Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
ADMINISTRACJA SGH
Praca magisterska : Obrona
Dziekanat Studium Magisterskiego - Praca magisterska
 

 obrona

 

Po zdanym egzaminie z ekonomii odbywa się obrona pracy magisterskiej, która trwa 20 minut. Jest ona przeprowadzona w takim języku, w jakim napisana została praca magisterska. Podczas obrony należy odpowiedzieć na dwa pytania, które dotyczą:

  • tematyki pracy magisterskiej
  • tematyki zrealizowanego kierunku
Osobą odpowiedzialną za ustalanie terminów obron w Dziekanacie Studium Magisterskiego jest Pani Agnieszka Glińska.

Termin obrony pracy można sprawdzić w Harmonogramie obron (logując się za pomocą loginu i hasła do poczty SGH, wyszukiwanie odbywa się poprzez wpisanie numeru albumu).
 

 Termin obrony

 
Obrony w SGH odbywają się w określone dni tygodnia w turach, najczęściej od 8:00 do 16:00. Ze względu na konieczność ustalenia harmonogramu w taki sposób, aby jak najefektywniej wykorzystywać czas członków komisji, terminy obrony planowane są z wyprzedzeniem. Ostateczny termin podawany jest na 7 dni przed obroną za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres w domenie @sgh.waw.pl. Staje się on wiążący dla studenta.  
 
W kontekście wyznaczania terminu obrony warto pamiętać o tym, że:
  • Wstępny i ostateczny termin obrony można sprawdzić w serwisie harmonogramu obron.
  • Istnieje możliwość uwzględnienia preferencji studenta co do terminu obrony. Należy jednak złożyć u swojej asystentki toku podanie adresowane do Dziekana zanim zostanie zaplanowany termin obrony. Możliwe jest wyznaczenie terminu obrony nie wcześniej niż [wnioskowana data]. Trudno byłoby wyznaczyć termin nie później niż, ponieważ nie wszystkie elementy procesu obrony zależne są od Dziekanatu (np. termin wpłynięcia recenzji pracy).
  • Jeżeli termin obrony został zaplanowany wcześniej niż 7 dni przed obroną, można złożyć podanie o jego zmianę, ale konieczne jest wskazanie szczególnych i udokumentowanych okoliczności. Każde takie podanie będzie rozpatrywane indywidualnie.
  • Jeżeli do obrony zostało mniej niż 7 dni, nie ma możliwości zmiany jej terminu.
  • Warto sprawdzać regularnie pocztę w domenie @sgh.waw.pl, ponieważ informację o terminie obrony wysyłamy wyłącznie tam (co wynika z § 3 Regulaminu studiów).
Więcej na temat przebiegu obrony przeczytać można na blogu DSM: 

 

 zwrot legitymacji

 

Istotnym warunkiem formalnym dopuszczającym do obrony jest zdanie komisji egzaminacyjnej legitymacji studenckiej. Jeżeli egzamin magisterski zostanie zdany – legitymację zatrzymujemy, ponieważ z chwilą obrony tracą Państwo status studenta. Jeżeli egzamin magisterski nie zostanie zaliczony (czego nikomu nie życzymy), wówczas oddajemy legitymację.   

W przypadku zniszczenia lub utraty legitymacji studenckiej student jest obowiązany do niezwłocznego zawiadomienia uczelni i złożenia odnośnego oświadczenia. Jeżeli legitymacja została przez Państwa zgubiona i nie mieli Państwo możliwości wyrobienia duplikatu, wówczas podstawą do dopuszczenia do egzaminu magisterskiego jest wypełnienie stosownego oświadczenia (dostępnego w sali egzaminacyjnej). Studenci, którzy studiują jeszcze drugi kierunek studiów magisterskich nie tracą legitymacji, jednak również muszą złożyć stosowne oświadczenie w momencie podejścia do egzaminu.   

Uprawnienie do posiadania legitymacji studenckiej przysługuje wyłącznie osobom zachowującym status studenta. Oznacza to, iż z chwilą ukończenia studiów (złożenia egzaminu dyplomowego) lub zakończenia studiów (z datą, kiedy decyzja o skreśleniu z listy studentów stanie się ostateczna), powstaje obowiązek zwrotu legitymacji studenckiej do Dziekanatu Studium Magisterskiego. Wynika to z postanowień § 5 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 2 listopada 2006 r. w sprawie zasad dokumentacji przebiegu studiów.   

 
 
 
 

 masz pytanie?

 
 
Masz pytanie?
Telefon:
E-mail:
Imię i nazwisko:
Nazwa instytucji:
Wpisz kod z obrazka powyżej
Dane osobowe będą przetwarzane przez Szkołę Główną Handlową w Warszawie w celu udzielenia odpowiedzi na Pani/Pana pytanie. Więcej informacji o zasadach przetwarzania danych osobowych jest dostępnych tutaj

Masz pytanie?

Wypełnij formularz dostępny on-line. Kliknij NAPISZ