Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Nawiguj w górę
Logowanie
logo do druku
 
ADMINISTRACJA SGH
Praca magisterska : Seminarium magisterskie
Dziekanat Studium Magisterskiego - Praca magisterska
 

 seminarium magisterskie

 
Seminarium magisterskie rozpoczyna się wprawdzie od III semestru studiów, jednak warto podjąć pierwsze kroki w kierunku wyboru promotora wcześniej, ponieważ seminarium należy zadeklarować do końca II semestru studiów. Wynika to z Regulaminu studiów (§19 pkt 3), który stwierdza, że nieterminowe złożenie deklaracji seminarium magisterskiego może być podstawą do niezaliczenia I semestru seminarium (8 ECTS).

Szczegółowe zasady wyboru promotora i zapisu na seminarium określa INSTRUKCJA Dziekan SM.
 
Od semestru letniego 2016/2017 seminarium deklaruje się przez Wirtualny Dziekanat postępując zgodnie z instrukcją.
 
Seminarium magisterskie trwa dwa semestry i ma wartość 20 ECTS (8 ECTS w pierwszym semestrze i 12 ECTS w drugim semestrze). W pierwszym semestrze seminarium zalicza promotor (bez oceny) odnotowując to w protokole. Zaliczenie drugiego semestru seminarium (a tym samym całego seminarium magisterskiego) następuje na podstawie pozytywnej oceny pracy wystawionej przez promotora i złożenie jej w Dziekanacie SM.  
 
Mimo tego, że seminarium magisterskie trwa dwa semestry, seminarium wystarczy zadeklarować tylko raz – na I semestr. O ile nie zawnioskują Państwo o zmianę promotora, uznamy że współpracują Państwo nadal z tą samą osobą.

Studenci, którzy wznowili studia lub chcą zmienić promotora proszeni są o korzystanie z formularza.
 

 wybór promotora

 
​Informacje o zainteresowaniach pracowników naukowych znaleźć można w Informatorze w Wirtualnym Dziekanacie, a także na stronach odpowiednich katedr i instytutów. Promotorem może być wyłącznie nauczyciel akademicki posiadający stopień lub tytuł naukowy (minimum doktor) zatrudniony w SGH. Zakres zainteresowań naukowo-dydaktycznych promotora powinien być związany z tematyką i kierunkiem kończonym przez studenta.  
 
Więcej na ten temat także na blogu DSM.
 

 uzyskanie oceny od promotora

 
​Gdy ostateczna wersja pracy zostanie przygotowana, należy ją wgrać do systemu Archiwum Prac Dyplomowych (APD) postępując zgodnie z instrukcją umieszczoną na stronie Centrum Technologii Informatycznych. Po akceptacji pracy przez promotora należy wydrukować z systemu APD pracę, oraz formularz Oceny Pracy Dyplomowej/Rozdziałów Pracy.
 
Student powinien złożyć promotorowi:
  • jeden egzemplarz pracy wydrukowanej z systemu APD 
  • formularz Oceny Pracy Dyplomowej/Rozdziałów Pracy
Promotor przyjmuje pracę i powinien podpisać się:
  • na stronie tytułowej (podpis + data + formuła: przyjmuję pracę jako magisterską)
  • na formularzu Oceny Pracy/Rozdziałów Pracy
Powinien także na osobnej kartce wskazać propozycję recenzenta pracy (1–2 osoby).
 

 zmiany planów

 
​Seminarium magisterskie trwa dwa semestry, czyli cały rok akademicki. W tym czasie może zdarzyć się i tak, że zdecydują się Państwo na zmianę swoich planów – czy to tematu pracy, czy języka, w jakim ją Państwo piszą. Zmiany te są możliwe zazwyczaj do końca pierwszego semestru seminarium. 

Zmiana promotora
 
Jeżeli współpraca z promotorem nie układa się najlepiej, istnieje możliwość zmiany promotora. W tym celu należy złożyć podanie do Dziekana i uzyskać na nim zgodę dotychczasowego i przyszłego promotora. Taka zmiana możliwa jest do końca trzeciego semestru studiów. 

Zmiana języka pracy

Praca powinna być napisana w języku, w którym prowadzone są studia na danym kierunku. Jeżeli student chce napisać pracę w innym języku, powinien złożyć wniosek do Dziekana wraz z pozytywną opinią promotora. Wniosek taki należy złożyć najpóźniej do końca pierwszego semestru seminarium

Praca na zlecenie instytucji zewnętrznej

Jeżeli student chce napisać pracę na zlecenie instytucji zewnętrznej, powinien złożyć wniosek do Dziekana z uzasadnieniem i pozytywną opinią promotora. 
 
 
1.jpg

 

 masz pytanie?

 
 
Masz pytanie?
Telefon:
E-mail:
Imię i nazwisko:
Nazwa instytucji:
Wpisz kod z obrazka powyżej

Masz pytanie?

Wypełnij formularz dostępny on-line. Kliknij NAPISZ