Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie

W tym dziale znajdziecie Państwo obowiązujące umowy i tabele opłat na studiach magisterskich.

Zarządzenie Rektora nr 15 z dnia 25.04.2014 r. jest integralną częścią wszystkich umów.
 

 studia stacjonarne w języku angielskim

 
​Rok akademicki 2017/2018
 • Umowa i VI tabela opłat - dla studentów studiów stacjonarnych drugiego stopnia w języku angielskim na kierunkach: Advanced Analyttics - Big Data; International Business; Global Business, Finance and Governance; International Tourism, Hotel Industry and Leisure Services (dotyczy osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2, 5 i 5a ustawy z dnia 27.07.2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1842, z późn. zm.) podejmujących studia na zasadach przewidzianych dla obywateli polskich)
 • Umowa i VII tabela opłat - dla studentów studiów stacjonarnych drugiego stopnia w języku angielskim na kierunku Finance and Accounting (dotyczy osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2, 5 i 5a ustawy z dnia 27.07.2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1842, z późn. zm.) podejmujących studia na zasadach przewidzianych dla obywateli polskich)
 • Umowa i IV tabela opłat - dla studentów studiów stacjonarnych drugiego stopnia w języku angielskim na kierunkach: Advanced Analyttics - Big Data; International Business; Global Business, Finance and Governance; International Tourism, Hotel Industry and Leisure Services (dotyczy CUDZOZIEMCÓW, o których mowa w art. 43 ust.4 pkt 2 w zw. z ust.3 pkt 4 ustawy z dnia 27.07.2005 r. - Prawo o szkolnictwie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1842, z póżn. zm.), studiujących na zasadach odpłatności
 • Umowa i V tabela opłat - dla studentów studiów stacjonarnych drugiego stopnia w języku angielskim na kierunku Finance and Accounting (dotyczy CUDZOZIEMCÓW, o których mowa w art. 43 ust.4 pkt 2 w zw. z ust.3 pkt 4 ustawy z dnia 27.07.2005 r. - Prawo o szkolnictwie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1842, z póżn. zm.), studiujących na zasadach odpłatności
 • Umowa i IX tabela opłat - dotycząca studentów studiujących w SGH w ramach magisterskiego programu podwójnego dyplomu (MPPD)
Rok akademicki 2016/2017
 • Umowa i tabela opłat - dla studentów studiów stacjonarnych drugiego stopnia w języku angielskim na kierunkach: Advanced Analytics - Big Data; International Business; Global Business, Finance and Governance; International Tourism, Hotel Industry and Leisure Services (dotyczy osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 i ust. 5a ustawy z dnia 27.07.2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym, Dz. U. z 2012 r. poz. 572, z późn. zm.)
 • Umowa i tabela opłat - dla studentów studiów stacjonarnych drugiego stopnia w języku angielskim na kierunku Finance and Accounting (dotyczy osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 i ust. 5a ustawy z dnia 27.07.2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym, Dz. U. z 2012 r. poz. 572, z późn. zm.)
 • Umowa i tabela opłat - dla studentów studiów stacjonarnych drugiego stopnia w języku angielskim na kierunkach: Advanced Analytics - Big Data; International Business; Global Business, Finance and Governance; International Tourism, Hotel Industry and Leisure Services (dotyczy CUDZOZIEMCÓW, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy z dnia 27.07.2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym, Dz. U. z 2012 r. poz. 572, z późn. zm., studiujących na zasadach odpłatności)
 • Umowa i tabela opłat - dla studentów studiów stacjonarnych drugiego stopnia w języku angielskim na kierunku Finance and Accounting (dotyczy CUDZOZIEMCÓW, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy z dnia 27.07.2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym, Dz. U. z 2012 r. poz. 572, z późn. zm., studiujących na zasadach odpłatności)
 • Umowa i tabela opłat - dla studentów studiów stacjonarnych drugiego stopnia, studiujących w ramach magisterskiego programu podwójnego dyplomu (MPPD) na kierunku prowadzonym w języku angielskim (dotyczy cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 i ust. 5a ustawy z dnia 27.07.2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym, Dz. U. z 2012 r. poz. 572, z późn. zm.)
 

 studia stacjonarne w języku polskim

 
​Rok akademicki 2017/2018
 • Umowa i II tabela opłat - dotycząca studentów posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2, 5 i 5a ustawy z dnia 27.07.2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1842, z późn. zm.) podejmujących studia na zasadach przewidzianych dla obywateli polskich
 • Umowa i II tabela opłat - dotycząca CUDZOZIEMCÓW, o których mowa w art. 43 ust. 4 pkt 2 w zw. z ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 27.07.2005 r. - Prawo o szkolnictwie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1842, z późn. zm.), studiujących na zasadach odpłatności
 • Umowa i VIII tabela opłat - dotycząca studentów studiujących w SGH w ramach magisterskiego programu podwójnego dyplomu (MPPD)
Rok akademicki 2016/2017
 • Umowa i tabela opłat - dotyczą studentów posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 i ust. 5a ustawy z dnia 27.07.2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym, Dz. U. z 2012 r. poz. 572, z późn. zm.
 • Umowa i tabela opłat - dotyczą CUDZOZIEMCÓW, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy z dnia 27.07.2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym, Dz. U. z 2012 r. poz. 572, z późn. zm., studiujących na zasadach odpłatności
 • Umowa i tabela opłat - dla studentów studiów stacjonarnych drugiego stopnia, studiujących w ramach magisterskiego programu podwójnego dyplomu (MPPD) na kierunku prowadzonym w języku polskim (dotyczy cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 i ust. 5a ustawy z dnia 27.07.2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym, Dz. U. z 2012 r. poz. 572, z późn. zm.)
 

 studia niestacjonarne

 
​Rok akademicki 2017/2018
 • Umowa i IV tabela opłat - dotycząca studentów posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2, 5 i 5a ustawy z dnia 27.07.2005 r. - prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1842, z późn. zm.) podejmujących studia na zasadach przewidzianych dla obywateli polskich
 • Umowa i II tabela opłat - dotycząca CUDZOZIEMCÓW, o których mowa w art. 43 ust. 4 pkt 2 w zw. z ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 27.07.2005 r. - Prawo o szkolnictwie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1842, z późn. zm.), studiujących na zasadach odpłatności
Rok akademicki 2016/2017, semestr letni
 • Umowa i tabela opłat - dotyczą studentów posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 i ust. 5a ustawy z dnia 27.07.2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym, Dz. U. z 2012 r. poz. 572, z późn. zm.
Rok akademicki 2016/2017, semestr zimowy
 • Umowa i tabela opłat - dotyczą studentów posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 i ust. 5a ustawy z dnia 27.07.2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym, Dz. U. z 2012 r. poz. 572, z późn. zm.
 • Umowa i tabela opłat - dotyczą CUDZOZIEMCÓW, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy z dnia 27.07.2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym, Dz. U. z 2012 r. poz. 572, z późn. zm., studiujących na zasadach odpłatności