Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
 

 wznowienie studiów

 


INFORMACJA DZIEKANA STUDIUM LICENCJACKIEGO DOTYCZĄCA ZASAD WZNOWIEŃ NA STUDIA LICENCJACKIE W SGH​ - WAŻNE


Wznowienie studiów na semestr zimowy 2019/2020

Podania o wznowienie studiów, Dziekanat SL przyjmuje w nieprzekraczalnym terminie do 13.09.2019r. (w dni robocze w godzinach obsługi studentów​)


Studenci wznawiający studia są proszeni o osobiste zgłoszenie się po odbiór decyzji i udanie się z decyzją do Centrum Technologii Informatycznych, w celu odzyskania hasła do WD. Jest to konieczne, aby wziąć udział w III etapie deklaracji na semestr zimowy 


Studenci wznawiający studia na studiach stacjonarnych oraz niestacjonarnych w trybie popołudniowym, którzy zostali skreśleni z listy studentów studiów pierwszego stopnia, w określonym terminie muszą złożyć podanie o wznowienie studiów.​


Studenci wznawiający studia niestacjonarne w trybie sobotnio-niedzielnym mają obowiązek złożyć komplet dokumentów, który tworzą: 

  • podanie o wznowienie studiów niestacjonarnych I stopnia w trybie sobotnio-niedzielnym;
  • kwestionariusz osobowy (patrz: załącznik 2)
  • kopia świadectwa dojrzałości (oryginał do wglądu);
  • kserokopia dowodu osobistego (oryginał do wglądu);

Wznowienie studiów może nastąpić po wniesieniu zaległych opłat związanych z odbywaniem studiów.