Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
ADMINISTRACJA SGH
Dostęp do informacji : Dostęp do informacji – Samodzielna Sekcja Planowania Operacyjnego i Ochrony Informacji Niejawnych | Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Samodzielna Sekcja Planowania Operacyjnego i Ochrony Informacji Niejawnych - Wydarzenia - Dostęp do informacji
 

 dostęp do informacji

 
​Podstawy prawne działalności Uczelni w zakresie spraw obronnych:

Akty prawne wykonawcze - obronność

Nazwa Odnośnik
Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 lipca 2009 r. o wydaniu Polityczno – Strategicznej Dyrektywy Obronnej RP
​Ustawa z dnia 21 listopada 1967r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej
​Dz. U. 1967 Nr 44 poz. 220
tj. Dz. U. 2012 poz. Nr 461
​Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 r. w sprawie wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach ​Dz. U. 2013 Nr 0  poz. 96
Zarządzenie Nr 12/2012 z dnia 13 lutego 2012 r. Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego zmieniające zarządzenie w sprawie zasad planowania, organizacji i wykonywania zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony (Dz. Urz. Min. Nauk. i Szkol. Wyż. poz. 14). Dz. Urz. Min. Nauk. i Szkol. Wyż. poz. 14​
​Obwieszczenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 kwietnia 2011 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Nauki i Szkolnictwa Wyższego lub przez niego nadzorowanych ​M.P. Nr 44 poz. 482
Zarządzenie Nr 63/2011 Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie zasad planowania, organizacji i wykonywania zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony ​Dz. Urz. MNiSW  2009 Nr 3 poz. 69
Zarządzenie Nr 38/2011 Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 18 kwietnia 2011 r. zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia Systemu Stałych Dyżurów Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Dz. Urz. Min. Nauk. i Szkol. Wyż. Nr 2, poz. 42). (Dz. Urz. Min. Nauk. i Szkol. Wyż. Nr 2, poz. 42).​
​Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 lutego 2010 r. w sprawie nadawania przydziałów organizacyjno-mobilizacyjnych do jednostek zmilitaryzowanych Dz. U. 2010 Nr 41 poz. 234​
​Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 12 marca 2010 r. w sprawie przeszkolenia wojskowego absolwentów szkół  wyższych Dz. U. 2010 Nr 54 poz. 325​
​Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 maja 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zawiadamiania wojskowych komendantów uzupełnień o osobach podlegających czynnej służbie wojskowej oraz wydawania przez pracodawców, szkoły i inne jednostki organizacyjne zaświadczeń w sprawach powszechnego obowiązku obrony ​Dz. U. 2010 Nr 105 poz. 657
​Rozporządzenie MSWiA z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków innych obiektów budowlanych i terenów Dz. U. 2010 Nr 109 poz. 719​
​Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 czerwca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie reklamowania od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny Dz. U. 2009 Nr 106 poz. 883​
​Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 listopada 2009 r. w sprawie militaryzacji jednostek organizacyjnych wykonujących zadania na rzecz obronności lub bezpieczeństwa państwa Dz. U. 2009 Nr 210 poz. 1612​
Zarządzenie Nr 64/2009 Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 8 grudnia 2009 r. w sprawie utworzenia systemu Stałych Dyżurów Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Dz. Urz. MniSW z dnia 4 maja 2010 10.2.16​
​Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie reklamowania od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny Dz. U. 2008 Nr 11 poz. 60​
​Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 1 grudnia 2008 r. w sprawie zabezpieczenia zbiorów w muzeach przed pożarem, kradzieżą i innym niebezpieczeństwem grożącym zniszczeniem lub utratą zbiorów oraz sposobów przygotowania zbiorów do ewakuacji w razie powstania zagrożenia ​Dz. U. 2008 Nr 229 poz. 1528
​Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 czerwca 2007 r. w sprawie stanowisk pracy związanych z obronnością kraju w administracji publicznej Dz. U. 2007 Nr poz. 724​
​Rozporządzenie MNiSW z dnia 5 lipca 2007 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w Uczelni ​Dz. U. 2007 Nr 128 poz. 897
​Zarządzenie Nr 41 Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 21 września 2007 r. w sprawie utworzenia Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego Dz. Urz. MN i SW z dnia 31 grudnia 2007 r.​
​Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 października 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i trybu planowania i finansowania zadań wykonywanych w ramach przygotowań obronnych państwa przez organy administracji rządowej i organy samorządu terytorialnego ​Dz. U. 2007 Nr 197 poz. 1426
​Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 czerwca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szkolenia obronnego Dz. U. 2007 Nr 106 poz. 722​
​Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 sierpnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz obrony w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny Dz. U. 2007 Nr 158 poz. 1109​
​Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 listopada 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zawiadamiania wojskowych komendantów uzupełnień o osobach podlegających obowiązkowi czynnej służby wojskowej oraz wydawania przez pracodawców, szkoły i inne jednostki organizacyjne zaświadczeń w sprawach powszechnego obowiązku obrony ​Dz. U. 2006 Nr 220 poz. 1603
​Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 maja 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szkolenia obronnego Dz. U. 2005 Nr 92 poz. 768​
​Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2004 r. w sprawie szkolenia obronnego ​Dz. U. 2004 Nr 16 poz. 150
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2004 r. w sprawie ogólnych zasad wykonywania zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony ​Dz. U. 2004 Nr 16 poz. 152
​Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 9 lutego 2004 r. w sprawie wzoru znaku informacyjnego umieszczanego na zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków Dz. U. 2004 Nr 30 poz. 259​
​Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie przygotowania systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym Dz. U. 2004 Nr 98 poz. 978​
​Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 czerwca 2004 r. w sprawie zawiadamiania wojskowych komendantów uzupełnień o osobach podlegających obowiązkowi czynnej służby wojskowej oraz wydawania przez pracodawców, szkoły i inne jednostki organizacyjne zaświadczeń w sprawach powszechnego obowiązku obrony Dz. U. 2004 Nr 145 poz. 1539​
​Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 czerwca 2004 r. w sprawie warunków i trybu planowania i finansowania zadań wykonywanych w ramach przygotowań obronnych państwa przez organy administracji rządowej i samorządu terytorialnego ​Dz. U. 2004 Nr 152 poz. 1599
​Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 sierpnia 2004 r. w sprawie przygotowania i wykorzystania systemów łączności na potrzeby obronne państwa Dz. U. 2004 Nr 180 poz. 1855​
​Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 sierpnia 2004 r. w sprawie świadczeń rzeczowych na rzecz obrony w czasie pokoju ​Dz. U. 2004 Nr 181 poz. 1872
​Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz obrony w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny ​Dz. U. 2004 Nr 203 poz. 2081
​Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 25 sierpnia 2004 r. w sprawie organizacji i sposobu ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych Dz. U. 2004 Nr 212 poz. 2153​
​Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie zajmowania lub rekwirowania środków transportu na potrzeby obronne państwa w czasie stanu wojennego ​Dz. U. 2004 Nr 200 poz. 2055
​Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie reklamowania od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny Dz. U. 2004 Nr 210 poz. 2136​
​Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie gotowości obronnej państwa ​Dz. U. 2004 Nr 219 poz. 2218
​Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 października 2004 r. w sprawie świadczeń osobistych na rzecz obrony w czasie pokoju Dz. U. 2004 Nr 229 poz. 2307​
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 czerwca 2003 r. w sprawie obiektów szczególnie ważnych dla bezpieczeństwa i obronności państwa oraz ich szczególnej ochrony ​Dz. U. 2003 Nr 116 poz. 1090
Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami ​Dz. U. 2003 Nr 162 poz. 1568
Ustawa z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej ​Dz. U. 2002 Nr 62 poz. 558
​Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 lutego 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad udziału pododdziałów i oddziałów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w zapobieganiu skutkom klęski żywiołowej lub ich usuwaniu ​Dz. U. 2003 Nr 41 poz. 347
​Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie ​Dz. U. 2002 Nr 75 poz. 690
Ustawa z dnia 21 czerwca 2002 o stanie wyjątkowym ​Dz. U. 2011 Nr 222 poz. 1323
​Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 maja 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad użycia oddziałów i pododdziałów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w czasie stanu wyjątkowego Dz. U. 2003 Nr 89 poz. 821​
Ustawa z dnia 29 sierpnia 2002 o stanie wojennym i kompetencjach Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych i zasadach podległości konstytucyjnym organom Rzeczypospolitej Polskiej ​Dz. U. 2011 Nr   poz. 1323
Ustawa z dnia 22 listopada 2002 r. o wyrównaniu strat majątkowych wynikających z ograniczenia w czasie stanu nadzwyczajnego wolności i praw człowieka i obywatela Dz. U. 2002 Nr 233 poz. 1955​
Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach Dz. U. 1997 Nr 85 poz. 539​
Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia ​Dz. U. 1997 Nr 114 poz. 740
Ustawa z dnia 21 listopada 1996 o muzeach Dz. U. 1997 Nr 5 poz. 24​


Akty prawne wykonawcze – zarządzanie kryzysowe

​Nazwa Odnośnik
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2016 r. w sprawie zakresu przedsięwzięć wykonywanych w poszczególnych stopniach alarmowych i stopniach alarmowych CRP Dz.U. 2016 poz. 1101
Ustawa z dnia 10 czerwca 2016 r. o działaniach antyterrorystycznych
Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym ​Dz. U. 2009
​Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 kwietnia 2011 r. w sprawie organizacji i trybu działania Rządowego Centrum Bezpieczeństwa ​Dz. U. 2011 Nr 86 poz. 471
​Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 14 kwietnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej niezwiązanej z programami operacyjnymi ​Dz. U. 2011 Nr 86 poz. 472
Zarządzenie Nr 18 Prezesa Rady Ministrów z dnia 02 marca  2016 r. w sprawie wykazu przedsięwzięć i procedur zarządzania kryzysowego, załącznik Nr 1
​Wytyczne Szefa Obrony Cywilnej Kraju z dnia 21 grudnia 2011 r. w sprawie zasad opracowania planu obrony cywilnej województw, powiatów i gmin
​Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 2010 w sprawie Raportu o zagrożeniach bezpieczeństwa narodowego Dz. U. 2010 Nr 83 poz. 540​
​Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 2010 w sprawie Narodowego Programu Ochrony Infrastruktury Krytycznej Dz. U. 2010 Nr 83 poz. 541​
​Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 2010 w sprawie planów ochrony infrastruktury krytycznej ​Dz. U. 2010 Nr 83 poz. 542
​Wytyczne Szefa Obrony Cywilnej Kraju z dnia 21 kwietnia 2009 r. w sprawie zasad organizacji i sposobów przeprowadzania szkoleń z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej
​Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 2009 r. w sprawie określenia organów administracji rządowej, które utworzą centra zarządzania kryzysowego, oraz sposobu ich funkcjonowania Dz. U. 2009 Nr 226 poz. 1810​
​Zarządzenie Nr 86 Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 sierpnia 2008 r. w sprawie organizacji i trybu pracy Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego M. P. 2008 Nr 61 poz. 538​
​Wytyczne Szefa Obrony Cywilnej Kraju z dnia 17 października 2008 r. w sprawie zasad ewakuacji ludności, zwierząt i mienia na wypadek masowego zagrożenia
​Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2005 r. w sprawie zasad zwalniania przez pracodawców z obowiązku świadczenia pracy osób powołanych do służby w obronie cywilnej w związku ze zwalczaniem klęsk żywiołowych, katastrof i zagrożeń środowiska ​Dz. U. 2005 Nr 60 poz. 518
​Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania szefa Obrony Cywilnej Kraju, szefów obrony cywilnej województw, powiatów i gmin Dz. U. 2002 Nr 96 poz. 850​
 
 

Podstawy prawne działalności Uczelni w zakresie ochrony informacji niejawnych:

Akty prawne wykonawcze – ochrona informacji niejawnych


Nazwa Odnośnik
​Ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych ​Dz. U. 2010 Nr 182 poz. 1228
​Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie podstawowych wymagań bezpieczeństwa teleinformatycznego ​Dz. U. 2011 Nr 159 poz. 948
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2011 r. w sprawie nadawania, przyjmowania, przewożenia, wydawania i ochrony materiałów zawierających informacje niejawne ​Dz. U. 2012 Nr 271 poz. 1603
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie sposobu oznaczania materiałów, umieszczania na nich klauzul tajności ​Dz. U. 2011 Nr 228 poz. 1692
Rozporządzenie  Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2011 r. w sprawie organizacji i funkcjonowania kancelarii tajnych oraz sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych ​Dz. U. 2011 Nr 276 poz. 1631
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie wzorów zaświadczeń stwierdzających odbycie szkolenia zakresie ochrony informacji niejawnych oraz sposobu rozliczania kosztów przeprowadzenia szkolenia przez  ABW lub SKW Dz. U. 2010 Nr 258 poz. 1751​
​Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie wzorów poświadczeń bezpieczeństwa Dz. U. 2010 Nr 258 poz. 1752​
​Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru decyzji o odmowie wydania poświadczenia bezpieczeństwa ​Dz. U. 2010 Nr 258 poz. 1753
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru decyzji o cofnięciu poświadczenia bezpieczeństwa ​Dz. U. 2010 Nr 258 poz. 1754


 
 
 

 Masz Pytanie?

 
 
Masz pytanie?
Telefon:
E-mail:
Imię i nazwisko:
Nazwa instytucji:
Wpisz kod z obrazka powyżej

Masz pytanie?

Wypełnij formularz dostępny on-line. Kliknij NAPISZ.