Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
ADMINISTRACJA SGH
Przepisywanie ocen : Przepisywanie ocen – Dziekanat Studium Licencjackiego | Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 

 Procedura przepisywania ocen z przedmiotów

 
 1. Decyzje dotyczące przeniesienia oceny wydawane są wyłącznie w następstwie złożenia wniosku przez zainteresowanego (formularz wniosku).
 2. Po wypełnieniu podania, student powinien zgłosić się do koordynatora przedmiotu.
 3. Warunkiem ubiegania się o przepisanie przedmiotu, zdanego nie później niż w okresie trzech lat akademickich poprzedzających rozpoczęcie procedury jest:
  • dostarczenie sylabusa zrealizowanego przedmiotu wraz z informacją o jego wymiarze czasowym,
  • potwierdzenie uzyskanej oceny na egzaminie (indeks+ suplement lub zaświadczenie poświadczone przez odnośny Dziekanat),
  • dostarczenie innych dokumentów, o które może poprosić koordynator,
  • nie przekroczenie limitu 15 punktów ECTS w ciągu całych studiów przyznanych za przepisane przedmioty zrealizowane poza SGH.
  • wniesienie opłaty za merytoryczną analizę wniosku dotyczącego uznania oceny uzyskanej w innej szkole wyższej, zgodnie z Zarządzeniem Rektora w sprawie wysokości opłat (dotyczy tylko studentów studiów niestacjonarnych).
 4. Po zgromadzeniu wymaganych dokumentów (o których mowa w punkcie 3) student uzyskuje u koordynatora przedmiotu opinię odnośnie możliwości przepisania (bądź nie) przedmiotu podstawowego, zaś u opiekuna kierunku - przedmiotu kierunkowego.
 5. Student, składa podanie w biurze podawczym Dziekanatu Studium Licencjackiego  
 6. Dziekan dokonuje przepisania oceny do protokołu.
 7. W sytuacjach nieprzewidzianych w niniejszej procedurze decyzję ostateczną co do trybu i rozstrzygnięcia w sprawie podejmuje Dziekan.

 

Podania o uruchomienie procedury przepisywania ocen będą przyjmowane:

 • do 16 listopada (dotyczy przedmiotów z semestru zimowego),
 • do 15 marca (dotyczy przedmiotów z semestru letniego)
 
 
 

 Masz Pytanie?

 
 
Masz pytanie?
Telefon:
E-mail:
Imię i nazwisko:
Nazwa instytucji:
Wpisz kod z obrazka powyżej

Masz pytanie?

Wypełnij formularz dostępny on-line. Kliknij NAPISZ.