Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
 

 Przeniesienie do SGH

 
Regulamin studiów przewiduje możliwość przeniesienia do SGH pod warunkiem ukończenia przynajmniejI semestru na uczelni, na której Pan/i obecnie studiuje.Aby rozpocząć procedurę przeniesienia należy złożyć (najpóźniej do dnia rozpoczęcia semestru):         
  • podanie do Dziekan Studium Magisterskiego o wyrażenie zgody na przeniesienie
  • zaświadczenie o ukończeniu I semestru na obecnej uczelni
  • wykaz zrealizowanych przedmiotów wraz z ocenami + sylabusy  
  • przedstawienie własnej analizy przedmiotów do przepisania w ramach studiów w SGH (w oparciu o bieżący Informator) 
 Dodatkowo decyzją Pani Dziekan warunkiem koniecznym jest: 
  • uzyskanie średniej ocen z toku studiów II stopnia minimum 4,0
  • brak ocen niedostatecznych w wykazie zrealizowanych przedmiotów
Opiekun danego kierunku w SGH przeprowadzi analizę porównawczą przedmiotów wymaganych w SGH a dotychczas zrealizowanych w ramach Pani/Pana Uczelni. Opinia opiekuna pomoże Dziekan podjąć ostateczną decyzję w kwestii przeniesienia. 
 

 Po decyzji pozytywnej

 

Po zapadnięciu pozytywnej decyzji Pani Dziekan o przeniesieniu do SGH prosimy o:

  • przesłanie na adres dsm@sgh.waw.pl zdjęcia legitymacyjnego w formacie .jpg, ktore będziemy mogli dalej skierować do wyrobienia legitymacji studenckiej. 
  • wypełnienie formularza osobowego 
  • zgłoszenie się do asystentki toku z wydrukowanym formularzem. Zostanie Pan/i wówczas poproszony/a o podpisanie w Dziekanacie egzemplarza umowy oraz ślubowania