Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie

W tym dziale znajdziecie Państwo obowiązujące umowy i tabele opłat na studiach magisterskich.

Zarządzenie Rektora nr 15 z dnia 25.04.2014 r. jest integralną częścią wszystkich umów.
 

 studia w języku angielskim

 
​Rok akademicki 2016/2017
 • Umowa i tabela opłat - dla studentów studiów stacjonarnych drugiego stopnia w języku angielskim na kierunkach: Advanced Analytics - Big Data; International Business; Global Business, Finance and Governance; International Tourism, Hotel Industry and Leisure Services (dotyczy osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 i ust. 5a ustawy z dnia 27.07.2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym, Dz. U. z 2012 r. poz. 572, z późn. zm.)
 • Umowa i tabela opłat - dla studentów studiów stacjonarnych drugiego stopnia w języku angielskim na kierunku Finance and Accounting (dotyczy osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 i ust. 5a ustawy z dnia 27.07.2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym, Dz. U. z 2012 r. poz. 572, z późn. zm.)
 • Umowa i tabela opłat - dla studentów studiów stacjonarnych drugiego stopnia w języku angielskim na kierunkach: Advanced Analytics - Big Data; International Business; Global Business, Finance and Governance; International Tourism, Hotel Industry and Leisure Services (dotyczy CUDZOZIEMCÓW, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy z dnia 27.07.2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym, Dz. U. z 2012 r. poz. 572, z późn. zm., studiujących na zasadach odpłatności)
 • Umowa i tabela opłat - dla studentów studiów stacjonarnych drugiego stopnia w języku angielskim na kierunku Finance and Accounting (dotyczy CUDZOZIEMCÓW, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy z dnia 27.07.2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym, Dz. U. z 2012 r. poz. 572, z późn. zm., studiujących na zasadach odpłatności)
 • Umowa i tabela opłat - dla studentów studiów stacjonarnych drugiego stopnia, studiujących w ramach magisterskiego programu podwójnego dyplomu (MPPD) na kierunku prowadzonym w języku angielskim (dotyczy cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 i ust. 5a ustawy z dnia 27.07.2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym, Dz. U. z 2012 r. poz. 572, z późn. zm.)
Rok akademicki 2015/2016
 • Umowa i tabela opłat - dla studentów studiów stacjonarnych drugiego stopnia w języku angielskim na kierunkach: Advanced Analytics - Big Data; International Business; Global Business, Finance and Governance; International Tourism, Hotel Industry and Leisure Services (dotyczy osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 i ust. 5a ustawy z dnia 27.07.2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym, Dz. U. z 2012 r. poz. 572, z późn. zm.)
 • Umowa i tabela opłat - dla studentów studiów stacjonarnych drugiego stopnia w języku angielskim na kierunku Finance and Accounting (dotyczy osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 i ust. 5a ustawy z dnia 27.07.2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym, Dz. U. z 2012 r. poz. 572, z późn. zm.)
 • Umowa i tabela opłat - dla studentów studiów stacjonarnych drugiego stopnia w języku angielskim na kierunkach: Advanced Analytics - Big Data; International Business; Global Business, Finance and Governance; International Tourism, Hotel Industry and Leisure Services (dotyczy CUDZOZIEMCÓW, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy z dnia 27.07.2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym, Dz. U. z 2012 r. poz. 572, z późn. zm., studiujących na zasadach odpłatności)
 • Umowa i tabela opłat - dla studentów studiów stacjonarnych drugiego stopnia w języku angielskim na kierunku Finance and Accounting (dotyczy CUDZOZIEMCÓW, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy z dnia 27.07.2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym, Dz. U. z 2012 r. poz. 572, z późn. zm., studiujących na zasadach odpłatności)
 • Umowa i tabela opłat - dla studentów studiów stacjonarnych drugiego stopnia, studiujących w ramach magisterskiego programu podwójnego dyplomu (MPPD) na kierunku prowadzonym w języku angielskim (dotyczy cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 i ust. 5a ustawy z dnia 27.07.2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym, Dz. U. z 2012 r. poz. 572, z późn. zm.)
 

 studia stacjonarne

 
​Rok akademicki 2016/2017
 • Umowa i tabela opłat - dotyczą studentów posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 i ust. 5a ustawy z dnia 27.07.2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym, Dz. U. z 2012 r. poz. 572, z późn. zm.
 • Umowa i tabela opłat - dotyczą CUDZOZIEMCÓW, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy z dnia 27.07.2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym, Dz. U. z 2012 r. poz. 572, z późn. zm., studiujących na zasadach odpłatności
 • Umowa i tabela opłat - dla studentów studiów stacjonarnych drugiego stopnia, studiujących w ramach magisterskiego programu podwójnego dyplomu (MPPD) na kierunku prowadzonym w języku polskim (dotyczy cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 i ust. 5a ustawy z dnia 27.07.2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym, Dz. U. z 2012 r. poz. 572, z późn. zm.)
Rok akademicki 2015/2016
 • Umowa i tabela opłat - dotyczą studentów posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 i ust. 5a ustawy z dnia 27.07.2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym, Dz. U. z 2012 r. poz. 572, z późn. zm.
 • Umowa i tabela opłat - dotyczą CUDZOZIEMCÓW, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy z dnia 27.07.2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym, Dz. U. z 2012 r. poz. 572, z późn. zm., studiujących na zasadach odpłatności
 • Umowa i tabela opłat - dla studentów studiów stacjonarnych drugiego stopnia, studiujących w ramach magisterskiego programu podwójnego dyplomu (MPPD) na kierunku prowadzonym w języku polskim (dotyczy cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 i ust. 5a ustawy z dnia 27.07.2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym, Dz. U. z 2012 r. poz. 572, z późn. zm.)
 

 studia niestacjonarne

 
​Rok akademicki 2016/2017, semestr letni
 • Umowa i tabela opłat - dotyczą studentów posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 i ust. 5a ustawy z dnia 27.07.2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym, Dz. U. z 2012 r. poz. 572, z późn. zm.
Rok akademicki 2016/2017, semestr zimowy
 • Umowa i tabela opłat - dotyczą studentów posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 i ust. 5a ustawy z dnia 27.07.2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym, Dz. U. z 2012 r. poz. 572, z późn. zm.
 • Umowa i tabela opłat - dotyczą CUDZOZIEMCÓW, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy z dnia 27.07.2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym, Dz. U. z 2012 r. poz. 572, z późn. zm., studiujących na zasadach odpłatności
Rok akademicki 2015/2016
 • Umowa i tabela opłat - dotyczą studentów posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 i ust. 5a ustawy z dnia 27.07.2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym, Dz. U. z 2012 r. poz. 572, z późn. zm.
 • Umowa i tabela opłat - dotyczą CUDZOZIEMCÓW, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy z dnia 27.07.2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym, Dz. U. z 2012 r. poz. 572, z późn. zm., studiujących na zasadach odpłatności