Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
 

 Tryb przeniesień do SGH z innej uczelni

 
Na studia stacjonarne pierwszego stopnia w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie mogą być przyjęte osoby, które w innej państwowej szkole wyższej zaliczyły przynajmniej 2 pierwsze semestry studiów dziennych. Zgodnie z regulaminem studiów, do SGH nie można przenieść się na pierwszy semestr studiów licencjackich, ani ze studiów niestacjonarnych na studia stacjonarne (§ 29).
 
Kandydat do przeniesienia do SGH zobowiązany jest do złożenia w Dziekanacie Studiów Licencjackich SGH kompletu odpowiedniej dokumentacji.
 
Komplet dokumentacji tworzą:
  • wykaz zrealizowanych przedmiotów i otrzymanych ocen potwierdzony przez macierzystą uczelnię (tzw. wyciąg z indeksu) wraz z informacją o zaliczeniu semestrów studiów;
  • informacje o powyższych przedmiotach potwierdzone przez macierzystą uczelnię (liczba godzin i  zakresy tematyczne, punkty ETCS - sylabusy);
  • zgoda Dziekana Wydziału uczelni, z której kandydat chce się przenieść;
  • dowód wniesienia na konto SGH opłaty za postępowanie merytoryczne związane z przeniesieniem z innej uczelni w wysokości 200 zł (nr konta w załączniku 3).
W przypadku przeniesień z Uczelni zagranicznych, dokumenty muszą być przetłumaczone na język polski.
 
Komplet dokumentów należy składać w Dziekanacie Studiów Licencjackich (pokój 5, budynek Główny SGH, Al. Niepodległości 162, 02-554 Warszawa).
 
 
 

 Masz Pytanie?

 
 
Masz pytanie?
Telefon:
E-mail:
Imię i nazwisko:
Nazwa instytucji:
Wpisz kod z obrazka powyżej

Masz pytanie?

Wypełnij formularz dostępny on-line. Kliknij NAPISZ.