Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Nawiguj w górę
Logowanie
logo do druku
 
ADMINISTRACJA SGH
Standard pracy dyplomowej : Standard pracy dyplomowej – Dziekanat Studium Magisterskiego | Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Dziekanat Studium Magisterskiego - Praca magisterska - Standard pracy dyplomowej
 

 Wymagania formalne

 
Praca powinna być napisana w języku, w którym prowadzone są studia na danym kierunku. Jeżeli student chce napisać pracę w innym języku, powinien złożyć wniosek do Dziekana wraz z pozytywną opinią promotora. 
Jeżeli student chce napisać pracę na zlecenie instytucji zewnętrznej, powinien złożyć wniosek do Dziekana z uzasadnieniem i pozytywną opinią promotora. 
Pracę należy przygotować w liczbie egzemplarzy odpowiadającej liczbie autorów w formie dwustronnego wydruku, oprawionego w miękką oprawę przezroczystą, przednią okładką i grzbietem trwale łączącym kartki pracy. Ostatnią stroną jest oświadczenie podpisane własnoręcznie przez autora bądź autorów.
 
Pracy nie wolno bindować. Prosimy nie oprawiać pracy w twardą oprawę. Prosimy także o nie przynoszenie pracy na płycie.

* Uwaga ważne! Jeśli studiują Państwo w języku polskim, niezależnie od języka, w którym została napisana praca magisterska, dokumenty z SOLADu należy drukować w języku polskim. Druki w języku angielskim są przeznaczone dla studentów anglojęzycznych kierunków (International Business oraz Finance and Accounting)


Uwaga 4-te semestry!
Ostatecznym terminem złożenia pracy magisterskiej w semestrze zimowym 2016/17 jest 17 lutego 2017 r.

 
 
 

 Masz Pytanie?

 
 
Masz pytanie?
Telefon:
E-mail:
Imię i nazwisko:
Nazwa instytucji:
Wpisz kod z obrazka powyżej
Dane osobowe będą przetwarzane przez Szkołę Główną Handlową w Warszawie w celu udzielenia odpowiedzi na Pani/Pana pytanie. Więcej informacji o zasadach przetwarzania danych osobowych jest dostępnych tutaj

Masz pytanie?

Wypełnij formularz dostępny on-line. Kliknij NAPISZ.