Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Nawiguj w górę
Logowanie
 

 PRZED WYJAZDEM

 
​Student, który chce wziąć udział w programie międzynarodowym musi złożyć następujące druki w dwóch egzemplarzach, w Centrum Programów Międzynarodowych (CPM):
  • wniosek skierowania za granicę
  • Learning Agreement (LA) (porozumienie o programie zajęć)
Po zatwierdzeniu dokumentów przez CPM student składa je w DSM do podpisu Dziekana, po czym jeden komplet ponownie składa w CPM.
 
Szczegółowe informacje o programach międzynarodowych, warunkach kwalifikacji oraz wszystkie wymagane formularze znajdują się na stronie CPM.
 

 ZMIANY?

 
​Może zaistnieć konieczność zmiany LA. Aby tego dokonać należy wypełnić formularz dostępny w Wirtualnym Dziekanacie (po zalogowaniu). Wniosek jest rozpatrywany elektronicznie w ciągu 14 dni od daty złożenia. Zmiany takiej można dokonać najpóźniej do końca pierwszego miesiąca zajęć na uczelni zagranicznej.
 

 ZASADY ROZLICZANIA PRZEDMIOTÓW (W TYM ZAMIENNIKÓW)

 
​Zrealizowane podczas wymiany przedmioty można rozliczyć na dwa sposoby:
  • jako unikatowe przedmioty zrealizowane zagranicą – wówczas student otrzymuje w SGH liczbę ECTS, jaka jest przypisana efektom kształcenia uzyskiwanym w wyniku realizacji odpowiednich zajęć w uczelni partnerskiej, a przedmioty wliczane są do puli swobodnego wyboru
  • jako zamienniki przedmiotów istniejących w ofercie SGH –  w takim przypadku student otrzymuje liczbę ECTS, jaka jest przypisana efektom kształcenia uzyskiwanym w wyniku realizacji odpowiednich zajęć na SGH, pod warunkiem, że uzyska zgodę na uznanie zamiennika
Dotychczasową, orientacyjną listę zamienników można znaleźć tutaj. Proszę pamiętać, że przedmioty wymienione w tabeli, wraz z ich zamiennikami stanowią zbiór dotychczasowych przypadków. Podanie o uznanie zamiennika jest każdorazowo indywidualnie rozpatrywane przez Koordynatora/Opiekuna kierunku. W uzasadnionych przypadkach decyzje ww. instancji mogą się różnić, od przypadku ujętego w tej tabeli.
 
W przypadku, gdy student chce uznać przedmioty jako zamienniki musi najpierw złożyć w DSM formularz zamienników podpisany przez koordynatora przedmiotu (w przypadku przedmiotów podstawowych) lub opiekuna kierunku (w przypadku przedmiotów pozostałych) wraz z sylabusem przedmiotu realizowanego za granicą.
 
Po uzyskaniu podpisu Dziekana student wypełnia formularz rozliczenia wyjazdu.
 

 ROZLICZENIE WYJAZDU

 
​W celu rozliczenia wyjazdu należy złożyć w CPM:
  • formularz rozliczenia wyjazdu
  • podpisany formularz zamienników wraz z sylabusem przedmiotu (opcjonalnie)
  • Learning Agreement wraz z ewentualnym formularzem zmian, odpowiednio podpisanymi przez przedstawiciela/li uczelni zagranicznej oraz CPM
  • Transcript of Records, uzyskanych na uczelni zagranicznej
Komplet podpisanych przez CPM dokumentów należy złożyć w DSM.
 
 
18.jpg

 

 Masz pytanie?

 
 
Masz pytanie?
Telefon:
E-mail:
Imię i nazwisko:
Nazwa instytucji:
Wpisz kod z obrazka powyżej
Dane osobowe będą przetwarzane przez Szkołę Główną Handlową w Warszawie w celu udzielenia odpowiedzi na Pani/Pana pytanie. Więcej informacji o zasadach przetwarzania danych osobowych jest dostępnych tutaj

Masz pytanie?

Wypełnij formularz dostępny on-line. Kliknij NAPISZ