Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
 

 wzory podań

 
Wszystkie podania kierowane do Dziekanów Studium Magisterskiego należy składać na poniżej umieszczonych wzorach. Prosimy także o zapoznanie się z obowiązującym Regulaminem studiów w SGH. 

Informacja o wymaganym terminie dostarczenia do Dziekanatu SM zwolnienia lekarskiego, do podań o przywrócenie terminu egzaminu:
  • W przypadku złożenia po​dania o przedłużenie sesji egzaminacyjnej lub przywrócenia terminu egzaminu dyplomowego umotywowanego chorobą i udokumentowanego zwolnieniem lekarskim, dokument powinien zostać przedłożony w terminie 3 dni, licząc od następnego dnia po jego wystawieniu. 
 

 Podania dostępne w WD

 
  • podanie o przedłużenie terminu sesji    
  • podanie o wpis warunkowy  
  • podanie o powtarzanie semestru
  • zgłoszenie kolizji przedmiotów w harmonogramie sesji egzaminacyjnej
  • podanie o rozłożenie czesnego na 5 rat (składanie najpóźniej do dnia rozpoczęcia semestru)
 

 podania dostępne w pdf

 
 

 pozostałe druki