Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
 

 opłaty za studia stacjonarne

 
Nabór na rok akademicki 2016/17
 • Umowa
 • Tabela opłat - dotyczy OSÓB POSIADAJĄCYCH OBYWATELSTWO POLSKIE I CUDZOZIEMCÓW, o których mowa w art. 43 ust. 2 i ust. 5a ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym Dz. U. z 2012 r. poz. 572,z późn. zm.)
 • Zarządzenie Rektora nr 15 z dnia 25.04.2014 r.
Nabór na rok akademicki 2015/16
 • Umowa
 • Tabela opłat - dotyczy OSÓB POSIADAJĄCYCH OBYWATELSTWO POLSKIE I CUDZOZIEMCÓW, o których mowa w art. 43 ust. 2 i ust. 5a ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym Dz. U. z 2012 r. poz. 572,z późn. zm.)
 • Zarządzenie Rektora nr 15 z dnia 25.04.2014 r.


 

 opłaty dla cudzoziemców

 
Umowa i tabele:

studia niestacjonarne studia stacjonarne International Business Finance and Accounting
 
 

 studia niestacjonarne

 
Nabór na rok akademicki 2016/17
Nabór na rok akademicki 2015/16

 

 studia w jezyku angielskim

 
International Business

Nabór na rok akademicki 2016/17

Nabór na rok akademicki 2015/16

Finance and Accounting

Nabór na rok akademicki 2016/17

Nabór na rok akademicki 2015/16


Podwójny dyplom

Nabór na rok akademicki 2016/17
 • Umowa
 • Tabela opłat - dla studentów studiów stacjonarnych drugiego stopnia, studiujących w ramach magisterskiego programu podwójnego dyplomu (MPPD) na kierunku prowadzonym w języku polskim (dotyczy CUDZOZIEMCÓW, o których mowa w art. 43 ust. 2 i ust. 5a ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym,Dz. U. z 2012 r. poz. 572,z późn. zm.)
 • Tabela opłat dla studentów studiów stacjonarnych drugiego stopnia, studiujących w ramach magisterskiego programu podwójnego dyplomu (MPPD) na kierunku prowadzonym
  w języku angielskim (dotyczy CUDZOZIEMCÓW, o których mowa w art. 43 ust. 2 i ust. 5a ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym,Dz. U. z 2012 r. poz. 572,z późn. zm.
 • Zarządzenie Rektora nr 15 z dnia 25.04.2014 r.


Nabór na rok akademicki 2015/16
 • Umowa 
 • Tabela opłat - dla studentów studiów stacjonarnych drugiego stopnia, studiujących w ramach magisterskiego programu podwójnego dyplomu (MPPD) na kierunku prowadzonym w języku polskim (dotyczy CUDZOZIEMCÓW, o których mowa w art. 43 ust. 2 i ust. 5a ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym,Dz. U. z 2012 r. poz. 572,z późn. zm.)
 • Tabela opłat dla studentów studiów stacjonarnych drugiego stopnia, studiujących w ramach magisterskiego programu podwójnego dyplomu (MPPD) na kierunku prowadzonym
  w języku angielskim (dotyczy CUDZOZIEMCÓW, o których mowa w art. 43 ust. 2 i ust. 5a ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym,Dz. U. z 2012 r. poz. 572,z późn. zm.
 • Zarządzenie Rektora nr 15 z dnia 25.04.2014 r.