Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Nawiguj w górę
Logowanie
 

 seminarium magisterskie

 
Seminarium magisterskie rozpoczyna się wprawdzie od III semestru studiów, jednak warto podjąć pierwsze kroki w kierunku wyboru promotora wcześniej, ponieważ deklarację seminarium należy złożyć do końca II semestru studiów. Wynika to z Regulaminu studiów (§ 19.3), który stwierdza, że nieterminowe złożenie deklaracji seminarium magisterskiego może być podstawą do niezaliczenia I semestru seminarium (8 ECTS).  
 
Seminarium magisterskie trwa dwa semestry i ma wartość 20 ECTS (8 ECTS w pierwszym semestrze i 12 ECTS w drugim semestrze). W pierwszym semestrze seminarium zalicza promotor (bez oceny) odnotowując to w protokole. Zaliczenie drugiego semestru seminarium (a tym samym całego seminarium magisterskiego) następuje na podstawie pozytywnej oceny pracy wystawionej przez promotora i złożenie jej w Dziekanacie SM.  
 
Mimo tego, że seminarium magisterskie trwa dwa semestry, druk zgłoszenia seminarium wystarczy złożyć tylko raz – na I semestr. O ile nie zawnioskują Państwo o zmianę promotora, uznamy że współpracują Państwo nadal z tą samą osobą.
 

 wybór promotora

 
​Informacje o zainteresowaniach pracowników naukowych znaleźć można w Informatorze w Wirtualnym Dziekanacie, a także na stronach odpowiednich katedr i instytutów. Promotorem może być wyłącznie nauczyciel akademicki posiadający stopień lub tytuł naukowy (minimum doktor) zatrudniony w SGH. Zakres zainteresowań naukowo-dydaktycznych promotora powinien być związany z tematyką i kierunkiem kończonym przez studenta.  
 
Aby wybrać promotora warto skorzystać z następujących źródeł:
 Więcej na ten temat także na blogu DSM.
 

 uzyskanie oceny od promotora

 
​Gdy ostateczna wersja pracy zostanie przygotowana i zatwierdzona przez promotora, należy ją wgrać do systemu SOLAD i przynieść do promotora w celu uzyskania kilku podpisów.  
 
Student powinien złożyć promotorowi:
  • jeden egzemplarz pracy w wersji wydrukowanej przygotowanej zgodnie z wytycznymi 
  • komplet dokumentów weryfikacji samodzielności, który jest generowany z systemu SOLAD:
  1. wykaz dokumentów składanych z pracą dyplomową/rozdziałami pracy
  2. raport podobieństwa w wersji skróconej
  3. karta identyfikowania znamion pracy niesamodzielnej
  4. karta oceny pracy dyplomowej  
Promotor przyjmuje pracę i powinien podpisać się na następujących dokumentach:
  • strona tytułowa pracy (podpis + data + formuła: przyjmuję pracę jako magisterską)
  • wykaz dokumentów składanych z pracą dyplomową/rozdziałami pracy (podpis + oznaczenie kompletności wykazu)
  • karta oceny pracy dyplomowej (podpis + ocena pracy)
  • karta identyfikowania znamion pracy dyplomowej/rozdziałów pracy niesamodzielnej (podpis)
 Powinien także na osobnej kartce wskazać propozycję recenzenta pracy (1–2 osoby).
 

 zmiany planów

 
​Seminarium magisterskie trwa dwa semestry, czyli cały rok akademicki. W tym czasie może zdarzyć się i tak, że zdecydują się Państwo na zmianę swoich planów – czy to tematu pracy, czy języka, w jakim ją Państwo piszą. Zmiany te są możliwe zazwyczaj do końca pierwszego semestru seminarium. 

Zmiana promotora
 
Jeżeli współpraca z promotorem nie układa się najlepiej, istnieje możliwość zmiany promotora. W tym celu należy złożyć podanie do Dziekana i uzyskać na nim zgodę dotychczasowego i przyszłego promotora. Taka zmiana możliwa jest do końca trzeciego semestru studiów. 

Zmiana języka pracy

Praca powinna być napisana w języku, w którym prowadzone są studia na danym kierunku. jeżeli student chce napisać pracę w innym języku, powinien złożyć wniosek do Dziekana wraz z pozytywną opinią promotora. Wniosek taki należy złożyć najpóźniej do końca pierwszego semestru seminarium. 

Praca na zlecenie instytucji zewnętrznej

Jeżeli student chce napisać pracę na zlecenie instytucji zewnętrznej, powinien złożyć wniosek do Dziekana z uzasadnieniem i pozytywną opinią promotora. 
 
 
1.jpg

 

 masz pytanie?

 
 
Masz pytanie?
Telefon:
E-mail:
Imię i nazwisko:
Nazwa instytucji:
Wpisz kod z obrazka powyżej

Masz pytanie?

Wypełnij formularz dostępny on-line. Kliknij NAPISZ