Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
 

 wznowienie studiów

 


INFORMACJA DZIEKANA STUDIUM LICENCJACKIEGO DOTYCZĄCA ZASAD WZNOWIEŃ NA STUDIA LICENCJACKIE W SGH​ - WAŻNE


Wznowienie studiów na semestr zimowy 2017/2018

Podania o wznowienie studiów, Dziekanat SL przyjmuje w nieprzekraczalnym terminie do 15.09.2017r. (w dni robocze w godzinach obsługi studentów​)


Studenci wznawiający studia są proszeni o osobiste zgłoszenie się po odbiór decyzji i udanie się z decyzją do Centrum Technologii Informatycznych, w celu odzyskania hasła do WD. Jest to konieczne, aby wziąć udział w III etapie deklaracji na semestr zimowy 


Do podania proszę dołączyć dowód wpłaty za wznowienie w wysokości 200 zł. (kwotę prosimy wpłacić na indywidualny nr konta studenta).


Studenci wznawiający studia na studiach stacjonarnych oraz niestacjonarnych w trybie popołudniowym, którzy zostali skreśleni z listy studentów studiów pierwszego stopnia, w okreslonym terminie muszą złożyć podanie o wznowienie studiów.​


Studenci wznawiający studia niestacjonarne w trybie sobotnio-niedzielnym mają obowiązek złożyć komplet dokumentów, który tworzą: 

  • podanie o wznowienie studiów niestacjonarych I stopnia w trybie sobotnio-niedzielnym;
  • kwestionariusz osobowy (patrz: załącznik 2)
  • kopia świadectwa dojrzałości (oryginał do wglądu);
  • dowód wniesienia na konto SGH bezzwrotnej opłaty 200,00 zł. na indywidualny numer konta ze studiów licencjackich (w przypadku osób wznawiających studia realizowane na jednolitych studiach magisterskich oraz dawnych zaocznych opłata powinna byc wniesiona na nr konta w załączniku 3)
  • kserokopia dowodu osobistego (oryginał do wglądu);

Wznowienie studiów może nastąpić po wniesieniu zaległych opłat związanych z odbywaniem studiów.