Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie

Zmiany kierunków / rozpoczęcie nowego kierunku

2016-11-23 kategoria: Administracyjne informacja 

Szanowni studenci,

Jeśli zamierzają Państwo zmienić kierunek studiów, przypominamy, że zgodnie z regulaminem studiów w SGH, zmiana taka jest możliwa na studiach II stopnia po zaliczeniu I semestru.

Studenci, którzy zamierzają zmienić kierunek, powinni złożyć stosowne podanie do Dziekana w czasie umożliwiającym im wybór przedmiotów na nowym kierunku za pomocą systemu deklaracji w Wirtualnym Dziekanacie (zakładając pozytywną decyzję Dziekana). Zmiana kierunku studiów jest wówczas możliwa od semestru letniego roku akademickiego 2016/2017.

Uzyskanie decyzji warunkowej (np. „zgoda pod warunkiem zaliczenia I semestru”) upoważnia Państwa do zapisywania się w Wirtualnym Dziekanacie na zajęcia związane z nowym, wskazanym przez Państwa w podaniu kierunku, przy czym należy pamiętać o konieczności zaliczenia semestru I.

Wnioski o zmianę kierunku będą przyjmowane do daty zakończenia I etapu składania deklaracji na  semestr letni 2016/2017 - tj. do 25 listopada br.

Ubiegających się o drugi kierunek zawiadamiamy, że muszą być spełnione następujące warunki:
- zaliczenie poprzedniego studiowanego semestru
- uzyskanie średniej z toku studiów minimum 4,0

Wnioski o drugi kierunek będą przyjmowane do daty zakończenia I etapu składania deklaracji na  semestr letni 2016/2017 - tj. do 25 listopada br.

Archiwum