Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
ADMINISTRACJA SGH
Samodzielna Sekcja Planowania Operacyjnego i Ochrony Informacji Niejawnych : Lustracja
Samodzielna Sekcja Planowania Operacyjnego i Ochrony Informacji Niejawnych
 

 Lustracja

 
Zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2013 r. poz. 1388) osoba ubiegająca się o pełnienie funkcji publicznych, urodzona przed dniem 1 sierpnia 1972 roku, zobowiązana jest przedłożyć odpowiedniemu organowi oświadczenie lustracyjne, którego wzór stanowi załącznik nr 1a do ustawy.

Do przedłożenia takiego oświadczenia  zobowiązane są osoby kandydujące, z chwilą wyrażenia zgody na kandydowanie, urodzone przed dniem 1 sierpnia 1972 roku, ubiegające się o następujące stanowiska w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie
  • rektora i prorektora
  • dziekana i prodziekana


Zgodnie z art. 4 pkt 18, art. 7 ust. 2 oraz art. 8 pkt 17 omawianej ustawy, organem właściwym do odebrania oświadczenia lustracyjnego od osoby kandydującej na funkcję rektora lub prorektora uczelni publicznej jest Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Oświadczenie lustracyjne składa się w chwili wyrażenia zgody na kandydowanie lub zgody na objęcie lub wykonywanie funkcji.  

Członkiem Rady Uczelni Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie może zostać osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944r. do dnia 31 lipca 1990r. nie pracowała w organach bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art.2 ustawy z dnia 18 października 2006r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów (Dz.U. z2017r. poz.2186, zpóźn. zm.1), nie pełniła w nich służby ani nie współpracowała z tymi organami. Podstawa prawna: art. 20 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 20 lipca 2018r. ustawy prawo o szkolnictwie wyższym i nauce Dz.U. 2018 poz. 1668.


 

 
Ustawa z dnia 18.10.2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści
 tych dokumentów (tekst jednolity)
         
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Uwaga!
W przypadku, gdy osoba obejmująca jedną z wymienionych funkcji w przeszłości składała już oświadczenie lustracyjne, składa informację o uprzednim złożeniu takiego oświadczenia, tj. załącznik nr 2a do ustawy. Należy podkreślić, że za każdym razem w chwili wyrażenia zgody na kandydowanie lub zgody na objęcie lub wykonywanie funkcji publicznej osoba kandydująca powinna złożyć stosowny dokument, nawet w przypadku ponownego kandydowania na tę samą funkcję.

Oświadczenie lustracyjne / Informację o złożeniu  oświadczenia lustracyjnego składamy  w zaklejonej  kopercie do JM Rektora SGH.


 
 
Załączniki do strony:
 
ikona_word.gifOświadczenie lustracyjne Zał. Nr 1A
Wzór wypełnienia oświadczenia lustracyjnego
Informacja o złożeniu oświadczenia lustracyjnego Zał. nr 2A
Wzór wypełnienia informacji o złożeniu oświadczenia lustracyjnego
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IPN_logo.png