiotów w miarę wolnych miejsc, brak możliwości wypisywania się z przedmiotów) oraz studentów toku „0” (możliwość dopisania i wypisania się ze wszystkich przedmiotów przez studentów, którzy przyjechali do SGH na wymianę zagraniczną)

​26 września (czwartek) godz. 10.00 – 30 września (poniedziałek) godz. 10.00 2019r.  ​Rejestracja na zajęcia WF dla wszystkich studentów 

30 września (poniedziałek) godz. 14.00 – 07 października (poniedziałek) godz. 10.00 2019 r.

Dodatkowy etap dopisywania się studentów do zajęć „za zgodą wykładowców” dla wszystkich studentów – akceptacja przez wykładowców do 09.10.2019

​30 września (poniedziałek) - 13 października (niedziela) 2019 r.  Rejestracja na zajęcia WF bezpośrednio u wykładowców (wszyscy studenci)​

11 października (piątek) godz. 10.00 – 31 października (czwartek) godz. 10.00 2019 r.

Jednorazowe wypisywanie się z zajęć na podstawie §23 pkt 11 Regulaminu studiów – termin weryfikacji decyzji przez dziekanat – 06 listopada 2019 r.

28 maja (wtorek) godz. 10.00 – 08 października (wtorek) godz. 10.00 2019 r.

Zapisy na seminarium licencjackie na semestr zimowy 2019/2020 

 

Uwaga: w I etapie deklaracji mogą Państwo zadeklarować przedmioty za maksymalnie 45 pkt ECTS, natomiast w kolejnych etapach próg ten został ustalony na 70 pkt ECTS. Prosimy o racjonalne i rozważne dokonywanie wyborów, gdyż wypisanie z przedmiotów będzie możliwe jedynie w II etapie deklaracji. Przypomnamy, że do zaliczenia semestru studiów wymagane jest 30 pkt ECTS. 

Limit 45 pkt ECTS w I etapie deklaracji nie dotyczy studentów deklarujących na I semestr studiów. Studenci nowoprzyjęci w I etapie wyborów deklarują tylko i wyłącznie przedmioty obowiązkowe dla I-go semestru studiów. 

  

 

 
 
 

 Masz Pytanie?

 
 
Masz pytanie?
Telefon:
E-mail:
Imię i nazwisko:
Nazwa instytucji:
Wpisz kod z obrazka powyżej
Dane osobowe będą przetwarzane przez Szkołę Główną Handlową w Warszawie w celu udzielenia odpowiedzi na Pani/Pana pytanie. Więcej informacji o zasadach przetwarzania danych osobowych jest dostępnych tutaj

Masz pytanie?

Wypełnij formularz dostępny on-line. Kliknij NAPISZ.