Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Nawiguj w górę
Logowanie
 

 Praca magisterska

 
Praca magisterska, a konkretnie jej obrona, jest ostatnim merytorycznym elementem dzielącym Państwa od uzyskania tytułu zawodowego magistra SGH. Jest to zarazem najdłuższy i najbardziej pracochłonny element Państwa studiów, bowiem trwa 2 semestry (a licząc wybór promotora i przygotowanie się do obrony – nawet więcej) i jest wyceniony na 20 ECTS. Z tego powodu warto przygotować się do niego jak najlepiej.  
 
Praca dyplomowa powinna:
  • wskazywać na umiejętność posługiwania się wiedzą nabytą w trakcie studiów,
  • nawiązywać do efektów kształcenia na danym kierunku i do literatury przedmiotu (krytyczne rozumienie teorii i zasad ich stosowania, umiejętność rozwiązywania zaawansowanych problemów z zakresu teorii i praktyki), 
  • potwierdzać umiejętność konstruowania spójnego, logicznego tekstu pisanego poprawną polszczyzną i językiem właściwym dla danej dziedziny.  
Przygotowania do pisania pracy magisterskiej powinni rozpocząć Państwo pod koniec II semestru studiów, wybierając promotora i składając w Dziekanacie stosowny druk seminarium magisterskiego. Seminarium magisterskie trwa dwa semestry. Podczas niego należy przygotować pracę poprawną nie tylko pod względem merytorycznym, ale i formalnym.  
 
Pracę magisterską należy złożyć do końca czwartego semestru studiów. Semestr letni 2016/2017 (obecny) kończy się 29 września 2017 r., więc jest to ostateczny termin składania prac w Dziekanacie.  
 
Gotową i przyjętą przez promotora pracę należy złożyć w dziekanacie wraz z kompletem dokumentów. Aby mógł zostać wyznaczony termin obrony, oprócz wpłynięcia do Dziekanatu pozytywnej recenzji konieczne jest również spełnienie trzech innych warunków:
  • zaliczenie wszystkich egzaminów (wykładowcy muszą dostarczyć do dziekanatu protokoły z ocenami)
  • zrealizowanie programu studiów
  • i uregulowanie opłat wobec Uczelni (o ile nie są uregulowane)  
W ciągu 30 dni po obronie można spodziewać się dyplomu ukończenia studiów. Aby go odebrać należy spełnić ostatnie formalności.  
 
Obroniona praca magisterska będzie dostępna do wglądu w wersji elektronicznej w Bibliotece SGH według określonych zasad.
 
 
6_09.jpg 

 masz pytanie?

 
 
Masz pytanie?
Telefon:
E-mail:
Imię i nazwisko:
Nazwa instytucji:
Wpisz kod z obrazka powyżej

Masz pytanie?

Wypełnij formularz dostępny on-line. Kliknij NAPISZ
zapraszamy na blog.jpg