Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
ADMINISTRACJA SGH
Procedury : Poświadczanie sylabusów
Dziekanat Studium Magisterskiego - Zasady studiowania - Procedury
 

 dla studentów

 
Poświadczenie sylabusów przedmiotów zrealizowanych przez studenta dokonuje w przypadku:   
 • Przedmiotów podstawowych - koordynator tego przedmiotu;   
 • Przedmiotów kierunkowych i tworzących specjalność - opiekun kierunku;   
 • Przedmiotów tworzących ścieżki - opiekun ścieżki;
 • Pozostałych przedmiotów realizowanych w ramach programu:
  1. CEMS - dyrektor Centrum Programów Międzynarodowych;
  2. Polsko-Niemieckiego Forum Akademickiego - dyrektor Polsko-Niemieckiego Forum Akademickiego
 • Przedmiotów tzw. swobodnego wyboru (konkursowych) - Kierownik Działu Organizacji Dydaktyki.
Warunkiem uzyskania poświadczenia jest:   
 • przygotowanie przez studenta/absolwenta wydruków sylabusów z Wirtualnego Dziekanatu;   
 • przedstawienie osobie poświadczającej sylabus wiarygodnego dokumentu zawierającego informację o zaliczeniu przedmiotu. 
Poświadczenie sylabusa jest bezpłatne.
 
Powyższe zasady odnoszą się do studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2001/2002 lub w latach kolejnych. Poświadczenie sylabusów przedmiotów zrealizowanych w latach wcześniejszych dokonuje Dział Organizacji Dydaktyki w porozumieniu z Archiwum.
 

 dla absolwentów

 
Wydruk i poświadczenia sylabusów przedmiotów zrealizowanych przez absolwenta dokonuje Dział Organizacji i Rozliczania Dydaktyki w porozumieniu z Archiwum. Warunkiem uzyskania poświadczenia jest złożenie podania o wydanie sylabusa według wzoru na stronie Centrum Relacji Zewnętrznych i Transferu Technologii – Sekcja ds. Relacji ze Studentami i Absolwentami. Podanie może zostać złożone osobiście lub wysłane pocztą elektroniczną na adres: dod (w domenie sgh.waw.pl).
 
Poświadczenie sylabusa jest bezpłatne.