Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
ADMINISTRACJA SGH
Praca magisterska : Egzamin z ekonomii
Dziekanat Studium Magisterskiego - Praca magisterska
 

 egzamin z ekonomii - marzec 2020 r.

 
Najbliższy egzamin z ekonomii odbędzie się 26 marca 2020 r.
 • Zapisu na egzamin można dokonać wyłącznie poprzez Wirtualny Dziekanat.
 • O możliwości zapisu na egzamin studenci zostaną powiadomieni drogą mailową (adres w domenie @sgh.waw.pl). 
 • W przypadku późniejszego spełnienia warunków dopuszczenia do egzaminu, kolejne powiadomienia będą sukcesywnie wysyłane (do końca zapisów).
 • Egzamin dyplomowy z ekonomii - szczegółowe informacje

Student ma prawo do wglądu do pracy na pisemny wniosek złożony w formie papierowej w Dziekanacie w ciągu dwóch dni roboczych od dnia opublikowania wyników.

UWAGA:

Niezależnie od daty egzaminu styczniowego i terminu ogłoszenia wyników, podania o wgląd do testów można składać do 28.01.2020 r.

Testy do wglądu będą udostępnione w dniach 3-7 luty 2020 r. Godziny i miejsce zostaną podane w późniejszym terminie.

 

 Egzamin z ekonomii

 
​Szczegółowe zasady wyznaczania terminu egzaminu z ekonomii oraz obrony pracy magisterskiej określa instrukcja Dziekan Studium Magisterskiego:
Dopuszczenie do egzaminu z ekonomii jest możliwe po spełnieniu wszystkich warunków:
 • złożenie pracy magisterskiej w Dziekanacie SM
 • zrealizowanie programu studiów
 • pozytywna ocena promotora
 • pozytywna ocena recenzenta oraz złożona recenzja w Dziekanacie w formie papierowej
 • uregulowanie ewentualnych zaległości finansowych
 
Informacja o egzaminie z ekonomii:
 • Egzamin z ekonomii, będący częścią egzaminu dyplomowego, ma charakter pisemny i formę testu.
 • Egzamin składa się z 45 pytań zamkniętych.
 • Do każdego pytania sformułowano 5 odpowiedzi, z których tylko jedna odpowiedź jest prawidłowa.
 • Egzamin trwa 90 minut.
 • Pytania obejmują zakres tematyczny ekonomii ogólnej, historii myśli ekonomicznej i ekonomii kierunkowej.
 • Na egzaminie przewidziano 30 pytań z Ekonomii ogólnej, 3 z Historii myśli ekonomicznej, 12 z Ekonomii kierunkowej.
 • Punktacja: za udzielenie prawidłowej odpowiedzi 1 pkt, za brak odpowiedzi 0 pkt, za udzielenie nieprawidłowej odpowiedzi -0,25 pkt
 • Ocena pozytywna z egzaminu z ekonomii to uzyskanie 51% maksymalnej liczby punktów.
Szczegóły dotyczące zagadnień i literatury podane są z boku strony. 
 
 
egz_mgr-obszary_zagadnien i kierunek na www_pol._26.06.2019.pdfbrunch(4).png


 

  ZESTAWY PYTAŃ