Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Nawiguj w górę
Logowanie
logo do druku
 
ADMINISTRACJA SGH
Praca magisterska : Praca magisterska – Dziekanat Studium Magisterskiego | Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Dziekanat Studium Magisterskiego - Praca magisterska
 

 Praca magisterska

 
Praca magisterska, a konkretnie jej obrona, jest ostatnim merytorycznym elementem dzielącym Państwa od uzyskania tytułu zawodowego magistra SGH. Jest to zarazem najdłuższy i najbardziej pracochłonny element Państwa studiów, bowiem trwa 2 semestry (a licząc wybór promotora i przygotowanie się do obrony – nawet więcej) i jest wyceniony na 20 ECTS. Z tego powodu warto przygotować się do niego jak najlepiej.  
 
Praca dyplomowa powinna:
  • wskazywać na umiejętność posługiwania się wiedzą nabytą w trakcie studiów,
  • nawiązywać do efektów kształcenia na danym kierunku i do literatury przedmiotu (krytyczne rozumienie teorii i zasad ich stosowania, umiejętność rozwiązywania zaawansowanych problemów z zakresu teorii i praktyki), 
  • potwierdzać umiejętność konstruowania spójnego, logicznego tekstu pisanego poprawną polszczyzną i językiem właściwym dla danej dziedziny.  
Przygotowania do pisania pracy magisterskiej powinni rozpocząć Państwo pod koniec II semestru studiów, wybierając promotora. Deklaracje na seminarium magisterskie składa się przez Wrtualny Dziekanat. Seminarium trwa dwa semestry. Podczas niego należy przygotować pracę poprawną nie tylko pod względem merytorycznym, ale i formalnym.  
 
Pracę magisterską należy złożyć na czwartym semestrze studiów. Zgodnie z INSTRUKCJĄ Dziekan SM studenci:
  • którzy wznowili studia na IV semestr w semestrze zimowym 2017/2018 powinni pracę złożyć do 23 listopada 2017 r.
  • pozostali studenci IV semestru mają czas na oddanie pracy do 23 lutego 2018 r.
Gotową i przyjętą przez promotora pracę należy złożyć w dziekanacie wraz z kompletem dokumentów. Aby mógł zostać wyznaczony termin obrony, oprócz wpłynięcia do Dziekanatu pozytywnej recenzji konieczne jest również spełnienie trzech innych warunków:
  • zaliczenie wszystkich egzaminów (wykładowcy muszą dostarczyć do dziekanatu protokoły z ocenami)
  • zrealizowanie programu studiów
  • i uregulowanie opłat wobec Uczelni (o ile nie są uregulowane)  
W ciągu 30 dni po obronie można spodziewać się dyplomu ukończenia studiów. Aby go odebrać należy spełnić ostatnie formalności.  
 
Obroniona praca magisterska będzie dostępna do wglądu w wersji elektronicznej w Bibliotece SGH według określonych zasad.
 
 
 

 masz pytanie?

 
 
Masz pytanie?
Telefon:
E-mail:
Imię i nazwisko:
Nazwa instytucji:
Wpisz kod z obrazka powyżej

Masz pytanie?

Wypełnij formularz dostępny on-line. Kliknij NAPISZ
zapraszamy na blog.jpg