Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
 

 FAQ

 
​Choć często sprawy, z jakimi przychodzą Państwo do Dziekanatu mają charakter indywidualny, wiele z nich powtarza się. Z tego powodu zebraliśmy najczęściej pojawiające się pytania i przygotowaliśmy na nie odpowiedzi. Proszę sprawdzić, czy Państwa pytanie nie zostało zawarte w poniższej liście.
 

 0. KWESTIE PODSTAWOWE

 
​0.1. Kto się mną zajmuje w Dziekanacie? Do którego okienka mam się zgłosić?
 
Każdy student ma przypisaną asystentkę toku, czyli osobę, która prowadzi jego akta osobowe. Na naszej stronie znajduje się lista asystentek toku prowadzących studentów. Asystentka toku jest pierwszą osoba do kontaktu we wszelkich sprawach studenckich – to ona przyjmuje od Państwa podania, wydaje bieżące zaświadczenia i służy Państwu pomocą podczas studiów.  
 
0.2. Dlaczego jeszcze nie mam odpowiedzi na swoje pytanie?  
 
To może zależeć od różnych czynników. Po naszej stronie proszę pamiętać o tym, że:
  • Czas odpowiedzi na podania może wynosić trzy tygodnie (choć większość z nich rozpatrujemy znacznie szybciej)
  • Odpowiadamy na e-maile studentów wysyłane z poczty w domenie SGH, co wynika z Regulaminu studiów i ochrony danych osobowych.
 

 1. odbiór dokumentów

 
​1.1. Kiedy mogę odebrać legitymację?  
 
Legitymacje będą wydawane na podstawie potwierdzenia wpłaty od 20 lutego 2017 r. W przypadku studentów studiów niestacjonarnych (popołudniowych i sobotnio-niedzielnych) niezbędne jest również okazanie potwierdzenia wpłaty czesnego. Są to dwie odrębne wpłaty. Opłata jest kierowana na Państwa indywidualne numery kont widoczne w Wirtualnym Dziekanacie (login i hasło zostało Państwu przesłane na adres mailowy podany w formularzu rekrutacyjnym).  
 
1.2. Czy ktoś może za mnie odebrać legitymację?  
 
Może, ale wyłącznie za okazaniem upoważnienia notarialnego. Osoba odbierająca dokument, jest zobowiązana do podpisania ślubowania oraz odbioru egzemplarza umowy podpisanego przez Panią Dziekan.  
 
1.3. Dostałem decyzję o przyjęciu na studia. Kiedy mogę odebrać zaświadczenie, że jestem studentem?
 
Dziekanat Studium Magisterskiego może wystawić zaświadczenie wyłącznie studentowi lub absolwentowi. Osoba zrekrutowana uzyskuje status studenta z dniem rozpoczęcia semestru. Początek semestru letniego 2016/2017 ma miejsce 18 lutego 2017 r. (sobota). Zapraszamy do naszego biura od poniedziałku 20 lutego 2017 r. w godzinach otwarcia okienek.
 

 2. zapisy na zajęcia

 
​2.1. Na jakie przedmioty mam się zapisać?
 
Niektóre przedmioty na I semestrze są obowiązkowe (por. wykaz przedmiotów obowiązkowych dla poszczególnych kierunków studiów. Wszelkie informacje na temat tego, ile i jakich przedmiotów należy zadeklarować znajdą Państwo w dedykowanej zakładce. Plan zajęć jest podzielony na tryby: łączony dla studiów stacjonarnych i niestacjonarnych popołudniowych oraz oddzielnie dla studiów niestacjonarnych sobotnio-niedzielnych. Więcej na temat mechanizmu składania deklaracji także na blogu DSM.
 
2.2. Kiedy i jak mogę się zapisać na zajęcia?
 
Informacja o terminach wyborów oraz sposobu zapisu na nie, znajdą Państwo na naszej stronie w zakładce dla studentów I semestru. Proszę jednak pamiętać, że na zajęcia należy zapisać się przed rozpoczęciem semestru. O konsekwencjach niezłożenia deklaracji semestralnej można przeczytać na blogu DSM. Stanowczo odradzamy.
 
2.3. Kiedy mam lektorat?
 
Lektoratami zajmuje się oddzielna jednostka w naszej Uczelni –  Centrum Nauki Języków Obcych. Należy sprawdzić grupę językową na stronie tego biura lub w gablotach przed CNJO na II piętrze w budynku głównym.  
 
2.4. Jak zapisać się na szkolenia e-learningowe obowiązkowe dla I semestrów?
 
Platformą studiów w formie e-learningowej zajmuje się Dział Rozwoju Edukacji. Wszelkie niezbędne informacje dotyczące zapisów oraz realizacji zajęć powinny być umieszczone na stronie właśnie tej jednostki.  
 
2.5. Realizowałam już szkolenia e-learningowe na studiach licencjackich w SGH, czy musze robić je jeszcze raz?
 
Nie. Szkolenia zrealizowane w DSL są przegrywane z Działu Rozwoju Edukacji do naszych baz. Prosimy tylko kontrolne sprawdzić w pierwszych dwóch tygodniach zajęć, czy faktycznie wszystkie szkolenia zostały przegrane.
 

 3. ZMIANA TRYBU LUB KIERUNKU STUDIÓW

 
3.1 Czy mogę zmienić kierunek studiów?  
 
Możliwa jest zmiana kierunku studiów po zaliczeniu I semestru za zgodą Dziekana (por. art. 11.3 Regulaminu studiów). Aby zmienić kierunek od II semestru należy złożyć stosowne podanie w terminie przed końcem składania deklaracji semestralnych na kolejny semestr (a zatem w trakcie trwania semestru I), aby zdążyć zapisać się na zajęcia. Należy także spełnić warunek zaliczenia I semestru. Więcej na ten temat na blogu DSM.  
 
3.2. Czy mogę zmienić tryb studiów?  
 
Zmianę trybu studiów reguluje art. 30 Regulaminu studiów. W szczególności:
  • Możliwa jest zmiana trybu niestacjonarnego na inny niestacjonarny (np. popołudniowego na sobotnio-niedzielny)
  • Możliwa jest zmiana trybu stacjonarnego na niestacjonarny
  • Zmiana trybu niestacjonarnego na stacjonarny wymaga uzyskania najwyższej skumulowanej średniej ocen w ramach określonego przez Rektora limitu miejsc (min. 4,7).
Zmiana trybu studiów możliwa jest pod warunkiem uzyskania zgody Dziekana. A zatem, aby zmienić tryb studiów należy złożyć podanie do Dziekana w terminie do rozpoczęcia semestru. Więcej na ten temat na blogu DSM.
 

 4. opłaty

 
​4.1. Chcę płacić w ratach, czy muszę to zgłaszać?
 
Tak. Płatność w ratach po zsumowaniu daje nieco wyższą kwotę czesnego niż płatność jednorazowa. Dlatego nie możemy Państwu narzucać formy płatności. Zgłoszenie jest istotne z punktu widzenia powstawania ewentualnych odsetek karnych za nieuregulowanie należności. Do czasu otrzymania od Państwa wniosku o rozłożenie płatności na raty przyjmujemy, że płacą Państwo jednorazowo za cały semestr.  
 
4.2. Czy mogę rozłożyć płatność za czesne na raty?
 
Tak. W Wirtualnym Dziekanacie jest dostępne elektroniczne podanie o rozłożenie czesnego na raty. Jeśli chcą Państwo uiszczać opłaty w systemie ratalnym konieczne jest złożenie elektronicznego podania do swojej opiekunki toku przed rozpoczęciem semestru (czyli przed ostatecznym terminem wpłaty czesnego).
 
4.3. Czy muszę zgłaszać płacenie w ratach co semestr? Czy wystarczy zrobić to raz na początku studiów?  
 
Jeśli decydują się Państwo uiszczać opłatę za czesne w systemie ratalnym, takie podanie należy złożyć w każdym rozpoczynającym się semestrze Państwa studiów. Płatność w ratach po zsumowaniu daje nieco wyższą kwotę czesnego niż płatność jednorazowa. Dlatego też nie możemy Państwu narzucać formy płatności bez Państwa wniosku.
 
4.4. Chciałabym otrzymać fakturę za wpłaty za czesne, jak mogę ją uzyskać?
 
Aby otrzymać fakturę za wpłaty czesnego, należy zgłosić taką potrzebę e-mailem do swojej opiekunki toku. Jeśli płatnikiem jest student wystarczy samo zgłoszenie elektroniczne. W sytuacji, gdzie płatnikiem jest firma opłacająca studia danego studenta, niezbędne jest złożenie pisma od firmy, która o taki dokument wnioskuje.