Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
 

 Reklamowanie

 
W Szkole Głównej Handlowej w Warszawie przeprowadza się  postępowania  w sprawie reklamowania osób od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny.
Reklamowanie przeprowadza sie z urzędu i na wniosek.
Postępowania prowadzone z urzędu zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21 września 2004r. w sprawie reklmowania od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny, dotyczy osób zatrudnionych na stanowiskach pracy określonych w wykazie stanowiącym załącznik do Dz.U. z 2004 r. Nr 210, poz. 2136; lub na wniosek pracodawcy w stosunku do pracowników realizujących zadania związane z podwyższaniem gotowości obronnej państwa.
 
Osoby reklamowane nie podlegają mobilizacji i nie będą powołane do służby wojskowej w razie ogłoszenia stanu wojennego. Przeprowadzanie procedury reklamowania z urzędu i na wniosek od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej, jak również uaktualnianie list osób reklamowanych z urzędu oraz aktualizacja i weryfikacja wniosków reklamacyjnych należą do zadań Wydziału Organizacyjnego.
 
W przypadku ustania przyczyn reklamowania, organy dokonujące zawiadomienia o osobach podlegających reklamowaniu z urzędu oraz organy wnioskujące o reklamowanie na wniosek zawiadamiają niezwłocznie wojskowego komendanta uzupełnień o ustaniu przyczyn reklamowania