Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
 

 wznowienie studiów

 
Studenci wznawiający studia na studiach niestacjonarnych w trybie sobotnio-niedzielnym:

Studenci ubiegający się o wznowienie studiów na studia niestacjonarne pierwszego stopnia w trybie sobotnio-niedzielnym na semestr zimowy roku akademickiego 2016/2017 zobowiązani są do złożenia w Dziekanacie Studium Licencjackiego SGH kompletu odpowiedniej dokumentacji w nieprzekaczalnym terminie 09-25.01.2017 (w dni robocze w godzinach obsługi studentów).


INFORMACJA DZIEKANA STUDIUM LICENCJACKIEGO DOTYCZĄCA ZASAD WZNOWIEŃ NA STUDIA LICENCJACKIE W SGH​ - WAŻNE


Wznowienie studiów na semestr letni 2016/2017

Podania o wznowienie studiów, Dziekanat SL przyjmuje w nieprzekraczalnym terminie od 09.01.2017r. do 25.01.2017r., do godz. 12.00. Decyzje w sprawie wznowienia studiów będą podjęte najpóźniej do 27.01.2017r.

Studenci wznawiający studia są proszeni o osobiste zgłoszenie się po odbiór decyzji i udanie się z decyzją do Centrum Technologii Informatycznych, w celu odzyskania hasła do WD. Jest to konieczne, aby wziąć udział w II etapie deklaracji na semestr letni (od 31.01.2017r. - 01.02.2017r.).

Do podania proszę dołączyć dowód wpłaty za wznowienie w wysokości 200 zł. (kwotę prosimy wpłacić na indywidualny nr konta studenta).

 

Komplet dokumentacji tworzą:

 • podanie o wznowienie studiów niestacjonarych I stopnia w trybie sobotnio-niedzielnym;
 • kwestionariusz osobowy (patrz: załącznik 2);
 • wykaz zrealizowanych przedmiotów i otrzymanych ocen potwierdzony przez Dziekanat  z informacją o liczbie zaliczonych semestrów (tzw. wyciąg z indeksu);
  informacje o powyższych przedmiotach potwierdzone przez Dziekanat (liczba godzin, punkty ETCS);
 • skreślenie z listy studentów SGH;
 • oryginał świadectwa dojrzałości;
 • dowód wniesienia na konto SGH bezzwrotnej opłaty 200,00 zł. na indywidualny numer konta ze studiów licencjackich (w przypadku osób wznawiających studia realizowane na jednolitych studiach magisterskich oraz dawnych zaocznych opłata powinna byc wniesiona na nr konta w załączniku 3 )
 • 2 umowy o warunkach odpłatności za studia niestacjonarne I stopnia (do pobrania i wypełnienia na miejscu w DSL);
 • kserokopia dowodu osobistego;
 • zdjęcie w formie elektronicznej - w formacie jpg

Komplet dokumentów należy składać w Dziekanacie Studium Licencjackiego (pokój 7/G).

Wznowienie studiów może nastąpić po wniesieniu zaległych opłat związanych z odbywaniem studiów.

 


Studenci wznawiający studia na studiach stacjonarnych oraz niestacjonarnych w trybie popołudniowym, którzy zostali skreśleni z listy studentów studiów pierwszego stopnia, w okreslonym terminie muszą złożyć podanie o wznowienie studiów.