Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Nawiguj w górę
Logowanie
logo do druku
 
ADMINISTRACJA SGH
Harmonogramy deklaracji semestralnych : Harmonogramy deklaracji semestralnych – Dziekanat Studium Licencjackiego | Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 

 Harmonogramy składania deklaracji semestralnych

 

Deklaracje studenckie dokonywane są za pośrednictwem Wirtualnego Dziekanatu

 

Harmonogram deklaracji studenckich na semestr zimowy roku akademickiego 2018/2019 

DEKLARACJE STUDENTÓW NA III I V SEMESTR STUDIÓW

Termin

Etap

11 maja (piątek) godz. 10.00 –

15 maja (wtorek) godz. 10.00 2018 r.

I etap wyborów studenckich dla studentów składających deklarację na III semestr, w tym deklaracja kierunku i na V semestr, jak również studentów toku "0" - limit 45 punktów ECTS 

20 czerwca 2018 r. (środa)

Publikacja wstępnego planu zajęć dla studentów III-go i V-go semestru

​25 czerwca (poniedziałek) godz. 10.00 – 28 czerwca (czwartek) godz. 10.00 2018 r.

Giełda przedmiotów

02 lipca (poniedziałek) godz. 10.00 – 03 lipca (wtorek) godz. 10.00 2018 r.

II etap wyborów studenckich dla studentów składających deklarację na III i V semestr oraz studentów toku "0", którzy uczestniczyli w I etapie wyborów  (usuwanie kolizji) 

04 lipca 2018 r. (środa)

przerwa techniczna – automatyczne usunięcie wszystkich kolidujących przedmiotów

05 lipca (czwartek) godz. 10.00 – 13 lipca (piątek) godz. 10.00 2018 r.

II etap wyborów studenckich dla studentów składających deklarację na V semestr, którzy uczestniczyli w I etapie wyborów, studentów toku "0" (możliwość dopisywania się do uruchomionych przedmiotów, w miarę wolnych miejsc, możliwość wypisywania się z przedmiotów kierunkowych i swobodnego wyboru)

09 lipca (poniedziałek) godz. 10.00 – 13 lipca (piątek) godz. 10.00 2018 r.

II etap wyborów studenckich dla studentów składających deklarację na III semestr, którzy uczestniczyli w I etapie wyborów (możliwość dopisywania się do wszystkich uruchomionych przedmiotów, w miarę wolnych miejsc, możliwość wypisywania się z przedmiotów kierunkowych i swobodnego wyboru)

11 lipca (środa) godz. 10.00 – 13 lipca (piątek) godz. 10.00 2018 r.

II etap wyborów studenckich dla studentów składających deklarację na III i V semestr, którzy nie uczestniczyli w I etapie wyborów (możliwość dopisywania się do uruchomionych przedmiotów, w miarę wolnych miejsc, możliwość wypisywania się z przedmiotów kierunkowych i swobodnego wyboru)

25 lipca 2018 r. (środa)

Publikacja planu zajęć dla studentów III-go i V- go semestru

DEKLARACJE STUDENTÓW NA I SEMESTR STUDIÓW ​​

​03 września (poniedziałek) godz. 10.00 – 6 września (czwartek) godz. 10.00 2018 r.

​I etap wyborów studenckich dla studentów rozpoczynających studia w SGH, zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym (deklaracje na I semestr studiów).

17 września 2018 r. (poniedziałek)

Publikacja ​wstępnego planu zajęć dla studentów I-go semestru

19 września (środa) godz. 10.00 – 21 września (piątek) godz. 10.00 2018 r.

​II etap wyborów studenckich dla studentów rozpoczynających studia w SGH, zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym (deklaracje na I semestr studiów)

26 września 2018 r. (środa)

​Publikacja planu zajęć dla studentów I-go semestru

DEKLARACJE STUDENTÓW NA I, III I V SEMESTR STUDIÓW ​​​

27 września (czwartek) godz. 10.00 –

01 października (poniedziałek) godz. 10.00 2018 r. 

Dodatkowy etap wyborów studenckich dla wszystkich studentów deklarujących przedmioty na I, III i V semestr (możliwość dopisania się do wszystkich przedmiotów w miarę wolnych miejsc) oraz studentów toku "0" (możliwość dopisania i wypisania się ze wszystkich przedmiotów przez obcokrajowców, którzy przyjechali do SGH na wymianę zagraniczną)

​01 października (poniedziałek) godz. 14.00 - 
08 października (poniedziałek) godz. 14.00 2018 r. 
​Dodatkowy etap dopisywania się studentów do zajęć "za zgodą wykładowców" dla wszystkich studentów

 Deklaracje studenckie dokonywane są za pośrednictwem Wirtualnego Dziekanatu  


Uwaga: w I etapie deklaracji mogą Państwo zadeklarować przedmioty za maksymalnie 45 pkt ECTS, natomiast w kolejnych etapach próg ten został ustalony na 70 pkt ECTS. Prosimy o racjonalne i rozważne dokonywanie wyborów, gdyż wypisanie z przedmiotów będzie możliwe jedynie w II etapie deklaracji. Przypomnamy, że do zaliczenia semestru studiów wymagane jest 30 pkt ECTS. 

 

 


Zajęcia wychowania fizycznego


Szanowni Państwo,

w związku ze zbliżającym się zakończeniem semestru zimowego oraz początkiem zapisów na zajęcia wychowania fizycznego w semestrze letnim informujemy:

- Dla studentów stacjonarnych studiów licencjackich, którzy rozpoczęli naukę w roku 2017/2018 obowiązkowe są dwa semestry wychowania fizycznego.

- W dalszym ciągu istnieje możliwość zaliczenia semestru zimowego poprzez uczestnictwo w szkoleniu narciarsko-snowboardowym w Szczyrku (http://administracja.sgh.waw.pl/pl/CWFiS/Strony/Szkolenie-Narciarskie-i-Snowboardowe-dla-student%C3%B3w-SGH.aspx) lub we Włoszech (http://administracja.sgh.waw.pl/pl/CWFiS/Strony/WYJAZD-SPORTOWY-FERIE-SGH-.aspx). Wyjazdami tymi można również zaliczyć semestr letni (do wyboru). Termin zapisów na wyjazd krajowy mija 23 stycznia! 

- Osoby, które otrzymają zgodę na warunkowe zaliczenie ze względu na ocenę niedostateczną uzyskaną z WF w semestrze zimowym, powinny dokonać wyboru dwóch różnych zajęć w semestrze letnim (jedne planowe zajęcia z semestru letniego i jedne zaległe z semestru zimowego), ale nie muszą być to te same zajęcia, na które uczęszczali do tej pory.

- Zapisy na zajęcia wychowania fizycznego w następnym semestrze odbędą się poprzez Wirtualny Dziekanat według harmonogramu:

01.02.2018, 8:00 - 08.02.2018, 8:00 - termin dla studentów 1 semestru stacjonarnych studiów licencjackich,

08.02.2018, 10:00 - 15.02.2018, 10:00 - termin dla wszystkich studentów,

26.02.2018 - 11.03.2018 - zapisy bezpośrednio u prowadzących zajęcia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 Masz Pytanie?

 
 
Masz pytanie?
Telefon:
E-mail:
Imię i nazwisko:
Nazwa instytucji:
Wpisz kod z obrazka powyżej

Masz pytanie?

Wypełnij formularz dostępny on-line. Kliknij NAPISZ.