Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
ADMINISTRACJA SGH
Samodzielna Sekcja Planowania Operacyjnego i Ochrony Informacji Niejawnych : Lustracja
Samodzielna Sekcja Planowania Operacyjnego i Ochrony Informacji Niejawnych
 

 Lustracja

 
Zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2013 r. poz. 1388) osoba ubiegająca się o pełnienie funkcji publicznych, urodzona przed dniem 1 sierpnia 1972 roku, zobowiązana jest przedłożyć odpowiedniemu organowi oświadczenie lustracyjne, którego wzór stanowi załącznik nr 1a do ustawy.

Do przedłożenia takiego oświadczenia  zobowiązane są osoby kandydujące, z chwilą wyrażenia zgody na kandydowanie, urodzone przed dniem 1 sierpnia 1972 roku, ubiegające się o następujące stanowiska w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie
  • rektora i prorektora
  • dziekana i prodziekana


Zgodnie z art. 4 pkt 18, art. 7 ust. 2 oraz art. 8 pkt 17 omawianej ustawy, organem właściwym do odebrania oświadczenia lustracyjnego od osoby kandydującej na funkcję rektora lub prorektora uczelni publicznej jest Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Oświadczenie lustracyjne składa się w chwili wyrażenia zgody na kandydowanie lub zgody na objęcie lub wykonywanie funkcji. 


 
 
Ustawa o zmianie ustawy o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści
         402.01 KB
         Data dodania : 30.03.2009 00:00
         Data modyfikacji : 13.09.2011 10:48
 
Ustawa z dnia 18.10.2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści
 tych dokumentów (tekst jednolity)
          572 KB
          Data dodania : 24.01.2014 11:26
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Uwaga!
W przypadku, gdy osoba obejmująca jedną z wymienionych funkcji w przeszłości składała już oświadczenie lustracyjne, składa informację o uprzednim złożeniu takiego oświadczenia, tj. załącznik nr 2a do ustawy. Należy podkreślić, że za każdym razem w chwili wyrażenia zgody na kandydowanie lub zgody na objęcie lub wykonywanie funkcji publicznej osoba kandydująca powinna złożyć stosowny dokument, nawet w przypadku ponownego kandydowania na tę samą funkcję.
 
 
Załączniki do strony:
 
ikona_word.gifOświadczenie lustracyjne Zał. Nr 1A
Wzór wypełnienia oświadczenia lustracyjnego
Informacja o złożeniu oświadczenia lustracyjnego Zał. nr 2A
Wzór wypełnienia informacji o złożeniu oświadczenia lustracyjnego
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IPN_logo.png