Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
 

 wzory podań

 
Wszystkie podania kierowane do Dziekanów Studium Magisterskiego należy składać na poniżej umieszczonych wzorach. Prosimy także o zapoznanie się z obowiązującym Regulaminem studiów w SGH. 

Informacja o wymaganym terminie dostarczenia do Dziekanatu SM zwolnienia lekarskiego, do podań o przywrócenie terminu egzaminu:
 • W przypadku złożenia po​dania o przedłużenie sesji egzaminacyjnej lub przywrócenia terminu egzaminu dyplomowego umotywowanego chorobą i udokumentowanego zwolnieniem lekarskim, dokument powinien zostać przedłożony w terminie 3 dni, licząc od następnego dnia po jego wystawieniu. 
 

 Podania dostępne w WD

 
 • podanie o przedłużenie terminu sesji    
 • podanie o wpis warunkowy  
 • podanie o powtarzanie semestru
 • zgłoszenie kolizji przedmiotów w harmonogramie sesji egzaminacyjnej
 • podanie o rozłożenie czesnego na 5 rat (składanie najpóźniej do dnia rozpoczęcia semestru)
 

 podania dostępne w pdf

 
 

 pozostałe druki

 

 • oświadczenie o zmianie danych osobowych - zgodnie z Regulaminem Studiów, student ma obowiązek niezwłocznie informować dziekanat o zmianie danych osobowych istotnych dla przebiegu studiów, a w szczególności imienia, nazwiska, adresu zamieszkania i adresu do korespondencji. W razie zaniedbania obowiązku powiadomienia o zmianie adresu zamieszkania lub adresu do korespondencji, doręczanie pisma lub decyzji pod dotychczasowym adresem odnosi skutek prawny.

  Oświadczenie o zmianie danych osobowych student powinien złożyć osobiście u asystentki toku, w godzinach obsługi studentów, okazując oryginał dokumentu poświadczającego zmianę danych.

  W przypadku zmiany adresu lub nr telefonu dopuszczalne jest przesłanie wniosku w wersji papierowej za pomocą operatora pocztowego lub w postaci skanu z adresu mailowego w domenie @sgh.waw.pl.

 • wzór pełnomocnictwa
 • przewodnik zapisów - ACCA