Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Nawiguj w górę
Logowanie
 

 deklaracje semestralne

 

 

 jednokrotne wypisanie się z przedmiotu

 
§22 pkt 10 Regulaminu Studiów: Student raz w czasie trwania studiów, najpóźniej na miesiąc po rozpoczęciu zajęć, może wskazać przedmiot, którego niezaliczenie nie będzie miało wpływu na zaliczenie semestru lub roku studiów. Nie dotyczy to przedmiotów określonych w programie studiów jako obowiązkowe.

Szczegółowe zasady jednokrotnego wypisywania się z przedmiotu:
  • Można wypisać się jedynie z przedmiotów, które nie są obowiązkowe, co oznacza, że nie można wypisywać się z przedmiotów podstawowych, obowiązkowych przedmiotów kierunkowych, lektoratów i WF (jeśli jest obowiązkowy). Ponadto, nie można wypisywać się z przedmiotów powtarzanych. Wypisanie się z przedmiotu powtarzanego skutkowało będzie brakiem możliwości zaliczenia semestru.
  • Każdy z przedmiotów dostępnych w formularzu jest opisany w sposób sugerujący czy wypisanie z niego jest możliwe czy też nie. Niemniej z uwagi na różny status tych samych przedmiotów dla poszczególnych studentów (związany z różnymi kierunkami studiów, etc.), ww. informację należy traktować jedynie jako wskazówkę wymagającą weryfikacji (tj.sprawdzenia z indywidualnym programem i planem studiów).
  • W formularzu student ma możliwość wyboru tylko jednego przedmiotu.
  • Wybór przedmiotu dokonany przez studenta jest zapisywany w bazie danych. Niemniej w okresie udostępnienia formularza istnieje możliwość zmiany decyzji i wybrania innego przedmiotu z listy.
  • W przypadku przedmiotów rozpoczynających się w połowie semestru nie będzie można się wypisać elektronicznie (tj. trzeba będzie złożyć podanie z prośbą o wypisanie; w podaniu należy się powołać na §22 pkt 10 Regulaminu Studiów).

Wypisania się z przedmiotu będzie można dokonać przez Wirtualny Dziekanat wybierając opcję Kasowanie przedmiotu. Prosimy o zwrócenie uwagi, że jest tylko jedna taka możliwość w ciągu całego okresu studiów.

 
 
deklaracje.png